Újma na zdraví a dopravní nehoda: Jaké lze žádat odškodnění?

Utrpěli jste újmu na zdraví následkem nezaviněné autonehody a nyní řešíte, jaké odškodnění můžete požadovat? Poskytneme rychlou orientaci ve spleti paragrafů.

Z jakých zákonů se vychází?

Při řešení odškodnění újmy na zdraví po autonehodě se uplatňuje zejména občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V rámci správního nebo trestního řízení vůči viníkovi nehody se pak uplatňuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správní řád, trestní zákoník anebo trestní řád.

Kde uplatňovat odškodnění újmy na zdraví?

Řada poškozených dopravní nehodou si nepřeje uplatňovat odškodnění přímo vůči viníkovi nehody. Poškozený se však nemusí nikterak obávat řešit odškodnění újmy na zdraví přímo s pojistitelem vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje právo poškozeného k uplatnění svého nároku přímo u příslušného pojistitele. Z našich zkušeností vyplývá, že řešení odškodnění přímo s pojistitelem vozidla je efektivnější a rychlejší cesta k vymožení odškodnění než uplatnění u viníka nehody. 

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Občanský zákoník vymezuje, že při ublížení na zdraví se odškodňuje:

  • vytrpěná bolest,
  • trvalé zdravotní následky (odborně ztížení společenského uplatnění),
  • další případná nemajetková újma,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • náklady spojené s péčí o zdraví (medikamenty, regulační poplatky, cestovné, náklady péče a zdravotnických pomůcek, apod.),
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta),
  • náhrada za bezplatně poskytované práce.

Rovněž lze žádat odškodnění ušlého zisku. Poškozený nemůže automaticky požadovat veškeré tyto náhrady. Vždy je nutné zkoumat každý případ újmy na zdraví individuálně a uplatnit jednotlivé náhrady, které jsou přípustné. Právo na uplatnění každé jednotlivé náhrady vzniká také v jiném časovém okamžiku.

Metodika Nejvyššího soudu

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví je podstatná při řešení odškodnění bolesti a trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění). Jedná se o výpočtový mechanismus odškodnění těchto náhrad újmy na zdraví, který je využíván pojišťovnami a soudy. Poškozený by se tak neměl dopustit chyby, kdy výpočet těchto náhrad je proveden ošetřujícím lékařem dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které se využívá při odškodnění pracovních úrazů. Zejména u trvalých zdravotních následků je odškodnění vyšší prostřednictvím výpočtu metodiky než nařízením vlády.

Práva poškozených při dopravní nehodě: Dopravní nehoda při plnění pracovních úkolů

Lze doporučit využití specializovaného znalce k výpočtu odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle metodiky.

Nepodceňujte trestní řízení

Při dopravní nehodě vzniká poměrně často újma na zdraví poškozenému, která je hodnocena jako trestný čin. Viník dopravní nehody je následně obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozený by neměl podceňovat trestní řízení a aktivně se zajímat o jeho průběh k ochraně svých práv.

Pasivita poškozeného v trestním řízení může někdy způsobit riziko vzniku spoluodpovědnosti za nehodový děj a krácení odškodnění újmy na zdraví pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Újma na zdraví a dopravní nehoda: Jaké lze žádat odškodnění?
Ohodnoťte tento článek!
4.7 (93.33%) 9 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: