Odškodnění nehody motorkáře. Jak získat finanční kompenzaci, co dělat po smrtelné nehodě, jak postupovat při trestním řízení

přidejte názor
Autor: Ducati

Nehodovost motorkářů představuje jeden z mnoha problémů silničního provozu. Každý rok se na silnicích stane řada nehod motorkářů, kdy četnost těchto nehod pak pravidelně vzrůstá v letních měsících. V následujícím článku se zaměříme na to, jak získat finanční odškodnění pro zraněného řidiče motocyklu.

Důležitým faktorem pro možnost odškodnění je tzv. nezaviněná nehoda. Pokud motorkář není shledán jako výlučný viník nehody, má ve většině případů nárok na patřičné odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Zraněný má pak několik možností, jak v případě dopravní nehody se zraněním postupovat.

Odškodnění za zranění může uplatnit přímo viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Tuto alternativu umožňuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jedná se o rychlejší a snadnější řešení odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody.

Co vše může motorkář požadovat při zranění

Motorkář, který během dopravní nehody utrpí zranění, má nárok na široké spektrum náhrad. Obecně má právo na odškodnění újmy, kterou v důsledku nehody utrpěl. Proces odškodnění motorkáře je poměrně složitý a zahrnuje několik druhů náhrad.
Každá náhrada má svůj specifický účel a uplatňuje se v různých fázích odškodnění. To odráží skutečnost, že každé zranění se léčí odlišně dlouho a může mít různé trvalé následky.

Standardně jsou součástí odškodnění motorkáře následující typy náhrad:

 • Bolestné – jedná se odškodnění vytrpěné bolesti způsobené nehodou. Tuto náhradu je možné požadovat u většiny nehod motorkářů jako první, jelikož výši bolestného lze určit již po prvním ošetření, eventuálně po propuštění z nemocnice. Pokud by následná léčba vyžadovala další nutnou operaci, dodatečné bolestné lze odškodnit pomocí doplatku bolestného.
 • Trvalé následky (ztížení společenského uplatnění) – tento typ odškodnění představuje náhradu za trvající zdravotní problémy. Výše odškodnění se zpravidla určuje až po relativní stabilizaci zdravotního stavu zraněného, což z praktického hlediska znamená, že se tato náhrada většinou uplatňuje jako poslední. K ustálení zdravotního stavu dochází zhruba rok od nehody. Výše odškodnění se pohybuje obvykle v řádech několika stovek tisíc až milionů, kdy záleží na rozsahu trvalých následků. Přesný výpočet poskytne znalecký posudek od specializovaného znalce.
 • Ušlý výdělek – v situaci, kdy dojde ke zranění zaměstnaného řidiče motocyklu, který se v důsledku dopravní nehody ocitne v pracovní neschopnosti, je tato náhrada odškodněním ušlých příjmů. U OSVČ lze v některých případech také tuto náhradu žádat, a to i bez vystavené neschopenky. 
 • Náklady léčení – jsou náhradou za vynaložené finanční prostředky na koupi léků, zdravotnických či rehabilitačních pomůcek nebo např. fyzioterapií. 
 • Cestovné – slouží k odškodnění nákladů na pohonné hmoty, které zraněný motocyklista musel vynaložit na cesty do zdravotnických zařízení během léčby zranění. Odškodňuje se také opotřebení vozidla.
 • Náklady péče – pokud se zraněný motorkář stane v důsledku nehody nesoběstačným, jedná se o náhradu nákladů, které byly vynaloženy na péči o poškozeného.
 • Případná další nemajetková újma nebo renta.
Odškodnění dopravní nehody: Pozor na správnou kompenzaci bolestného
Přečtěte si také:

Odškodnění dopravní nehody: Pozor na správnou kompenzaci bolestného

Smrtelná dopravní nehoda

Bohužel ani smrtelné dopravní nehody motorkářů nejsou na českých silnicích výjimkou. Jaké jsou v těchto případech možnosti odškodnění?

Po smrtelné dopravní nehodě mohou pozůstalí po zemřelém motorkáři žádat odškodnění:

 • Duševních útrap – odškodnění za nemajetkovou újmu, které je primárně určeno pro nejbližší rodinné příslušníky zemřelého (děti, rodiče, manžela/manželku, vnuky). Výše finanční kompenzace se pohybuje pro nejbližší příbuzné zhruba v rozmezí od 500.000,– Kč do 1.200.000,– Kč pro každou osobu. Záleží však na individuálním posouzení každého případu. Tuto náhradu lze žádat i pro vzdálenější příbuzné a osoby blízké, ale v nižších částkách.
 • Nákladů pohřbu – v případě, že některý z pozůstalých uhradil náklady spojené s pohřbem, může si tyto výdaje nechat odškodnit. Mezi běžné náklady na pohřeb patří např. hřbitovní poplatky, pronájem hrobu, apod.
 • Nákladů na výživu pozůstalých – pokud byl pozůstalý finančně závislý na zemřelém, může obvykle požadovat odškodnění nákladů na výživu. Tento nárok se týká osob, kterým zesnulý poskytoval finanční prostředky (obvykle manželovi/manželce a dětem). Výše odškodnění odráží rozdíl mezi příjmy, které by zesnulý pravděpodobně poskytoval, a dávkami důchodového zabezpečení, které pozůstalí obdrží.

Nehoda motorkáře a trestní řízení

Dopravní nehoda spojená s řízením motocyklu, která má za následek vážné zranění nebo smrtelný úraz motorkáře, obvykle vede k trestnímu řízení proti viníkovi nehody. Poškozený nebo pozůstalí by se aktivně měli zajímat o průběh trestního řízení, protože jakékoli určení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodu může vést k snížení odškodnění od pojišťovny vozidla viníka. 

Pozůstalí nebo poškozený motorkář mohou být v trestním řízení zastoupeni zmocněncem, který má podle trestního řádu řadu práv k ochraně jejich zájmů.

Během procesu odškodnění se zraněný motorkář nebo pozůstalí mohou setkat s tím, že jim viník sám od sebe nabídne finanční kompenzaci. Pokud viník dopravní nehody něco takového udělá, je důležité s ním uzavřít písemnou dohodu, která specifikuje, že tato finanční kompenzace je nad rámec běžného odškodnění a nezahrnuje se do odškodnění z povinného ručení. Bez takové dohody může dojít k tomu, že pojišťovna bude považovat tuto finanční kompenzaci jako součást odškodnění (např. za ztížení společenského uplatnění či za duševní útrapy). To by pak mohlo nežádoucím způsobem snížit celkové odškodnění pro motorkáře.

JUDr. Zbyněk Drobiš, právník projektu odskodneninehody.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?