Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (1. díl)

Následky dopravní nehody mohou být bohužel i smrtelné. Na jaké odškodnění pak mají právo nejbližší příbuzní po zemřelém, který nezpůsobil dopravní nehodu? V prvním díle se zaměříme na odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých. 

Před účinností nového občanského zákoníku bylo odškodnění pozůstalých z hlediska nemajetkové újmy vymezeno paušální jednorázovou náhradou:

  • manželovi nebo manželce ve výši 240.000,- Kč;
  • každému dítěti ve výši 240.000,- Kč;
  • každému rodiči ve výši 240.000,- Kč;
  • každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte ve výši 85.000,- Kč;
  • každému sourozenci zesnulého ve výši 175.000,- Kč; a
  • každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, ve výši 240.000,- Kč

Tuto paušální náhradu nemajetkové újmy pozůstalých bylo možné navýšit prostřednictvím odškodnění z titulu ochrany osobnosti při prokázání intenzivních vztahů se zemřelým. S účinností nového občanského zákoníku se očekávalo, že odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých bude přiznáváno ve vyšších částkách, jelikož nový občanský zákoník opustil uvedenou paušální výši odškodnění s důrazem na odškodnění duševních útrap příbuzných takovým způsobem, aby bylo plně kompenzováno utrpení pozůstalých při zachování zásad slušnosti.

Při určení výše odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých je nutné zkoumat zejména vztahy mezi zemřelým a pozůstalým z hlediska intenzity jejich vztahu, věku zemřelého a pozůstalého a z případné existenční závislosti pozůstalého na zemřelém. Při zajišťování odškodnění nemajetkové újmy je tak kladen větší důraz na pozůstalého, aby uvedl a prokázal vztahy se zemřelým.

Doporučujeme: Práva poškozených při dopravní nehodě – Náklady spojené s péčí o zdraví

Rozhodovací praxe soudů při určení výše odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých dle nového občanského zákoníku byla nejednotná s přiznáváním odlišné výše odškodnění u typově obdobných případů. Z tohoto důvodu vydal Nejvyšší soud doporučení, aby základní rozpětí odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých bylo ve výši 240.000,- Kč až 500.000,- Kč v obvyklých případech pro nejbližší příbuzné.

Z uvedeného doporučení vychází i odškodňovací praxe pojišťoven při mimosoudním poskytnutí odškodnění duševních útrap pozůstalých. Doporučení Nejvyššího soudu však čelí kritice části odborné veřejnosti, která je přesvědčena, že odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých by mělo být přiznáváno v mnohem vyšších částkách. Uvidíme, zda Ústavní soud v této problematice vydá odlišný nález.

V následujícím článku k tématu odškodnění pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody se zaměříme na náhradu nákladů pohřbu a náhradu nákladů na výživu pozůstalého.

Při řešení odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc s ohledem na individualitu každého případu a vývoj rozhodovací praxe soudů.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (1. díl)
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 4 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: