Práva poškozených při dopravní nehodě: Ústavní soud k pronájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud vydal nález k posílení práv poškozených dopravní nehodou při řešení totální škody na vozidle. Obecně pojišťovny odmítají poskytnout odškodnění z povinného ručení za pronájem náhradního vozidla po sdělení poškozenému, že škoda na vozidle bude řešena jako totální.

V odškodňovací praxi nastávají případy, kdy je poškozenému pojišťovnou viníka nehody sděleno, že škoda na vozidle bude řešena jako totální, avšak poškozený je následně několik týdnů bez finančních prostředků ke koupi nového vozidla, než je poskytnuto odškodnění. Poškozenému však není pojišťovnou viníka nehody přiznáno právo na náhradní vozidlo od sdělení, že škoda bude řešena jako totální, po výplatu odškodnění. Tento postup způsobuje poškozenému obtíže v běžném životě, kdy nemůže například dojíždět do zaměstnání vozidlem nebo vozit děti do školy.

Doporučujeme: Krácení pojistného plnění s poukazem na amortizaci

Spor, který řešil Ústavní soud, vycházel z dopravní nehody s poškozením vozidla. Poškozené vozidlo bylo odstaveno na parkovišti od 3. 3. 2015 do 9. 3. 2015 za náklady ve výši 1.050,- Kč. Poškozený si pronajmul náhradní vozidlo na dobu od 3. 3. 2015 do 25. 3. 2015, přičemž cena za tento pronájem byla ve výši 32.200,- Kč. Část odškodnění za poškození vozidla obdržel poškozený od pojišťovny dne 30. 3. 2015 a zbývající část dne 2. 4. 2015.

Pojišťovna nicméně vyplatila poškozenému pouze částku ve výši 3.765,- Kč za nájem vozidla a 847,- Kč za parkovné. Sporným bodem mezi pojišťovnou a poškozeným bylo, zda doba využívání náhradního vozidla byla přiměřená (23 dnů).

Soud prvního stupně rozhodl ve prospěch poškozeného s odůvodněním, že při autonehodě s následkem totální škody na vozidle v hodnotě cca 230.000,- Kč, kdy poškozený nebyl schopen pořídit si jiné vozidlo ze svých finančních prostředků a odškodnění obdržel až 30 dnů od zničení vozidla, je oprávněné, účelné a přiměřené žádat odškodnění za pronájem náhradního vozidla po dobu 23 dnů za cenu odpovídající cca 15 % zničeného vozidla. Pojišťovna podala odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Odvolací soud částečně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně co do částky 8.785 Kč a ve zbytku žalobu zamítl. V rámci odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud uvedl, že náhradní vozidlo bylo účelně využíváno pouze do 12. 3. 2015, kdy pojišťovna emailem informovala poškozeného, že jeho vozidlo nebude opraveno a jedná se tak o totální škodu. Odvolací soud také poukázal na rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 232/2012, který stanovil, že „Jakmile je však objektivně zřejmé, že oprava poškozeného vozidla je nehospodárná, a proto prováděna nebude, lze zásadně náklady nájmu náhradního vozidla považovat za účelné jen do doby, kdy je jisté, že oprava prováděna nebude. Nájemné za vozidlo po dobu delší již nelze považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti se vznikem škody. Pojmově již nejde o vozidlo náhradní, pronajaté dočasně po dobu, kdy z důvodu poškození nelze užívat vlastní vozidlo.“Ve věci byla tak podána ústavní stížnost.

Doporučujeme: Právo na odškodnění snížení tržní ceny vozidla po autonehodě

Ústavní soud rozhodl o zrušení rozsudku odvolacího soudu a apeloval na obecné soudy, aby problematika v této oblasti byla sjednocena, jelikož je rozhodovací praxe rozporná. Ústavní soud také uvedl, že „výklad a aplikace práva nemohou být odtrženy od reálného života a musí zohlednit tu skutečnost, že ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, bez toho, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny. V opačném případě trvá na straně poškozeného stav, kdy nemůže v důsledku dopravní nehody čerpat z užitků poskytovaných mu znehodnoceným vozidlem.“Ústavní soud však také doplnil, že využívání náhradního vozidla nemůže být však neomezené, kdy uvedl, že „vždy musí být splněna podmínka účelnosti jeho využití. Z toho důvodu by se obecné soudy měly ve své judikatuře věnovat hranicím, v jejichž rámci lze užívání náhradního vozidla považovat ještě za účelné“.

Ačkoliv Ústavní soud posílil tímto rozhodnutím práva poškozených dopravní nehodou při totální škodě na vozidle, je nutné každý případ chápat individuálně a dle okolností konkrétního případu.

Kompletní znění nálezu Ústavního soudu naleznete pod sp. zn.: I. ÚS 3831/17 na webových stránkách www.usoud.cz.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Ústavní soud k pronájmu náhradního vozidla při totální škodě
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 4 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: