Pravidla silničního provozu v roce 2022: Povinnost objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 m je realitou. Není to ale jediná novinka

03.01.2022
přidejte názor
Zdroj: Tiskový servis Škoda Auto
  • Od 1. 1. 2022 vstoupilo v platnost několik novinek týkajících se pravidel silničního provozu 

  • Nově platí povinnost objíždět cyklisty ve vzdálenosti minimálně 1,5 m 

  • Změna bodového systému umožňuje udělit dva body za neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením 

  • Obecní či městská policie může vyřizovat přestupky týkající se neoprávněné jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu 

S příchodem roku 2022 vstoupilo v platnost několik novinek týkajících se silničního provozu. Tou, která vzbudila největší pozornost, je povinnost dodržovat minimální vzdálenost při objíždění cyklistů. Změnil se ale také bodový systém, pravomoci obecní a městské policie a některé další záležitosti.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění již tedy upravuje chování řidičů při předjíždění cyklistů. „Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“ Nové nařízení je problematické zejména proto, že na mnoha komunikacích nebude možné tuto povinnost dodržet.

AutoMat lobbuje za 1,5 metru pro cyklisty spamem. Změna zákona ale nedává smysl
Přečtěte si také:

AutoMat lobbuje za 1,5 metru pro cyklisty spamem. Změna zákona ale nedává smysl

Dobrou zprávou jsou alespoň prozatímní sankce. V souvislosti s minimální vzdáleností při předjíždění cyklistů se hovořilo o pokutě až 10 000 Kč, zákazu řízení na půl roku a odebrání sedmi bodů. Aktuální realitou je ale pokuta do výše dvou tisíc korun. Žádné bodové hodnocení se na tuto diskutabilní novinku nevztahuje.

Dva body za stání na místě pro invalidy 

Další novoroční novinkou je změna bodového systému, respektive sankce za neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Nově dostanou řidiči za takové jednání dva body. Snahou je omezit toto chování, které je často k vidění například na přeplněných parkovištích před nejrůznějšími obchodními středisky. Stejné bodové hodnocení se týká také neoprávněného užití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Od počátku letošního roku byly rovněž rozšířeny pravomoci městských a obecních policistů. Ti mohou nově vyřizovat na místě přestupky týkající se jízd ve vyhrazených jízdních pruzích, a to bez součinnosti policie ČR.

Policie vyhlásila týden měření rychlosti. Viditelné hlídky prý odradí řidiče od nepřiměřené rychlosti
Přečtěte si také:

Policie vyhlásila týden měření rychlosti. Viditelné hlídky prý odradí řidiče od nepřiměřené rychlosti

Vítanou změnu představuje úprava týkající se používání takzvaných pivních kol. Od 1. ledna 2022 nesmí osoba jedoucí na pivním kole požívat alkohol ani jiné návykové látky a současně se nesmí účastnit jízdy pod jejich vlivem. Policisté zároveň mohou přítomnost návykových látek v takovýchto případech kontrolovat.

Úprava promlčecí doby 

Od roku 2022 dochází k úpravě promlčecí doby. V případě přestupku provozovatele vozidla se do této doby nebude počítat doba řízení o přestupku řidiče. A naopak, do lhůty potřebné k promlčení přestupku řidiče se nebude počítat řízení o přestupku provozovatele. Důvodem této úpravy je snaha omezit úmyslné prodlužování řízení, kdy dochází k záměrnému přehazování odpovědnosti s cílem dosáhnout promlčecí doby.

Další novinky roku 2022 se týkají například možnosti řídit traktory s řidičským oprávněním skupiny C, vozidla integrovaného záchranného systému mohou jezdit vyšší rychlostí bez majáků a obce budou mít větší pravomoci při odstraňování odstavených vraků. Přehledný seznam všech novinek najdete na stránkách MDČR. 

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?