Polygon BMW u Sokolova: Víme vůbec, co za naši půlmiliardu dostaneme? (komentář)

3 nové názory
Zdroj: Redakce
  • BMW Group dostane od České republiky podporu víc než půl miliardy na polygon u Sokolova

  • Výměnou za to se zavázala investovat nejméně 2,55 mld. Kč a vytvořit 250 pracovních míst

  • Žádná z odpovědných institucí nám ale nedokázala říct, jaká bude struktura oněch nových míst a zda na nich budou pracovat Češi

  • Úřady, které by měly odpovědi znát, na naše dotazy neodpověděly nebo je postoupily do BMW

  • Nakonec se ukázalo, že projekt zaměstná řádově desítky mladých inženýrů z ČR

Vláda ČR se v listopadu rozhodla podpořit BMW postaví u Sokolova nový polygon. Testovat na něm bude hlavně autonomní vozy">chystaný polygon BMW u Sokolova pobídkou přesahující půl miliardy korun. Celková výše pobídky může dosáhnout až 528,75 milionu Kč. Z toho dotace na pořízení majetku tvoří 255 milionů, dotace na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců 46,9 milionu a dotace na tvorbu nových pracovních míst 25 milionů korun. Necelých 201,8 milionu připadá na slevu na dani z příjmu.

Oznámení vládní pobídky vyvolalo na sociálních sítích poměrně silnou vlnu nevole. Uživatelé se houfně pozastavovali nad tím, že stát věnuje půl miliardy vysoce ziskové soukromé firmě.

Objevily se i názory opačné. Například ikona českého internetového byznysu Tomáš Čupr vidí v projektu příležitost pro rozvoj hi-tech sektoru:

Jak je ale (nejen) pro českou veřejnou diskuzi příznačné, debatovalo se bez konkrétní znalosti toho, co polygon této zemi přinese. Protože to nikde konkrétně nezaznělo. Lidé, kteří vyjadřovali svůj názor, vycházeli ze svých emocí, světonázoru a informace o 250 pracovních místech, což byl jediný konkrétní údaj, jímž se bylo možné řídit. Ale co to bude za místa a kdo na nich bude pracovat, to nikde publikováno nebylo. Toužili jsme vědět, zda aspoň kompetentní osoby, které o udělení pobídky rozhodly, věděly, co přesně za investované prostředky získáme, nebo se rozhodovaly jen na základě vágních příslibů. Proto jsme oslovili úřad vlády, úřad hejtmanky Karlovarského kraje i společnost BMW Česká republika (jejíž odpovědi jsme původně chtěli porovnat s reakcemi veřejných institucí).

Než se dostaneme k tomu, co jsme zjistili, je na místě shrnout základní a již dříve známá fakta.

Auta budoucnosti na bývalé výsypce

Testovací centrum pro vývoj a zkoušení autonomních vozů vznikne na ploše asi 525 hektarů na bývalé výsypce Sokolovské uhelné. Úhrnná délka zkušebních drah přesáhne sto kilometrů. Areál by měl být v plném provozu od roku 2022. Informace o počtu pracovních míst a celkové výši investice se v průběhu času vyvíjely. Podle materiálu, který schválila vláda, se BMW zavázalo investovat nejméně 2,55 miliardy korun a vytvořit 250 pracovních míst. (Některé zdroje v minulosti uváděly investici až šest miliard.)

U podobných velkých areálů v zahraničí není výjimečné, že většinu stálého personálu tvoří zaměstnanci technicko-provozního zabezpečení, jako je ostraha, údržba, catering atd., a inženýrské týmy přijíždějí s konkrétními vývojovými úkoly z centrály. Proto jsme chtěli vědět, zda si Česká republika za těch 327 milionů přímých výdajů (200milionovou slevu na dani můžeme pro zjednodušení vynechat; kdyby polygon nevznikl, stejně by tyto peníze do rozpočtu nepřitekly) náhodou nepořizuje práci pro zametače dráhy, střihače zeleně a uklizečky.

BMW postaví u Sokolova nový polygon. Testovat na něm bude hlavně autonomní vozy
Přečtěte si také:

BMW postaví u Sokolova nový polygon. Testovat na něm bude hlavně autonomní vozy

Všem dotčeným subjektům jsme položili podobné dotazy. Chtěli jsme vědět, kolik z těch uvažovaných 250 míst připadne na inženýrské pozice s vysokou kvalifikací; jaké procento z těchto vysoce kvalifikovaných pozic bude obsazeno českými zaměstnanci; a konečně, zda budou vývojoví odborníci sídlit přímo na polygonu, nebo budou dojíždět z Německa.

Nejpodstatnějším zjištěním je, že odpovědi nikdo neznal. Ani tuzemské zastoupení značky, které postoupilo naše dotazy do Německa. Ani hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová. K tomu, aby projekt podpořila a opakovaně veřejně obhajovala, jí stačily neurčité přísliby z vládního memoranda a blíže nespecifikovaná ústní jednání se zástupci BMW. (Aparát úřadu hejtmanky postoupil naše dotazy do BMW ČR, z čehož je zjevné, že na ně konkrétně odpovědět nedokázal.)

„Má obhajoba investiční pobídky pro společnost BMW Group je podložena jednak legislativou platnou v této oblasti, společným memorandem, které Karlovarský kraj ohledně plánované investice na Sokolovsku uzavřel, i jednáními, jež jsme se zástupci koncernu vedli,“ vysvětlila Mračková Vildumetzová prostřednictvím své tiskové mluvčí Jany Pavlíkové. „Vycházím tedy z garance podílu českých pracovníků v budoucím testovacím centru ze strany BMW. Navíc investici plánují ve strukturálně postiženém regionu, na místě zasaženém těžbou, tedy přímo na bývalé výsypce, která by asi těžko našla lepší využití. Velmi si vážíme toho, že si společnost vybrala náš kraj, protože původně měla v hledáčku 82 lokalit po celém světě. Pro nás je tento záměr obrovskou šancí rozvoje regionu.“

Úřad vlády nás odkázal na ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce záležitost spadá. Jeho tiskový odbor však na naše dotazy ani přes několik urgencí v průběhu několika týdnů nereagoval.

A jak to nakonec bude?

Obavy, že na polygonu nenaleznou uplatnění vysoce kvalifikovaní Češi, jsou, zdá se, liché. David Haidinger, ředitel korporátní komunikace BMW Group Czech Republic, nám po konzultaci s kolegy v Mnichově vysvětlil, že firma počítá se zaměstnáváním českých inženýrů: „Očekáváme, že nová pracovní místa vytvořená přímo v novém areálu BMW Group v Sokolově budou od každého oboru obsazena zhruba třetinou: inženýři, technický personál a další pracovníci. Chceme získat tolik českých inženýrů, kolik bude možné. Proto intenzivně hledáme české talenty a náš náborový tým v současné době navštěvuje technické univerzity a školy, aby se s nimi spojil.“

Upřesnil rovněž, že testování budou provádět převážně rezidentní technici a inženýři sídlící v Sokolově, nikoliv týmy dojíždějící z Mnichova nebo odjinud z Německa. A vyzdvihl také přínos projektu pro zaměstnanost na Sokolovsku: „Očekáváme, že partnerství s dodavateli a firmami vytvoří dodatečně přibližně 450 pracovních míst v Sokolově. Právě okres Sokolov přitom patří k těm regionům, kde je nezaměstnanost v rámci celé ČR nejvyšší.“ (3,78 %, celorepublikový průměr 2,83 %. Pozn. red.)

Nyní tedy alespoň víme, že za oněch 327 milionů (plus dalších čtyřicet za napojení polygonu k silniční síti) získáme kromě cca 170 „běžných“ pracovních míst na polygonu a nějakých dvou stovek na navázaných pozicích v regionu také zhruba osm desítek perspektivních míst pro mladé inženýry z tuzemských vysokých škol. O tom, nakolik je to pro Českou republiku výhodný obchod, můžeme diskutovat. Považujeme však za alarmující a pro úroveň hospodaření s penězi daňových poplatníků v ČR bohužel za symptomatické, že ti, kdo o udělení stamilionové pobídky z veřejných peněz rozhodují, necítí potřebu aspoň se předem informovat, jakou strukturu pracovních míst si takto „kupují“. A musí se dodatečně ptát soukromého subjektu, kterému peníze přiklepli.

Přátelé Podkrušnohorské výsypky (neregistrovaný)
Jako nejdůležitější argument celého projektu BMW polygonu je uvedena obrovská příležitost Karlovarského kraje ... ale my se ptáme k čemu vlastně? Proč má náš kraj zájem zde zbudovat (pod rouškou HI-TEC polygonu) levnou montovnu pro zahraničního investora? Rozhodně si jako obyvatelé obce Lomnice zasloužíme informace a vysvětlení a především pádné argumenty pro projekt, který nám podstatně sníží kvalitu života. Některým dokonce natolik, že v případě uskutečnění změn - plánují odejít... www.infolomnice.webnode.cz
Pepe (neregistrovaný)
Když do toho dává peníze ČR, měl by být polygon použitelný pro všechny automobilky, či výrobce autobusů a nákladních vozidel. Peníze by se měly vázanou spoluúčastí státu vracet. V opačném případě by to mohlo dopadnout co automobilka to polygon... Máme moc malou republiku na takovéto mamutí a ještě k tomu dotované projekty..
Jiří First (neregistrovaný)
Asi jediná škola, která má ve svém programu předměty, které vychovávají budoucí ing. v specializaci homologací automobilů, je Dopravní fakulta ČVUT, Ústav dopravních prostředků. Předmět se jmenuje Legislativa a zkoušení d.p. a jsou k němu i skripta. zde bylo vychováno i více ing. ,kteří se uplatnili v TÜV.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?