Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

Dopravní značka IP 11g Parkoviště částečné stání na chodníku podélné označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IP 11g Parkoviště částečné stání na chodníku podélné
Dopravní značka IP 11g Parkoviště částečné stání na chodníku podélné