Bodový systém: Bodované přestupky, pokuty, počty bodů a jak na vrácení řidičáku

16.07.2018
3 nové názory
Autor: Redakce
 • Bodový systém je s námi už více než 12 let

 • Bez řidičáku se ocitly už tisíce řidičů

 • Vybodovat se můžete poměrně snadno, ani nevíte jak

 • Pozor na tzv. recidivu, tedy opakování stejných přestupků

 • Proces vrácení řidičáku je poměrně komplikovaný

Systém zaznamenávání vybraných přestupků a trestných činů řidičů a jejich následné ohodnocení předem danou sazbou trestných bodů, které se zapisují do karty řidiče, se zkráceně nazývá jako „Bodový systém“ a u nás funguje od 1. července 2006. Během té doby doznal několika změn. Tento článek popisuje stav aktuální k červenci 2018. Naším cílem je popsat bodované přestupky a podívat se také na to, jak s vlastním bodovým kontem pracovat.

Jak to funguje?

Za vybrané přestupky se uděluje určitý počet trestných bodů, které se následně zapisují do tzv. „evidenční karty řidiče“. Nejedná se o nějakou fyzickou kartičku, ale o elektronický systém spravovaný státem, do kterého normálně řidič přístup nemá (pokud si tedy o něj předepsaným způsobem neřekne). V něm se zapisují všechny přestupky řidiče, tedy i ty nebodované. Úřady následně data používají například při správním řízení pro stanovení výše pokut. Kdo páchá méně přestupků, s ním obvykle úřady nakládají mírněji.

Doporučujeme: Přestupky na železničním přejezdu – Pokuty, body a na jak dlouho vám seberou řidičák

Na bodovém systému je nicméně důležité to, že pokud řidič dosáhne stanovené hranice, v tomto případě 12 bodů, automaticky přijde na předepsanou dobu o řidičské oprávnění. Nyní se odebírá řidičák na 12 měsíců. Jak si postupně ukážeme, trestné body může řidič nasbírat poměrně snadno a rychle.

Jak se body odečítají?

Pokud řidič během 12 měsíců nespáchá bodovaný přestupek, odečítají se mu 4 trestné body. Pozor, do záporu body nejdou, takže nemůžete jezdit 5 let bez bodovaného přestupku a myslet si, že máte „našetřeno“.

Využít lze možnosti podrobit se školení bezpečné jízdy ve vybraných střediscích, za což se řidiči odečtou tři trestné body. Toto lze uplatnit ale jen jednou během 12 měsíců a pouze tehdy, pokud řidič nasbíral aspoň 10 bodů, případně se dopustil přestupku, za který se uděluje 5 a více bodů.

Kdo body připisuje, kdo maže a kde se o nich dozvím?

Evidenční kartu řidiče spravuje jeho úřad obce s rozšířenou působností. Celé to pak běží pod Centrálním registrem řidičů, který spravuje Ministerstvo dopravy. Své bodové konto si ověříte nejjednodušeji na středisku CzechPoint, kde si podáte žádost o „Výpis z bodového hodnocení řidiče“.

Smutnou skutečností je, že na rozdíl od některých jiných evropských zemí stát řidiče neupozorňuje na to, že dostal body nebo že mu hrozí vybodování. Pokud tedy řidič nevědomky sbírá body za přestupky, jen mu přijde po dosažení 12 bodů „výzva k odevzdání řidičského průkazu“ od úřadu. Proti tomu lze podat písemnou námitku do 5 dnů, která má odkladný účinek.

Doporučujeme: Pokuta za překročení rychlosti – Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

Řidič tak může hrát o čas, ale námitce úřady vyhovují jen velmi výjimečně. Spíše jde tedy o to získat nějaký čas a „uspořádat si své náležitosti“ před odebráním řidičáku. Námitka nemá předepsaný charakter. Můžete ji zformulovat sami nebo svěřit její sepsání právníkovi. Důležité je námitku podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

TIP: Pokud jste nedávno spáchali přestupek a nejste si jistí, zda se jednalo o přestupek bodovaný či nikoli, nechte si raději vyjet výpis z bodového hodnocení řidiče. Uvidíte, jak je na tom vaše konto a zda vám nehrozí brzké vybodování.

Jak na vrácení řidičáku?

Pokud nebylo vaší námitce vyhověno, což je nanejvýš pravděpodobné, a museli jste na rok odevzdat řidičský průkaz, čeká vás poměrně komplikovaný proces. Musíte totiž znovu do autoškoly absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti:

 • Zvolte si autoškolu, kde provádí výcvik pro všechny vaše skupiny řidičského oprávnění a přihlašte se k přezkoušení z odborné způsobilosti
 • V autoškole budete potřebovat výpis z karty řidiče (pozor, tu vám dá jen příslušný úřad, nikoli CzechPoint) a musíte přinést také žádost o vrácení řidičského průkazu. Její vzor si můžete stáhnout například tady: VZOR Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění po uplynutí zákazu řízení motorových vozidel (PDF, 238 kB)
 • Zkoušku můžete absolvovat až po uplynutí roční lhůty po odebrání řidičského průkazu. Budete dělat teoretický test, zkoušky z ovládání a údržby a praktické jízdy
 • Musíte absolvovat nejen vyšetření u praktického lékaře, ale také dopravně-psychologické vyšetření
 • Na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností pak předložíte žádost o vrácení řidičského průkazu, doklad o odborné způsobilosti (pokud autoškolu znovu uděláte) a oba doklady o zdravotní způsobilosti od doktorů

Pokud autoškolu neuděláte, máte jen jeden opravný pokus. Opravná zkouška se dělá jen z toho, v čem jste neuspěli. Neuspěje-li uchazeč ani v opravném pokusu, musí absolvovat nový výcvik v tom předmětu, ve kterém neuspěl. Je na to půl roku ode dne zahájení první zkoušky. Pokud ani potom neuspějete, musíte dělat celou autoškolu znovu se vším všudy.

Ještě se sluší dodat, že dopravně-psychologické vyšetření může provádět pouze psycholog s akreditací od ministerstva dopravy. Jejich seznam najdete na webu ministerstva dopravy.

Kdo to všechno zaplatí?

Veškeré náklady spojené s opakováním autoškoly a lékařským vyšetřením si samozřejmě platí řidič sám ze svého.

Seznam bodovaných přestupků a počet bodů:

Přestupky za 2 body

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve spr. říz. Odebr. řidičáku
Neoznačení překážky způsobené řidičem do 2000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne
Střední překročení rychlosti v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h do 1000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne
Řízení s telefonem v ruce do 1000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne

Přestupky za 3 body

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve spr. říz. Odebr. řidičáku
Jízda bez bezpečnostních pásů a motocyklové přilby do 2000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne
Nezastavení před přechodem pro chodce do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Vyšší překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců

Přestupky za 4 body

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve spr. říz. Odebr. řidičáku
Nedodržení stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku do 5000 Kč do 10 000 Kč Ne
Maření výkonu úředního rozhodnutí Ne Peněžitý trest určí soud, případně až 2 roky odnětí svobody Na 1 rok až 10 let
Nedodržení bezpečnostních přestávek do 5000 Kč do 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok
Nepoužití schválené autosedačky pro dítě do 2000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne
Nedání přednosti v jízdě do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Ohrožení chodce na přechodu pro chodce do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění Ne 25 000 - 50 000 Kč Na 1 rok až 2 roky

Přestupky za 5 bodů

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve spr. říz. Odebr. řidičáku
Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“ od oprávněné osoby Ne 2500 - 5000 Kč (4000 - 7500 Kč, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců) Na 1 až 6 měsíců
Ohrožení chodce mimo pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z pruhu do pruhu do 2000 Kč 1500 - 2500 Kč Ne
Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“ od oprávněné osoby do 2500 Kč 2500 - 5000 Kč (4000 - 7500 Kč, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců) Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více Ne 5000 - 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok
Řízení vozidla, které není technicky způsobilé k provozu Ne 5000 - 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok

Přestupky za 7 bodů

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve spr. říz. Odebr. řidičáku
Neposkytnutí první pomoci či nepřivolání pomoci/záchranky Ne Odnětí svobody až na 2 roky Ne
Ujetí od dopravní nehody do 5000 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Nezastavení po nehodě do 5000 Kč 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců, pokud řidič spáchá stejný přestupek během 12 následujících měsíců
Zavinění nehody s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví Ne Odnětí svobody až na 10 let Na 1 rok až 10 let
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci Ne 5000 - 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok
Nedovolená jízda přes železniční přejezd Ne 2500 - 5000 Kč Na 1 až 6 měsíců
Nedovolené předjíždění Ne 5000 - 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok
Řízení vozidla po zadržení řidičského průkazu na místě Ne 5000 - 10 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok
Odmítnutí testu na alkohol nebo návykové látky Ne 25 000 - 50 000 Kč Na 1 rok až 2 roky
Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) Ne Odnětí svobody až do 3 let, případně peněžitý trest Na 1 rok až 10 let
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol či návykové látky) Ne 25 000 - 50 000 Kč Na 1 rok až 2 roky
Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,03 % Ne 2500 - 20 000 Kč Na 6 měsíců až 1 rok

10 rad, jak nepřijít zbytečně o řidičák

1. Sledujte stav svého bodového konta
2. Nenechte si namluvit při silniční kontrole policistou, že „vám to napíše bez bodů“
3. I když vám policista říká, že je přestupek bez bodů, ověřte si zhruba za 14 dní stav svého bodového konta
4. Naučte se bodované přestupky a sankce za ně
5. Pokud neznáte stav svého bodového konta, neprojednávejte přestupek na místě
6. Bodovaný přestupek NIKDY neprojednávejte blokově s policistou na místě, vždy ho řešte ve správním řízení
7. Pro řešení bodovaných přestupků ve správním řízení si vždy vezměte na pomoc odborníka, nejlépe advokáta specializujícího se na dopravní právo
8. Pečlivě si hlídejte všechny lhůty při řešení korespondence s úřady
9. Dejte si veliký pozor na opakování stejného méně závažného přestupku ve lhůtách, jak ukazují výše uvedené tabulky
10. Nestyďte se zaplatit si kurz bezpečné jízdy s odečtem bodů

Tento článek úžasně vysvětluje systém bodování a následných sankcí. Řidičský průkaz mám již dvacet let a od nastavení tohoto bodování mám naštěstí stále plný počet bodů. Máme s manželem malou stavební firmu a nedávno jsme řešili jednoho zaměstnance, který se vybodoval, takže jsme přišli o jednoho řidiče. Proto začal instalovat dopravní značení, které objednávám tady .

Jirka (neregistrovaný)
Bohužel už se mi jednou "podařilo" řidičský průkaz ztratit a bylo to za opravdu nesmyslnou věc, kterou snad nikdy nepochopím - měření rychlosti, schovaná dopravní značka určující rychlost a mně to stálo "papíry". Řidičák už mám nazpět, ale pořídil jsem si do auta antiradar, na který jsem využil slevu z http://kuponozdroj.cz/ a cítím se klidněji ;-)
ozicbzk (neregistrovaný)
Bodový systém: Bodované přestupky, pokuty, počty bodů a jak na vrácení řidičáku - Autobible.cz ozicbzk http://www.grq49s010d43ia9sr4s2nzmr8j80121gs.org/ [url=http://www.grq49s010d43ia9sr4s2nzmr8j80121gs.org/]uozicbzk[/url] aozicbzk
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?