Dopravní zařízení

Dopravními zařízeními jsou

a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,

b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,

c) odrazové zrcadlo,

d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,

e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.

(2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.

(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k vyhlášce.

Prohlížíte si dopravní zařízení. Podívejte se na přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta
Krátký příčný práh Krátký příčný práh
Směrový sloupek (modrý levý) Směrový sloupek (modrý levý)
Směrový sloupek (modrý pravý) Směrový sloupek (modrý pravý)
Směrový sloupek (červený kulatý) Směrový sloupek (červený kulatý)
Směrový sloupek (červený levý) Směrový sloupek (červený levý)
Směrový sloupek (červený pravý) Směrový sloupek (červený pravý)
Směrový sloupek (bílý levý) Směrový sloupek (bílý levý)
Směrový sloupek (bílý pravý) Směrový sloupek (bílý pravý)
Zábrana pro označení uzavírky Zábrana pro označení uzavírky
Dopravní knoflíky Dopravní knoflíky
Směrovka Směrovka
Žluté a černé pruhy Žluté a černé pruhy
Zastavovací terč (pro policisty) Zastavovací terč (pro policisty)
Zastavovací terč (pro jiné osoby) Zastavovací terč (pro jiné osoby)
Velká zvýrazňující deska Velká zvýrazňující deska
Malá zvýrazňující deska Malá zvýrazňující deska
Pojízdná uzavírková tabule Pojízdná uzavírková tabule
Vodicí deska (středová se šikmými pruhy) Vodicí deska (středová se šikmými pruhy)
Vodicí deska (středová s vodorovnými pruhy) Vodicí deska (středová s vodorovnými pruhy)
Vodicí deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo) Vodicí deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo)
Vodicí deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo) Vodicí deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo)
Směrovací deska (se šipkou doleva) Směrovací deska (se šipkou doleva)
Směrovací deska (se šipkou doprava) Směrovací deska (se šipkou doprava)
Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo) Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo)
Směrovací deska (středová) Směrovací deska (středová)
Vodící tabule Vodící tabule
Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo) Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo)
Dopravní kužel Dopravní kužel