Telematika ve službách dopravců

Podle nejrůznějších průzkumů patří autodopravci v České republice mezi nejaktivnější v celé EU ve využívání telematických systémů. Chtějí si udržovat přehled o tom, kde se jejich vozidla skutečně pohybují, ale stále častěji těží z dalších předností těchto systémů pro zefektivňování své činnosti.

Zástupců importérů nákladních a užitkových vozidel v ČR jsme se proto zeptali, jak je tomu s využíváním telematiky u jejich značek a co je u nich v této oblasti nového. V rámci naší ankety jsme jim položili následující otázky:

1) Jaké telematické systémy nabízíte svým zákazníkům? Liší se vaše nabídka pro nákladní vozidla, lehká užitková vozidla (pokud je máte v nabídce) a autobusy?

2) Jak velký je podíl nově dodávaných vozidel vybavených telematikou? Jaký je zde trend? Volí telematiku i provozovatelé menšího počtu vozidel?

3) O jaká data mají vaši zákazníci největší zájem (např. o provozních nákladech, pozici vozidel, technickém stavu vozidel, chování řidičů apod.)? Dochází v tomto ohledu ke změnám?

4) Umožňuje váš systém komunikaci s telematickými systémy jiných dodavatelů?

5) Je mezi vašimi zákazníky zájem o telematiku také u jiných typů vozidel než pro dálkovou dopravu?

6) Co nového, resp. jaké rozšíření nebo doplnění služeb nově nabízíte nebo připravujete nabídnout v nejbližších měsících?

Iveco Czech Republic, a. s.

1) Pro lehkou i těžkou řadu nabízíme telematiku s obdobnými funkcemi. Majitel vozidla obdrží po podpisu smlouvy bezplatně tzv. Smart pack (Chytrý balíček), ve kterém získává pravidelné reporty o celkové spotřebě paliva a jízdním stylu řidiče v týdenní či měsíční periodě. V tomto balíčku rovněž sledujeme chybová hlášení vozidla a zasíláme majiteli informace s doporučením o návštěvě servisu. Tato hlášení zpracovává tzv. Control Room, kde se data shromažďují. Některé softwarové aktualizace případně přehrání jsme v rámci tohoto balíčku schopni provést na dálku při zastaveném vozidle. V rámci placené služby je možno obdržet pokročilé funkce telematiky s možností např. sledování aktuální pozice vozidla, případně stahování dat řidiče z tachografu.

2) Na Smart pack má nárok bezplatně každé vozidlo uvedených řad, stačí podepsat smlouvu.

3) Každého zákazníka zajímá spotřeba paliva, jízdní styl řidiče a nástroje ke zlepšení celkové spotřeby paliva. Zájem je o celkové hodnocení parametrů jízdy, které vedou k úsporám paliva.

4) V případě integrace API je komunikace s telematickými systémy jiných dodavatelů určitě možná. Jde o tok dat, ke kterému si klient vytvoří můstek pro zpracování ve svých systémech. Na vozidlo je možno instalovat i jinou telematiku přes FMS bránu

5) Zákazníky lehké řady také postupně učíme, jak s těmito daty pracovat.

6) V současné době připravujeme Profesionální Fueladvising (palivové poradenství) s rozšířenými údaji o vozidle a jízdním stylu řidiče s možností hlubší analýzy dat. Tato služba bude zpoplatněna. Novou službou je rovněž API Integrace. K pokročilé telematice od společnosti Astrata přibude další poskytovatel těchto služeb, společnost Verizon.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

1) Zákazníkům v současné době nabízíme systém monitorování vozidla a flotil vozidel na základě platformy RIO (Telematika 3), který je nabízen pro kompletní modelovou řadu jak užitkových a nákladních vozidel, tak autobusů a dodávek. Všem zákazníkům je nabízen zdarma základní balíček Essential a proaktivní řízení údržby MAN ServiceCare. Platforma RIO je otevřenou, na výrobci nezávislou cloudovou platformou, jež posunuje globální dopravní a logistický ekosystém o velký krok vpřed. RIO žije a přináší vizi intermodálního, plně propojeného a trvale udržitelného hodnotového řetězce a díky své platformě k němu také poskytuje komplexní přístup. Neboť RIO nabízí veškeré přednosti digitalizace jak pro velké, tak pro malé podniky v logistickém odvětví.

2) Doposud byla všechna nově dodaná vozidla vybavována tímto zařízením a bylo na zákazníkovi, zda si ho aktivuje,či nikoliv. Musím říct, že ve velkém počtu je tato služba velmi vřele přijímána ze strany zákazníků a ti si ji také aktivují nejenom v základní verzi. Telematiku využívají nejen velké flotily, ale i tzv. malí zákazníci. Nicméně je třeba dodat, že MAN nerozlišuje v nabídce řešení a kvalitě poskytovaných služeb velikost zákazníka. To nejdůležitější je, že je to náš zákazník, naší největší odměnou je jeho spokojenost. Telematika či telematické služby, resp. jejich úroveň a nabídka se staly během posledních let významným kritériem výběru pořízení užitkového či nákladního vozidla, neřku-li autobusů. S její pomocí je totiž zákazník schopen účinně pracovat s moderováním svých provozních nákladů. A to i v položkách, které jsou z hlediska TCO extrémně důležité, tedy spotřeba paliva a náklady na mzdy řidičů. Trendem je jednoznačně detailní kontrola a analýza provozních nákladů. Úroveň telematických služeb je argument stejné váhy jako cena pořízení vozidla a jeho užitečná hmotnost.

3) Data, která zákazníci nejvíce vyhledávají, jsou hospodárnost provozu vozidla a jeho poloha, zejména překračování státních hranic. Trend v tomto ohledu je setrvalý. Důvodem je možnost řídit přímé provozní náklady a možnost vyhodnocovat velmi detailně samotnou práci řidiče a v této návaznosti potom tvořit flexibilní a efektivní systém odměňování. Monitoring technického stavu vozidla přináší našemu zákazníkovi, resp. provozovateli vozidel vybavených našimi telematickými službami ještě vyšší přidanou hodnotu v souvislosti se službou MAN ServiceCare. Pomocí ní provádí servisní místo MAN analýzu vozidla na základě relevantních dat, získaných z vozu přes RIO box, a pomáhá koordinovat termíny údržby. Díky tomu je možné nabídnout zákazníkovi proaktivně údržbu v servisní dílně ještě předtím, než dojde k možné závadě, popřípadě diagnostikovat závadu na dálku pomocí vzdálené diagnostiky. Je tu také možnost kontroly provozních kapalin, zejména hladiny oleje v motoru. Služba MAN ServiceCare je dostupná bezplatně pro každého zákazníka přes platformu RIO a lze ji aktivovat online zadáním jen několika málo údajů. Proaktivní řízení údržby ale nereaguje pouze na blížící se problém, nýbrž propojuje vůz, řidiče, majitele vozu a servisní dílnu a umožňuje dopředu naplánovat a inteligentně propojit údržbu a opravu. Přes platformu RIO se mohou zákazníci kdykoli podívat na stav údržby, termíny, opravované komponenty a hlášení poškození u jejich celého vozového parku MAN. S dostatečným předstihem jsou rovněž informováni e-mailem o blížící se návštěvě servisu. Zákazníci tak mají stále přehled o aktuální dostupnosti vozu a mohou tak snadno naplánovat návštěvu servisu.

Ve spojení s aplikací MAN Driver je to digitální možnost přímého propojení celého vozového parku zákazníka.

4) RIO je první transparentní platformou pro nákladní dopravu, jež pracuje nezávisle na značce vozidel a na telematickém systému. Tím propojuje digitální služby celého dopravního a logistického ekosystému a jejich účastníky. Navíc je možné platformou RIO vybavit vozidla retrospektivně, tedy dodatečně. Komunikace našeho systému s jinými systémy je možná přes API protokol a také přes FMS rozhraní.

5) Trend pro monitorování vozidel se rozšiřuje i do jiných druhů dopravy. I tito zákazníci mají zájem o data z tohoto zařízení. Dávno již neplatí, že se sledují provozní náklady „jen“ u dálkové dopravy. Dnes, kdy jsou dopravní marže doslova žiletkové a celý tento obor vykazuje vysokou míru konkurence, je vítaná jakákoliv možnost detailně řídit provozní náklady ve všech segmentech silniční, a dokonce i mimosilniční, tedy terénní dopravy. Autobusovou dopravu či dodávkový rozvoz zboží, či tzv. „provoz na poslední míli“ nevyjímaje. Velmi pečlivě vnímáme situaci, která nám ukazuje, že také zákazníci ze stavebního sektoru se výrazně při analýze nabídky trhu příslušných vozidel zajímají o možnosti nabízených telematických služeb. Vozidla MAN nezřídka právě pro výhody plynoucí z využití platformy RIO v zákaznických analýzách vyhrávají.

6) Naše nezávislá platforma RIO se nyní chystá přijít s novým vylepšením nejen vizuálním, ale i obsahovým, zhruba v polovině letošního roku. Poskytovaná data budou ještě mnohem obsáhlejší a podrobnější.

Ve spojení platformy RIO a jejich telematických služeb a nové generace nákladních vozidel MAN TG přichází s novým projekt MAN NOW. Pomocí této služby si bude moci zákazník přizpůsobovat své vozidlo dle svých nadstandardních požadavků, které nebyly součástí základní výbavy vozidla. Jedná se o službu, kde si zákazník bude moci v obchodě objednat nějakou příplatkovou službu, např. rozšíření navigace ve vozidle nebo vypnutí volnoběhu atd. a po jejím zaplacení si ji bude moci do vozidla dohrát a také následně zrušit.

Bezplatná aplikace MAN Driver je k dispozici pro mobilní telefony se systémy iOS a Android. Řidiči usnadňuje kontrolu technického stavu jeho vozu a tím i jeho způsobilost. Digitální kontrolní seznam (checklist) je součástí kontroly při odjezdu, kdy řidič může odhalit závady a nedostatky a ihned je pomocí aplikace zdokumentovat. Přes platformu RIO pak může manažer vozového parku přeposlat tyto informace v elektronické podobě servisní dílně,zvolené v rámci MAN ServiceCare. Zdlouhavé vyhledávání servisní dílny pomocí aplikace rovněž nehrozí, neboť zabudované vyhledávání servisních míst MAN kdykoli zobrazí nejbližší servisní místo. Ušetříte tak spoustu času a při plánování jízd můžete zohlednit návštěvu servisu.

Aplikace má funkci QuickManual, pomocí které může zákazník jednoduše naskenovat nastavení spínačů a stav kontrolek a ihned se zobrazí (nebo přečte) text s vysvětlivkami k příslušným spínačům a kontrolám, jakož i případná doporučení, co dělat. Řidič si může v případě poruchy vyžádat pomoc přes funkci MAN Mobile24, tj. horká linka havarijní služby. Aplikace automaticky pošle přesnou polohu vozu přes údaje z GPS. Řidiči stačí jen stisknout tlačítko „Volat Mobile24“ a ihned se naváže kontakt s kompetentním pracovníkem servisu.

Pomocí nové digitální služby MAN ServiceBooking, která se bude zavádět v jednotlivých zemích během roku 2020, si mohou zákazníci společnosti MAN jednoduše online domluvit termín v servisu a zarezervovat příslušné servisní služby, a to 24 hodin denně. Systém přitom v reálném čase porovná požadované termíny s kapacitou příslušné servisní dílny, bez ohledu na to, zda se jedná o běžnou údržbu, pravidelnou technickou kontrolu, měření výfukových plynů či obecnou opravu. Rezervování termínů online probíhá přes bezpečné šifrování SSL certifikátem. Přístup ke službě MAN ServiceBooking probíhá přes vyhledávání servisních míst MAN. Objednání lze provést jako host nebo přes osobní uživatelský účet. Zákazník ihned dostane e-mail nebo SMS s potvrzením termínu a stejným způsobem mu je následně poslána připomínka blížícího se termínu, jakož i zprávy o aktuálním stavu jeho vozu v servisu. Webovou aplikaci MAN ServiceBooking lze používat na chytrých telefonech, tabletech či počítačích, takže kdykoli si můžete udělat rychlý přehled o aktuálních a naplánovaných servisních termínech vašich vozů.

RIO propojuje informace o tahačích, návěsech, nástavbách, řidičích a zakázkách s informacemi o provozu, počasí a s navigací. Výsledek: Cenná doporučení v reálném čase, jež lze samozřejmě kdykoliv individualizovat. RIO je vyvíjeno ve Traton Group a staví na dlouhodobých a osvědčených partnerstvích.

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.

1) Mercedes-Benz Trucks nabízí prostřednictvím hardwaru FleetBoard služby FleetBoard a Mercedes-Benz Uptime. Tyto systémy jsou určeny výhradně pro nákladní vozidla. Pro menší typy vozidel nabízí Mercedes-Benz Vans vlastní telematický systém. EvoBus se též rozhodl nabízet vlastní telematické řešení.

2) Konektivita je jednou z hlavních priorit aktuálně nabízených vozidel a současně se jedná o odvětví, které se velmi rychle vyvíjí. Zejména v oblasti elektronizace logistických procesů a komunikace mezi dispečinkem a vozidly je dnes obrovský potenciál úspory. Naši zákazníci mají aktivní služby FleetBoard na 70 % z prodaných vozidel Actros, 30 % u vozidel Atego a 20 % u vozidel Arocs. Na velikosti flotily příliš nezáleží. Služby FleetBoard jsou účtovány jako poplatek za měsíc za vozidlo. Aby telematické služby dávaly ekonomický smysl, musí se vyplatit na každém jednotlivém vozidle samostatně. Tak tomu v případě systému FleetBoard rozhodně je.

3) Zákazníci mají nejvíce zájem o službu FleetBoard Analýza výkonu, která jim pomáhá naše vozidla správně používat tak, aby dosáhli unikátního ekonomického potenciálu nákladních vozidel Mercedes-Benz. Tato služba se používá jak ke školení řidičů, tak i jako podklad pro jejich bonusové systémy. Samozřejmostí jsou i poziční služby, vzdálené stahování dat z tachografů a karet řidičů včetně archivace těchto dat. Unikátní je zejména proaktivní sledování technického stavu vozidel službou MB Uptime a služba pro elektronizaci logistických procesů FleetBoard Logistika. Celý systém je certifikován společností DEKRA. Nejsilnější trend vidím právě v kontinuálním zefektivňování provozu dopravních a logistických firem elektronizací jejich procesů.

4) FleetBoard nezobrazuje data z jiných systémů. Databáze FleetBoard však disponuje standardizovaným datovým rozhraním, jehož prostřednictvím k ní lze napojit další systémy našich zákazníků. Zákazníci mohou zkrátka data získaná jednotlivými službami FleetBoard dále strojově využívat ve svých dalších systémech. Hardware FleetBoard navíc lze namontovat i na FMS rozraní nákladních vozidel jiných značek. Na takových vozidlech lze též využít i aplikaci Android DispoPilot.app, která umožňuje provozovat službu FleetBoard Logistika a sledovat pohyb vozidel prostřednictvím libovolného zařízení Android bez nutnosti instalace dodatečného hardwaru do jiných vozidel.

5) Rozhodně zájem o telematiku není jen u provozovatelů dálkové přepravy. Služby FleetBoard jsou využívány u všech druhů přeprav.

6) Systém FleetBoard je na trhu od roku 2000. Za 20 let svého života narostl do obrovských rozměrů. Jedná se jednoznačně o nejpropracovanější telematický systém na trhu s nejširším záběrem služeb a nyní prochází obrovským přerodem. Systém FleetBoard se průběžně převádí do cloudového prostředí za plného běhu systému. V návaznosti na tuto migraci bude brzy představeno i nové prostředí, ve kterém budou služby FleetBoard dále provozovány a budou připraveny na 100% konektivitu všech nákladních vozidel Mercedes-Benz. Současně jsme posunuli dále i celou elektronizaci dopravy prostřednictvím nového logistického systému Habbl, který bude letos uveden na trh.

Renault Trucks Czech Republic and Slovakia

1) Telematický systém značky Renault Trucks je Optifleet, který nabízí široké spektrum řešení pro správu vozového parku. Všechna vozidla Renault Truck Euro 6 modelových řad T, C a K s motory DTI 11 a DTI 13 jsou systémem Optifleet vybavena již ve výrobě. Co se týče vozidel D a D-Wide, tak i u těchto vozidel je jednotka Optifleetu dodána ve vozidle přímo z výroby. Dále záleží na zákazníkovi, zda si přeje tuto službu využívat. U vozidel Master je nutno jednotku Optifleet domontovat na místním servise, poté je ovšem možné pouze ukazovat polohu vozidla.

Námi nabízené balíčky jsou:

MAP – zobrazuje mapy včetně historických poloh vozidla.

MAP+ – zobrazuje polohu vozidla každou minutu a je zde možnost hlídání dodržení naplánované trasy a další užitečné funkce.

DRIVE – Přehledné zobrazení stavu stažení tachografů a karet řidičů.

CHECK – Výkaz hodnocení stylu jízdy řidiče s vozidlem prostřednictvím EcoScore.

2) Telematika Optifleet je využívána velkým počtem zákazníků. Využívají ji jak velcí dopravci, kteří mají ve svých flotilách velký počet vozidel značky Renault, tak i menší dopravní společnosti, které jsou tvořené často jen jedním až dvěma vozidly. V roce 2019 byl Optifleet aktivován přibližně na 70 % všech prodaných vozidel značky Renault Trucks v České republice.

3) Zákazníci v hojném počtu využívají především balíčky Check a Map, díky kterým má dopravce možnost sledovat výkyvy v průměrné spotřebě jak na jednotlivých vozidlech, tak i na celé flotile. Dále může sledovat jízdní styl řidičů. Balíček Map, který je také mezi dopravci oblíbený, zajišťuje zobrazování poloh vozidla. V posledních letech se dostává do popředí i balíček DRIVE, díky kterému zákazník může stahovat tachografy vozidel na dálku nebo výkaz činností řidiče. Zájem společností v tomto směru je konstantní.

4) Systém Optifleet je možno integrovat i se systémy jiných dodavatelů, a to: Gefco (Logenios), DHL, LKW Walter, TimoCom, ArcelorMittal, E-Track, Gebrüder Weiss a další. Veškerá data uložená v systému Optifleet je možné také zasílat přímo do ekonomických systémů společností.

5) Telematický systém Optifleet je rozšířený do většiny segmentů dopravy. Velké zastoupení samozřejmě tvoří dálková doprava. Ale nezaostává ani například stavební segment či regionální doprava. V hojném zastoupení je Optifleet i v distribuční dopravě.

6) Do budoucna Renault Trucks chystá nový design Optifleetu, který se bohužel mírně vzdálil kvůli pandemii COVID-19. Dále připravujeme nové mapové podklady, které budou určené zejména pro nákladní dálkovou dopravu, a v neposlední řade je vyvíjena nová aplikace, která bude napomáhat řidičům a usnadňovat jejich každodenní život za volantem.

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

1) Pro nákladní vozidla a LUV nabízíme systém Dynafleet, který se během tohoto roku bude měnit na Volvo Connect. Pro autobusy máme systém přímo dělaný na míru jejich provozu, a to ITS 4mobility. Pro Volvo stavební stroje je připraven systém Caretrack.

2) Podíl na nově prodávaných vozidlech je 90 % a systém si pořizují jak velké flotily, tak kusoví zákazníci.

3) Nejvíce využívaná data jsou o spotřebě a stylu jízdy řidiče s vozidlem. Následuje je poloha na mapě a pak přehled o časech řízení a odpočinku. Na vzestupu je i zájem o propojení s jinými systémy a informace o servise a hlášení chybových kódů z vozidel.

4) Ano, v ohledu na komunikaci s telematickými systémy jiných dodavatelů se jedná zejména o napojení jak na ekonomické a fakturační systémy, tak o odesílání dat do různých spedic.

5) Systém montujeme jak do dálkových, tak i regionálních a distribučních vozidel. Montujeme ho i do dodávek, osobních aut. Jsme také schopni zajistit sledování návěsů, kontejnerů, strojů.

6) V nejbližších měsících budeme přecházet na Volvo Connect, což je nástupce současného Dynafleetu. Tento systém nabídne zákazníkům nové uživatelské prostředí a řadu nových funkcí, např. informace o stavu hlášení z vozidla, chat mezi uživateli systému včetně řidičů, servisní historii, možnost si rezervovat online servisní prohlídku, nové mapy a další.

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: