Práva poškozených při dopravní nehodě: Spolujízda s opilým řidičem

Jízda s řidičem pod vlivem alkoholu nese mnohá úskalí a rizika, kterou jsou všeobecně známa. Z hlediska odškodnění poškozeného spolucestujícího je tímto úskalím tzv. „spoluúčast“, tedy faktor, který přiznává určitou míru odpovědnosti i jiným osobám než viníkovi nehody.

V této oblasti není zákonem vymezena konkrétní výše spoluúčasti, proto její stanovení spočívá na rozhodovací praxi soudů.

Problematiku, kterou se zabývá tento článek, pomohl osvětlit případ dopravní nehody z roku 2007. Tato nehoda byla zaviněna řidičem vozidla, který byl pod vlivem alkoholu, pervitinu, marihuany a extáze. Řidič v tomto stavu nezvládl pravotočivou zatáčku a narazil do betonové zdi. Následkem této dopravní nehody byla smrt řidiče i všech spolujezdců. Nadto byl v době nehody ve vozidle překročen maximální povolený počet spolujezdců, přičemž žádný z nich nebyl připoután bezpečnostními pásy. Pozůstalí se následně domáhali odškodnění na pojistiteli odpovědnosti provozu motorového vozidla viníka dopravní nehody.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků

Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl žalobě pozůstalých a uložil pojistiteli odpovědnosti provozu motorového vozidla uhradit část odškodnění, když stanovil spoluodpovědnost zesnulým na výši 80 %, a to z toho důvodu, že žádný ze spolujezdců nebyl připoután bezpečnostním pásem a jejich počet převyšoval maximální povolený počet spolujezdců.

Městský soud v Praze jako odvolací soud potvrdil právní názor Obvodního soudu pro Prahu 1. Odvolací soud stanovil, že zesnulí lehkovážně nastoupili k řidiči s vědomím toho, že je řidič pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Vzhledem k faktu, že s viníkem dopravní nehody konzumovali alkohol po celý večer, bylo evidentní, že tak učinili s plným vědomím toho, že je řidič ve stavu neslučitelném s řízením.

Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podali pozůstalí dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud rozhodl v rozsudku ze dne 27. 3. 2014, sp zn. 25 Cdo 4199/2013 tak, že 50 % je maximální výše spoluúčasti za vědomou spolujízdu s řidičem pod vlivem alkoholu. Hranici 50 % je možné překročit pouze ve stanovených případech, pokud lze objektivně vnímat příčinnou souvislost mezi jednáním spolujezdce a vznikem škody. Zrušil tak rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze a vrátil věc k dalšímu řízení.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě

Nutno říci, že tento případ nelze brát jako vzor pro veškeré obdobné dopravní nehody, neboť každý případ je nutné chápat individuálně, taktéž je nezbytné posuzovat individuálně jednotlivé faktory v rámci dopravní nehody (vztahy, příčinné souvislost ad.). V každém případě doporučujeme vyhledat právní zastoupení za účelem vymožení náhrady škody a minimalizace výše spoluúčasti.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Spolujízda s opilým řidičem
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: