Parkoviště s parkovacím automatem

Dopravní značka IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem
Dopravní značka IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem