Ústavní soud: Řidič neodpovídá za nepřipoutaného spolujezdce

  • Řidič neručí za to, že se svéprávný spolujezdec nepřipoutá

  • Případnou pokutu bude platit spolujezdec

  • Řidič se ale z případné nehody automaticky nevyviní

Ústavní soudci uvedli na pravou míru doposud rozpolcenou judikaturu Nejvyššího soudu a jasně řekli, že řidič neodpovídá za plně svéprávného spolujezdce, pokud jde o používání bezpečnostního pásu. Povinnost použít bezpečnostní pás tak spadá právě na spolujezdce. Řidič nicméně odpovídá za nezletilé děti nebo nesvéprávné osoby.

Ústavní soud také uvedl, že judikatura Nejvyššího soudu v tom smyslu, že povinnost připoutání spolujezdců je primárně tíží řidiče, je v rozporu se zákonem. Zákon řidiči neukládá žádnou povinnost, pokud ostatní cestující odmítnou řídit se jeho pokyny. V případě silniční kontroly tak případnou pokutu zaplatí spolujezdec.

Doporučujeme: Co se stane, když budete špatně sedět za volantem a nesprávně si zapnete pás?

Ústavní soud se odpovědností za použití pásu zabýval v nálezu ke stížnosti muže, který byl odsouzen za dopravní nehodu, při níž zahynul jeho bratr a další cestující byli zraněni.

„Stěžovatel byl před předmětnou dopravní nehodou a v jejím průběhu řidičem standardního osobního motorového vozidla a oba jeho spolujezdci byli dospělými plně svéprávnými osobami,“ uvádí ve svém nálezu Ústavní soud. „Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, na stěžovatele žádná zvláštní povinnost zajistit připoutání se zesnulého nedopadala.“

Doporučujeme: Pokuta za překročení rychlosti – Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

„Stěžovatel věděl, že řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost (podnapilost), že projíždí zatáčku vyšší než povolenou rychlostí a že zesnulý není připoután bezpečnostním pásem. Musel tak počítat s tím, že při tomto způsobu jízdy hrozí nehoda, k níž skutečně z uvedených příčin došlo,“ uvedl však dále ÚS. Z toho vyplývá, že když řidič způsobí nehodu v souvislosti s porušením jiných povinností, stále může být stíhán.

Ústavní soud: Řidič neodpovídá za nepřipoutaného spolujezdce
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 4 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: