Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2021

přidejte názor
Autor: Se souhlasem JUDr. Drobiše

Pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody nemají často přehled ve spleti paragrafů k řešení odškodnění a také své účasti v trestním řízení vůči viníkovi nehody. Základní a rychlý právní přehled naleznete v tomto článku. Co vše se bude řešit? Z právního hlediska pro odškodnění budou nejbližší pozůstalí po zemřelém následkem autonehody řešit:

  • Odškodnění pozůstalých
  • Účast v trestním řízení vůči viníkovi nehody v pozici poškozených
  • Případné jednání přímo s viníkem autonehody

Jednání přímo s viníkem autonehody připadá do úvahy v případě, že viník autonehody osloví pozůstalé ke schůzce prostřednictvím probační a mediační služby nebo například omluvným dopisem s nabídkou finanční kompenzace. V případě, že si pozůstalí přejí přijmout finanční kompenzaci od viníka nehody, pak důrazně doporučujeme z naší právní praxe, aby finanční kompenzace byla přijata na základě písemné dohody, která stanoví, že tato kompenzace je nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla. V opačném případě by hrozilo, že by pojišťovna povinného ručení započetla takto poskytnutou finanční kompenzace od viníka nehody na budoucí odškodnění z povinného ručení.

Kdo má právo na odškodnění?

Odškodnění pozůstalých lze rozdělit na:

Duševní útrapy představují odškodnění nemajetkové újmy pro nejbližší pozůstalé zemřelého (manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče, sourozenci), ale případně také pro vzdálenější příbuzné (strýc, teta, synovec, vnuci, aj.). Vždy záleží na okolnostech konkrétního případu a intenzitě vztahů v rodině včetně samotných duševních útrap u pozůstalých.

Náklady pohřbu uplatňují ti pozůstalí, kteří náklady vynaložili.

Náklady na výživu pozůstalých obvykle žádá pozůstalý manžel/ka a nezaopatřené děti.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2021 je odlišné od přechozích let především z hlediska výpočtu odškodnění duševních útrap, který se každý rok mění s ohledem na vázanost výpočtu na průměrnou hrubou mzdu.

Kdy a kde uplatnit odškodnění

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je vhodné uplatit u pojišťovny vozidla viníka nehody bez zbytečného odkladu po nehodě, což umožňuje přímo zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pro pozůstalé je to lepší řešení a méně psychicky náročné než řešit odškodnění napřímo s viníkem autonehody. Z naší právní praxe vyplývá, že ve většině případů lze získat odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě mimosoudně při využití správné právní argumentace a předložení potřebných důkazů. Soudní spory nastávají zejména v případech velmi nízkého odškodnění nebo krácení odškodnění pro pojišťovnou tvrzenou spoluodpovědnost zemřelého na nehodovém ději.

Pozor na trestní řízení vůči viníkovi nehody

Z našich zkušeností vyplývá, že většina nejbližších pozůstalých si přeje aktivně účastnit trestního řízení vůči viníkovi nehody, a to zejména kontrolou trestního řízení a osobní účastí na hlavním líčení u trestního soudu. Pozůstalí po zemřelém následkem nezaviněné autonehody mají zpravidla procesní postavení poškozených v trestním řízení. K uplatnění svých procesních práv je vhodné, aby si zvolili zmocněnce, který má řadu práv stanovených trestním řádem a může tak aktivně a plnohodnotně zastoupit pozůstalé v trestním řízení.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2021

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě z hlediska duševních útrap v případě nejbližších osob (manžel/ka, rodiče, děti) činí obvykle dvacetinásobek průměrné mzdy předcházející roku nehody. Průměrná mzda za rok 2020 byla ve výši 35.611,- Kč. Pro úmrtí v roce 2021 by tak rámcová částka odškodnění duševních útrap pro nejbližšího pozůstalého činila cca 700.000,- Kč. Tato základní částka může být modifikována s ohledem na specifické okolnosti případu.

Každý případ dopravní nehody s úmrtím je však specifický.

JUDr. Zbyněk Drobiš

autor je právník projektu www.odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?