Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)

Dopravní značka IP 11b Parkoviště kolmé nebo šikmé stání označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IP 11b Parkoviště kolmé nebo šikmé stání
Dopravní značka IP 11b Parkoviště kolmé nebo šikmé stání