Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky, jak již z názvu vyplývá, informují účastníky provozu o určité události popř. mu pomáhají v orientaci na pozemních komunikacích.

Test dopravních značek

Vyzkoušejte Vaše znalosti v našich online testech, a to rovnou ve dvou variantách. Informativní dopravní značky nebo si rovnou troufnete na test ze všech kategorií? Rozhodnutí necháme na vás.

Přehled informativních dopravních značek

Čerpací stanice

Kódové označení: IJ 7

Dálnice

Kódové označení: IZ 1a

Nemocnice

Kódové označení: IJ 2

Občerstvení

Kódové označení: IJ 11b

Obytná zóna

Kódové označení: IZ 5a

Podchod nebo nadchod

Kódové označení: IP 3

První pomoc

Kódové označení: IJ 3

Restaurace

Kódové označení: IJ 11a

Silnice pro motorová vozidla

Kódové označení: IZ 2a

Tunel

Kódové označení: IZ 3a

WC

Kódové označení: IJ 12

Zpomalovací práh

Kódové označení: IP 2

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Kódové označení: IP 20b

Objíždění tramvaje

Kódové označení: IP 23a

Změna organizace dopravy

Kódové označení: IP 22

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Kódové označení: IP 23c

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Kódové označení: IP 23b

Zpoplatnění provozu

Kódové označení: IP 28a

Únikový pruh

Kódové označení: IP 24

Státní hranice

Kódové označení: IP 30

Střídavé řazení

Kódové označení: IP 29

Nejvyšší dovolené rychlosti

Kódové označení: IP 28b

Další informativní dopravní značky

Konec měření rychlosti Konec měření rychlosti
Měření rychlosti Měření rychlosti
Bezpečný odstup Bezpečný odstup
Okruh Okruh
Jednosměrný provoz Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz Jednosměrný provoz
Přechod pro chodce Přechod pro chodce
Doporučená rychlost Doporučená rychlost
Nouzové stání Nouzové stání
Návěst před slepou pozemní komunikací Návěst před slepou pozemní komunikací
Slepá pozemní komunikace Slepá pozemní komunikace
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)
Parkoviště Parkoviště
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (podélné stání) Parkoviště (podélné stání)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé) Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku podélné) Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Vyhrazené parkoviště Vyhrazené parkoviště
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště s parkovacím kotoučem Parkoviště s parkovacím kotoučem
Kryté parkoviště Kryté parkoviště
Parkoviště P + R Parkoviště P + R
Parkoviště s parkovacím automatem Parkoviště s parkovacím automatem
Uspořádání jízdních pruhů Uspořádání jízdních pruhů
Parkoviště K + R Parkoviště K + R
Zvýšení počtu jízdních pruhů Zvýšení počtu jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů Uspořádání jízdních pruhů
Jízdní pruh pro pomalá vozidla Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Snížení počtu jízdních pruhů Snížení počtu jízdních pruhů
Vyhrazený jízdní pruh Vyhrazený jízdní pruh
Řadící pruhy Řadící pruhy
Omezení v jízdním pruhu Omezení v jízdním pruhu
Přejezd pro cyklisty Přejezd pro cyklisty

pruhled
Hodnocení: 87%