Odškodnění dopravní nehody: Pozor na správnou kompenzaci bolestného

přidejte názor
Autor: Depositphotos

Bolestné patří společně se ztížením společenského uplatnění a duševními útrapami k náhradám nemajetkové újmy na zdraví. 

Bolestné je náhrada, která je obvykle uplatňována jako první při řešení odškodnění dopravní nehody se zraněním. Lze ji uplatnit již po prvním lékařském ošetření po dopravní nehodě a není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti. Hlavním cílem této náhrady je kompenzovat tělesné nebo duševní utrpení, které vzniklo následkem dopravní nehody. Právo na odškodnění vzniká obvykle každému, kdo utrpěl zranění při dopravní nehodě a zároveň nebyl určen výlučným viníkem autonehody. Na odškodnění má právo také poškozený, který utrpěl pouze lehká zranění. Bolestné je vypláceno v penězích. Finanční kompenzaci lze vymáhat po pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Příklady odškodnění bolestného

Právo na odškodnění bolestného je zakotveno v občanském zákoníku, avšak v praxi se pro výpočet odškodnění využívá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každé zranění je ohodnoceno určitým počtem bodů podle závažnosti zranění. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění v závislosti na výši jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém vzniklo zranění. V roce 2021 byla výše průměrné mzdy 37 839 Kč. Pokud zranění při dopravní nehodě vzniklo v roce 2022, pak je hodnota jednoho bodu 378,39 Kč.

Konkrétní příklady pro bodové hodnocení bolestného v roce 2022:

  • Podvrtnutí krční páteře 30 bodů = 11 352 Kč;
  • Zlomenina čéšky – tříštivá – 110 bodů – 41 623 Kč;
  • Drtivé poranění hrtanu a průdušnice – 300 bodů – 113 517 Kč.

Při autonehodě obvykle poškozený utrpí více zranění. Pro výpočet bolestného se všechny zranění sčítají.

Zvýšení odškodnění bolestného

Znalec nebo ošetřující lékař může určit, kolik bodů náleží poraněnému za vzniklá zranění a následně bolestné zvýšit, pokud při léčbě nastanou komplikace:

  • Komplikace lehká – zvýšení do 5 %, vyžaduje pouze krátkodobou léčbu;
  • Komplikace středně závažná – zvýšení do 10 %, vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci;
  • Komplikace závažná – zvýšení do 15 %, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací;
  • Komplikace těžká – zvýšení do 20 %, přechodně nebo závažně ohrožuje život a zdraví.
IMG_5024-300x192-orig „Pro získání maximální výše odškodnění bolestného po autonehodě doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, který vypracuje znalecký posudek pro výpočet bolestného,“ říká JUDr. Zbyněk Drobiš (foto: odskodneninehody.cz)

Chyby při odškodnění bolestného

Po vzniku autonehody pojišťovna vozidla viníka nehody zpravidla zašle zraněnému formulář na odškodnění bolestného společně s pokyny, jak má dále postupovat. Poškozený poté požádá svého ošetřujícího lékaře k vyplnění formuláře. Ten následně zašle pojišťovně a poté obdrží nějaké odškodnění bolestného. Tento postup příliš nedoporučujeme, protože se u něj často setkáváme chybami.

Ošetřující lékař často opomene nějaké zranění, nezahrne do výpočtu body za operační zákroky nebo neuplatní zvýšení bolestného pro zdravotní komplikace. Následně vlivem špatného výpočtu obdrží zraněný nižší odškodnění bolestného.

Jak na správné odškodnění bolestného

Pro získání maximální výše odškodnění bolestného po autonehodě doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví dle Metodiky, který vypracuje znalecký posudek pro výpočet bolestného. Náklady posudku obvykle proplatí pojišťovna vozidla viníka dopravní nehody jako účelně vynaložený náklad.

JUDr. Zbyněk Drobiš
Právník projektu odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?