Bodový systém postavený na hlavu: Novela uleví bohatým a uškodí těm chudším

180 nových názorů
Zdroj: Redakce
  • Novela zákona o provozu na pozemních komunikací má zejména zlepšit výběr peněz 

  • Zároveň je podle návrhu potřeba zvýšit pokuty, protože nám narostly platy a současné finanční postihy už nejsou pro řidiče citelné 

  • Díky této novele si budou moci dovolit správní řízení spíše lépe finančně zajištění řidiči, zatímco ti chudší raději zaplatí na místě

  • Novela slibuje také zvýšení rychlosti na dálnicích o 10 km/h, za nedodržení bezpečné vzdálenosti dostanete 4 body

Novela bodového systému, které shodou náhod dorazila ve chvíli, kdy se na pana ministra dopravy hrnula kritika kvůli rekonstrukci D1, postoupila do další fáze. Konkrétně do připomínkového řízení. K dispozici jsou podrobnější podklady, takže už víme, co přesně se chystá.

Pod zástěrkou zvyšování bezpečnosti a nutnosti trestat „takové ty piráty silnic“ tahle novela zejména chce, aby řidiči platili pokuty na místě. Proto se ve zjednodušeném seznamu bodových přečinů objevují nové položky, které lze vyřešit na místě.

Přinese úprava bodového systému větší bezpečnost na silnicích?

V zájmu motivace řidičů platit přestupky na místě byly také navýšeny finanční sankce, které je možné udělit v rámci správního řízení. MDČR si stěžuje, že úřady nestíhají přestupky v rámci správního řízení projednávat, a tak mnohdy vůbec nedojde k potrestání. Připomeňme, že využít správního řízení je zcela legitimní a zákonná možnost pro každého řidiče. Úřady navíc kvůli snaze vybrat co nejvíce pokut i ve správním řízení v minulosti dostaly prodlouženou lhůtu z jednoho na dva roky.

Pojďme nechat správní řízení jen pro ty bohatší

Novela zavádí kromě jiného také výrazně vyšší pokuty, které můžete dostat ve správním řízení. To má motivovat řidiče platit na místě (změny najdete v tabulce pod článkem). Tahle okolnost rozhodně stojí za pozornost, protože staví bodový systém úplně na hlavu. Původně byl totiž bodový systém zaveden právě proto, aby postihy „bolely“ řidiče chudší i bohatší stejně, protože bodové sankce, respektive odebrání řidičského průkazu, hrozily každému bez ohledu na výši příjmu. Teď se tedy vracíme zpět.

MDČR nedokáže obhájit přísnější tresty za telefonování. Otázky soustavně ignoruje
Přečtěte si také:

MDČR nedokáže obhájit přísnější tresty za telefonování. Otázky soustavně ignoruje

Zvýšení pokut ve správním řízení nebude motivovat každého řidiče k úhradě finančního postihu na místě stejně. Ti méně finančně zajištění si třeba v případě překročení rychlosti o 40 km/h v obci (Což nutně nemusí znamenat řítit se okolo školky jako blázen; stačí přehlédnout značku „začátek obce“ posunutou někam do roští) sakra rozmyslí, jestli dají policistovi na místě pět tisíc, nebo půjdou do správního řízení, kde jim hrozí pokuta až 25 000 Kč.

Mimochodem, výše současných pokut už podle ministerstva dopravy nestačí. Máme se dobře, platy nám přece rostou. Pro řidiče prý není problém dávat tisíce korun za pokuty. Tím pádem to pro ně není žádný trest. „Výše pokut je v současné době vzhledem k nárůstu mezd a platů již nízká, a proto výdaje na pokuty nejsou pro řidiče citelné,“ tvrdí MDČR.

Méně bodů za závažné přestupky

Dan Ťok v minulosti prohlásil, že novela nemá zbytečně popotahovat běžné řidiče, kteří spáchají drobný dopravní přestupek, ale naopak má být zaměřena na „piráty silnic“ (což je termín, který Dan Ťok rád používá, ale nikdo neví, co přesně znamená). Každopádně praxe téhle teorii moc neodpovídá.

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nově nebude mít sazbu sedm bodů, ale šest. Stejný pokles bodů se týká vjetí na železniční přejezd přes zákaz, méně bodů dostanete také za předjíždění v místech, kde to je zakázáno, a úplnou absurditou je v tomto kontextu snížení bodového postihu ze sedmi na šest bodů u otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru na dálnicích. Pokud nezastavíte při nehodě, pak vám nově místo sedmi bodů hrozí body čtyři. U řízení technicky nezpůsobilého vozidla se sazba snížila z pěti bodů na čtyři. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že se zpřísňují pokuty. To ale přeloženo znamená, že pokud máte dost peněz a občas spácháte něco jako otáčení se na dálnici, pak vám tato novela fakticky uleví.

Zdravý rozum žije. Německá vláda odmítá zrušení neomezené rychlosti na dálnicích
Přečtěte si také:

Zdravý rozum žije. Německá vláda odmítá zrušení neomezené rychlosti na dálnicích

Naopak vám neuleví ve chvíli, kdy pojedete o více než 10 km/h rychleji, než je povoleno. Za to sice dnes můžete dostat dva body, což novela mění na nulu, ale zároveň se zvyšuje finanční postih. Původně jste mohli dostat pokutu do 1000 Kč, nově by měla být částka fixní, a sice 1500 Kč. Aktuální finanční hodnocení nechává určitý prostor pro policisty, aby vyhodnotili nebezpečnost daného jednání, to ale končí. Nově prostě dostanete 1500 Kč, i kdybyste jeli 91 km/h na dálnici, kde zrovna někdo zapomněl značku omezující rychlost na 80 km/h. Opět. Kdo si může dovolit občas zaplatit dodatečnou daň ve výši 1500 Kč, ten může mít z dané změny radost, protože o body vůbec nepřijde. Naopak chudší účastníci provozu se musí smířit s tím, že také tohle na ně fakticky dopadne více než na ty movitější.

I další překročení rychlosti se prodraží. O 30 km/h a více (o 20 km/h a více v obci) by mělo být nově za 2500 Kč místo původních „do 2500 Kč“. Tentokrát ale současně narůstá bodový příděl ze tří na čtyři body. Překročení o 50 km/h a více (o 40 km/h a více) aktuálně musí do správního řízení, nově by mělo být možné řešit i tento přestupek na místě fixní pokutou 5000 Kč. To mimochodem také znamená, že automatizované systémy, respektive úřady, mohou i v takových případech rozesílat výzvy k uhrazení určené částky. Nikdo se reálně ani v takových případech tedy nebude zabývat tím, kdo přestupek spáchal. Výběr peněz postačí.

Bezpečná vzdálenost bude za 4 body a až 10 tisíc

Jednou z dalších novinek má být úprava postihů za nedodržování bezpečné vzdálenosti. V médiích se objevily reportáže o tom, jak řidiči ve městě nechtějí dodržovat při rychlostech kolem 50 km/h odstup dvou sekund, což vedoucí BESIPu Tomáš Neřold odborně posuzoval pohledem zpoza svodidel. Jenže pojem bezpečná vzdálenost je velmi široký a je hodně ošemetné stanovit nějakou pevnou hranici. Ministerstvo to ale udělalo. Co bylo základem zvolené hodnoty, to se pokoušíme zjistit, nicméně odpověď vám neslíbíme. MDČR na otázky podobného typu odpovídá jen velmi nerado.

Pokuty za nedodržení pevně dané bezpečné vzdálenosti? Nesmysl, který nepomůže (komentář)
Přečtěte si také:

Pokuty za nedodržení pevně dané bezpečné vzdálenosti? Nesmysl, který nepomůže (komentář)

Každopádně v upravené tabulce přestupků se nově objevuje „Dodržování bezpečné vzdálenosti“. Pro auta do 3,5 tuny platí limit 30 m při rychlosti nad 80 km/h. U nákladních vozidel nad 3,5 tuny je limit 50 m od rychlosti 50 km/h. Také tohle by měly hlídat úsekové kamery. Odůvodnění je následující: „Malý odstup je častou příčinou nehod. Chceme tak začít trestat agresivní řidiče, kteří nedodržují bezpečný odstup a ohrožují ostatní řidiče. Postih už zavedlo např. Německo, Rakousko, Slovensko. Doporučený odstup 2 vteřiny nedodržuje mimo obec  30 % řidičů.“ Otázkou je, jakých nehod. Většinou zajisté těch drobných, typicky ve městě. Ilustrační záběry ze zmíněných reportáží u aut se zdemolovanou kabinou nejsou ani tak otázkou dodržení vzdálenosti, jako nevěnování se řízení.

Aktuálně musíte mít podle zákona před sebou takovou vzdálenost, abyste se případné srážce mohli vyhnout, takže některá prohlášení z policejního ředitele Tomáše Lercha o odstupech v rychlostech kolem 50 km/h byla minimálně zvláštní. Novela mění i tento detail. Nově musíte mít takovou vzdálenost od auta vpředu, abyste mohli před překážkou zastavit. („Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce mohl zastavit v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“)

Je ale zvláštní, že dokument zveřejněný MDČR, který obsahuje stávající zákon a v něm vyznačené změny, nic o bezpečné vzdálenosti pro automobily do 3,5 tuny neříká. Pouze upravuje pravidla pro auta nad 3,5 tuny a soupravy delší než 10 m.

Na dálnici až 140 km/h a řidičák na zkoušku 

Kromě bodového systému samotného zavádí novela silničního zákona také takzvaný řidičák na zkoušku. Po dobou dvou let od absolvování autoškoly má stačit k odebrání řidičského průkazu pouze šest bodů. Nově vám také policie může zadržet řidičský průkaz, i když ho fakticky u sebe mít nebudete. Poněkud skrytou novinkou je možnost na vybraných úsecích dálnic zvýšit rychlost na 140 km/h.

Jen na okraj. Nejzávažnější nehody se obvykle dějí na silnicích nižších tříd a příčinou často bývá nepřiměřená rychlost. To není nedodržení maximální povolené rychlosti, ale neodhadnutí aktuálního stavu nebo situace, kdy vjedete do zatáčky příliš rychle. V tomto kontextu by nepochybně bezpečnosti více než celá úprava bodového systému prospělo, kdyby se silnice nižších tříd uvedly do stavu odpovídajícímu 21. století. Jenže ministryně financí by podle nejnovějších zpráv krajům částku určenou na opravy silnic druhých a třetích tříd ráda snížila. Takže tolik ke snaze o zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Pokud vás chystané změny zajímají ještě podrobněji, zde si můžete stáhnout zákon o provozu na pozemních komunikacích s vyznačenými změnami. Níže následují tabulky se změnami bodového systému tak, jak je zveřejnilo MDČR. Všimněte si, že ministerstvo hned ve druhém řádku první tabulky záměrně dává do souvislosti překročení rychlosti a nepřiměřenou rychlost, což ale nejsou stejné pojmy. Ještě více kouzelné je „porovnání“ pokut za alkohol s jinými státy Evropy. V tabulce jaksi chybí informace o tom, že v Polsku je tolerance 0,2 promile a že v Rakousku, Itálii a ve Francii je tolerance dokonce 0,5 promile. Nulovou toleranci má z daného výběru jen Slovensko.

Návrh aktuálně zamířil do připomínkového řízení, v rámci kterého mohou předkládat své připomínky další ministerstva, policie nebo kraje. Následně ho bude projednávat poslanecká sněmovna.

Untitled 1Untitled 2Untitled 3Untitled 4

Vstoupit do diskuse (180 názorů)
  • Našli jste v článku chybu?