Dopravní značky a jejich význam

Dopravní značky jsou určeny pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Význam a interpretaci dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu. Vedle dopravních značek je provoz řízen a ovlivňován dalšími zařízeními a v neposlední řadě také světelnými a akustickými signály.

Test dopravních značek

Vyzkoušteje Vaše znalosti dopravních značek ze všech kategorií v našem novém online testu. Od výstražných dopravních značek až po informativní.

Kategorie dopravních značek

Výstražné dopravní značky

Jin-C3-A9-nebezpe-C4-8D-C3-AD-a22-300x272-orig
Výstražné dopravní značky označují účastníkům provozu místa, kde na pozemní komunikaci musí dbát zvýšené opatrnosti nebo na daném místě hrozí nebezpečí.

Zákazové dopravní značky

Z-C3-A1kaz-vjezdu-v-C5-A1ech-vozidel-v-obou-sm-C4-9Brech-b1-300x300-orig
Účastníkovi silničního provozu je prostřednictvím zákazové dopravní značky dáno omezení (či zákaz), kterým se musí na pozemní komunikaci řídit.

Příkazové dopravní značky

P-C5-99ik-C3-A1zan-C3-BD-sm-C4-9Br-j-C3-ADzdy-vpravo-c2b-298x300-orig
Prostřednictvím příkazových dopravních značek je dán účastníkovi silničního provozu příkaz (např. přikázaný směr), který však není zákazem či omezením.

Dopravní značky upravující přednost

P-C5-99ednost-protijedouc-C3-ADch-vozidel-p7-300x296-orig
Pomocí dopravních značek upravující přednost je regulován pohyb (např. předností protijedoucích vozidel) účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

Dodatkové tabulky

Uvodka-1-300x291-orig
Dodatkové tabulky, které se vždy umisťují pod dopravní značku, mění popřípadě rozšiřují význam dané značky. Např. označením délky úseku, kde značka platí.

Informativní dopravní značky

Nemocnice-300x292-orig
Informativní dopravní značky, jak již z názvu vyplývá, informují účastníky provozu o určité události popř. mu pomáhají v orientaci na pozemních komunikacích.

Informativní dopravní značky směrové

Sm-C4-9Brov-C3-A1-tabule-s-m-C3-ADstn-C3-ADm-c-C3-ADlen-C3-ADm-IS4b-300x153-orig
Informativní dopravní značky směrové pomáhají účastníkům provozu po pozemních komunikacích v orientaci pomocí značek s viditelně ukázanou směrovou šipkou.

Vodorovné dopravní značky

P-C5-99-C3-AD-C4-8Dn-C3-A1-C4-8D-C3-A1ra-souvisl-C3-A1-s-n-C3-A1pisem-STOP-V6b-266x300-orig
Vodorovné značky dávají účastníkům provozu na pozemní komunikaci pokyn k úpravě jízdy. Konkrétně dle vyznačení, které je umístěno přímo na vozovce. Nejedná se tedy o klasickou svislou značku.

Světelné signály

Sign-C3-A1l-dvou-vedle-sebe-um-C3-ADst-C4-9Bn-C3-BDch-st-C5-99-C3-ADdav-C4-9B-p-C5-99eru-C5-A1ovan-C3-BDch-C4-8Derven-C3-BDch-sv-C4-9Btel-300x232-orig
Světelné signály jsou, všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích, v jakémkoliv případě nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.

Dopravní zařízení

Sm-C4-9Brov-C3-BD-sloupek-b-C3-ADl-C3-BD-z11a-268x300-orig
Dopravní zařízení jako např. zábradlí, svodidla či odrazové zrcadlo vypomáhají účastníkům provozu na pozemních komunikacích v orientaci či upozorňují na určitou situaci na vozovce.

pruhled

Hodnocení: 96%