Odškodnění bolestného po autonehodě v roce 2024

přidejte názor
Autor: Tiskový servis MDČR

Dopravní nehody jsou bohužel každodenní součástí silničního provozu a v nejhorších případech mohou zraněné dlouhodobě vyřadit z obvyklého života. Kromě fyzických zranění a poškození majetku mohou oběti utrpět také psychické následky. Bolestné je obvykle první náhrada k řešení při zranění autonehodou, jejíž výše se každoročně mění. Jaká je výše bolestného v roce 2024?

Odškodnění bolestného po dopravní nehodě představuje náhradu především za fyzická zranění, které poškozenému způsobila autonehoda. Odškodnění bolestného lze řešit pro téměř jakékoliv zranění, ať se již jedná o lehčí pohmožděniny nebo závažnější zlomeniny. Je také nutno mít na paměti, že toto odškodnění náleží účastníkovi dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil. 

 Kde vymáhat odškodnění 

Prvním krokem k získání odškodnění bolestného po autonehodě je uplatnění u pojišťovny vozidla viníka nehody. Také je možné finanční kompenzaci požadovat po samotném viníkovi. Právo obrátit se rovnou na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Doporučujeme však vymáhat odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody, protože tento postup zpravidla vede k rychlejšímu a jednoduššímu získání odškodnění. 

Jaké náhrady lze žádat 

Oběti dopravních nehod obvykle žádají tyto náhrady za zranění

 • bolestné; 
 • ušlý výdělek (případně také renta); 
 • náklady léčení a cestovné; 
 • náklady péče o nesoběstačnou osobu; 
 • cestovné; 
 • ztížení společenského uplatnění; 
 • případná další nemajetková újma. 

Každá dopravní nehoda vyžaduje individuální posouzení z hlediska možnosti uplatnění konkrétních náhrad za zranění.

Jak získat odškodnění bolestného 

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, která se uplatňuje zpravidla jako první. Lze ji uplatnit již po prvotním ošetření nebo propuštění z nemocnice. Jejím cílem je zmírnit fyzické a částečně duševní utrpení, které nastalo po autonehodě. Výše odškodnění bolestného je určena na základě zdravotnické dokumentace a výsledků lékařských vyšetření. 

 Výpočet bolestného po autonehodě stanovuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. V Metodice nalezneme dlouhý seznam zranění, kde je bodově ohodnocena jejich závažnost a intenzita. Body za jednotlivá zranění pacienta se následně sčítají. 

 Odškodnění bolestného může být navýšeno pro komplikace léčby a operační zákroky. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a odvíjí se od jednoho procenta průměrné hrubé měsíční mzdy za rok, který předcházel roku, ve kterém vznikla bolest. 

 Pro letošní rok 2024 je hodnota jednoho bodu 433,41 Kč. 

Několik příkladů pro lepší představu, jakých částek může odškodnění základního bolestného za určité zranění v roce 2024 dosahovat:

Typ zranění Přiřazený počet bodů Výsledná částka bolesti
Rána ucha 7 bodů 3034 Kč
Zhmoždění břišní stěny 20 bodů 8668 Kč
Vymknutí kolena  90 bodů 39 007 Kč
Kontuze krční míchy 250 bodů 108 353 Kč

Jak se vyvíjela hodnota jednoho bodu

Jak se vyvíjela hodnota bodu bolestného po autonehodě v čase zobrazuje tento graf: 

Autor: JUDr. Zbyněk Drobiš

Pozor na formuláře od pojišťovny 

Pojišťovna vozidla viníka autonehody poškozeným zasílá formulář k hodnocení bolestného. Poškození vedle formuláře dostanou také pokyn, aby ho předali svému ošetřujícímu lékaři, který formulář vyplní. Vyplněný dokument se zašle zpět pojišťovně. Následně poškozený získá nějakou finanční kompenzaci za bolestné.

Tento postup nemusí být vždy nejvhodnější (zejména u vážnějších zranění). Ošetřující lékaři totiž nejsou speciálně proškoleni v odvětví hodnocení nemajetkové újmy, právní předpisy sami nemají dostatečně zažité, a proto se v rámci naší praxe opakovaně setkáváme s těmito chybami ve výpočtech bolestného po autonehodě: 

 • opomenutí některého ze zranění; 
 • nezapočítání bodů za operační zákroky spojené s léčbou; 
 • nenavýšení částky bolestného v případech, kdy nastanou komplikace. 

Chybný výpočet pak vede k nižším částkám odškodnění bolestného, než na které mají poškození právo. Pro správný výpočet doporučujeme využít znalce z oboru zdravotnictví, který vyhotoví specializovaný znalecký posudek dle výše zmíněné Metodiky Nejvyššího soudu. 

JUDr. Zbyněk Drobiš
Právník projektu odskodneninehody.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?