Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí, které řešilo právo poškozeného dopravní nehodou žádat také odškodnění snížení tržní ceny vozidla po jeho opravě. Lze platně žádat tuto náhradu od pojišťovny viníka dopravní nehody?

V minulém roce jsme si představili nález Ústavního soudu, který stanovil, že rozdíl mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a hodnotou vozidla po opravě lze považovat za skutečnou škodu na vozidle. Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí deklaroval rovněž tento právní názor. Více k nálezu Ústavního soudu v článku Práva poškozených při dopravní nehodě: Ústavní soud ke skutečné škodě na vozidle

Oprava vozidla po dopravní nehodě

Rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 25 Cdo 2782/2017) vycházel z případu dopravní nehody, kdy poškozený uplatňoval odškodnění nákladů na opravu svého vozidla u pojišťovny viníka dopravní nehody z tzv. povinného ručení. Pojišťovna uhradila poškozenému náklady opravy vozidla. Poškozený také požadoval odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla, konkrétně částku ve výši rozdílu mezi hodnotou vozidla před havárií a obvyklou hodnotou vozidla po jeho opravě. Tuto náhradu však pojišťovna odmítla uhradit, a proto poškozený podal žalobu o tuto náhradu k civilnímu soudu.

Soudy zamítly žalobu

Poškozený dopravní nehodou neuspěl s podanou žalobou, kdy soud prvního stupně a odvolací soud zamítl žalobu. Soudy dospěly k názoru, že poškozený není oprávněn žádat odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla, když bylo vozidlo opraveno do funkčního stavu. S tímto rozhodnutím však poškozený nesouhlasil a podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které bylo úspěšné.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu a vrátil případ k novému projednání. Nejvyšší soud tak rozhodnul mimo jiné s poukazem na právní závěry nálezu Ústavního soudu a stanovil, že rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla před dopravní nehodou a obvyklou cenou vozidla po opravě představuje také majetkovou škodu pro poškozeného, jestliže hodnota vozidla po jeho opravě se nedostala na původní obvyklou cenu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je veřejně dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz po zadání spisové značky.

Každý případ odškodnění dopravní nehody je nutné chápat individuálně dle okolností konkrétního případu. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k analýze všech aspektů vašeho případu.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla
Ohodnoťte tento článek!
4.75 (95%) 4 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: