Darovací smlouva na auto: nezbytné náležitosti + vzor ke stažení

01.08.2018
233 nových názorů
Zdroj: Redakce
  • Auto lze získat i darem

  • V takovém případě je lepší sepsat darovací smlouvu, už kvůli přepisu vozidla

  • Osoby v linii přímé i vedlejší neplatí tzv. „darovací daň“

  • Dárce může od smlouvy odstoupit, například pro nevděk

  • Odstoupit od smlouvy ale může i obdarovaný

Změna vlastníka motorového vozidla má náležitosti, které je potřeba dodržet. V článku Jak postupovat při přepisu a odhlášení vozidla jsme si přiblížili základní postupy. Samozřejmě je potřeba zařídit i přepis, ke kterému bude jedna ze stran mnohdy potřebovat plnou moc:

Doporučujeme: Plná moc k přepisu vozidla – Co musí obsahovat a kde ji ověřit + vzor ke stažení

I když změna vlastníka vozidla probíhá nejčastěji z důvodu koupě či prodeje, tedy na základě kupní smlouvy, samozřejmě i osobní auto lze darovat na základě darovací smlouvy. Tu lze napsat velice jednoduše, její forma není stanovena. Stačí nadpisem určit, že se jedná o darovací smlouvu, vyjmenovat dárce a obdarovaného a stručně popsat věc, které se darovací smlouva týká.

Jednoduchou variantu darovací smlouvy na auto si můžete stáhnout:

Darovací smlouva na auto Word (DOC, 14 kB)

Darovací smlouva na auto PDF (PDF, 53 kB)

Co lze do smlouvy napsat?

Darovací smlouvu je možné uzavřít ústně. Aby ale mohl být vyřízen převod vozidla, je potřeba její písemná forma. Darovací smlouva na auto může obsahovat i další náležitosti a stejně jako u jakékoli jiné darovací smlouvy na jinou movitou či nemovitou věc může dárce stanovit podmínky, za kterých smí nebo nesmí být darovaná věc používána.

Typickým příkladem může být třeba darování historického vozu. Dárce může například v darovací smlouvě stanovit, že darované auto nesmí být provozováno v zimním období. Pokud by obdarovaný ustanovení smlouvy porušil, má dárce právo od smlouvy odstoupit a obdarovaný musí věc vrátit.

Platí se tzv. „darovací daň“?

Záleží na tom, komu kdo co daruje. Od darovací daně jsou osvobozeny příbuzné osoby v linii přímé, tedy děti, rodiče, prarodiče a vnoučata. Darovací daň neplatí ani osoba v linii vedlejší (občas se můžete setkat i s termínem nepřímé), tedy např. sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů. Týká se to ale také osoby, která s obdarovaným žila nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti.

Doporučujeme: Kolik stojí provoz auta na daních? Stát si z vás ročně vezme desítky tisíc

Ostatní osoby musí daň zaplatit. Pokud má věc hodnotu od 15 000 Kč výš, platí fyzické osoby 15% daň a právnické dokonce 19%. Hodnotu darovaného vozu lze upřesnit přímo v darovací smlouvě, z čehož by se pak určovala výše daně, případně lze hodnotu určit znaleckým posudkem. Ten ale budete muset zaplatit.

Lze od darovací smlouvy odstoupit?

Ano, samozřejmě. Sice se říká, že obdarovaný nemá zkoumat stav chrupu domestikovaného lichokopytníka, kterého obdržel darem, ale i na něj se vztahují nějaká práva. Takže do tří let od podpisu smlouvy má právo darovanou věc vrátit, pokud se u ní projeví vady. Teoreticky by mohl odstoupit i z toho důvodu, že smlouvu uzavřel za „nápadně nevýhodných podmínek“ nebo v tísni. K tomu se nicméně vyjádřil už Ústavní soud, který takový důvod zpochybnil. Už ze samotné podstaty darování nemůže obdarovaný uzavírat darovací smlouvu za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, říká ÚS.

Od smlouvy může odstoupit ale i dárce. Především z důvodu nevhodného chování obdarovaného, na které pamatuje zákon jako na nevděk. Ten bývá nejčastějším důvodem odstoupení od darovací smlouvy. Dárce má rok na to, aby smlouvu zrušil. Lhůta běží od doby, kdy se o nevděku ze strany obdarovaného dozvěděl.

Doporučujeme: Co vše by měla obsahovat kupní smlouva o prodeji motorového vozidla?

Tyhle náležitosti se týkají především darovacích smluv ohledně nemovitostí, kde se používá často i institut věcného břemene, ale stejně to lze aplikovat i na věci movité, tedy když chcete někomu darovat auto, ale chcete ho ještě občas používat. Například pokud třeba pravidelně jezdíte na některý veteránský sraz.

Pokud by dárce od smlouvy odstoupil, ale obdarovaný by darované auto již prodal, náleží dárci vrácení plné hodnoty vozu, které mělo auto v době podpisu darovací smlouvy. I z toho důvodu je vhodné hodnotu darovaného auta v darovací smlouvě napsat.

Vstoupit do diskuse (233 názorů)
  • Našli jste v článku chybu?