Práva poškozených při dopravní nehodě: Náklady spojené s péčí o zdraví

Okruh náhrad, které může žádat poškozený dopravní nehodou v rámci odškodnění újmy na zdraví, je poměrně široký. Dnes si blíže představíme právo poškozeného na odškodnění nákladů spojených s péčí o zdraví.

Účelně vynaložená léčba

Právo poškozeného dopravní nehodou žádat odškodnění nákladů spojených s péčí o zdraví je vymezeno občanským zákoníkem, který stanovuje, že poškozenému se hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o jeho zdraví, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost.

Doporučujeme: Jak na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Mezi náklady spojené s péčí o zdraví řadíme zejména náklady léčiv, regulačních poplatků, rehabilitací, zdravotních pomůcek a cestovného do zdravotnických zařízení. Tyto náklady však musí být vynaloženy vždy účelně vzhledem k povaze újmy na zdraví utrpěné dopravní nehodou. Poškozenému lze doporučit, aby si uchovával veškeré účtenky za uhrazenou léčbu.

Náklady domácího ošetřování

Poškozený dopravní nehodou může rovněž žádat o odškodnění nákladů péče o svou osobu a domácnost (domácí ošetřování, zajištění nákupů, úklid domu, aj.). Tyto náklady jsou obvykle vynaloženy účelně v případech vážné újmy na zdraví následkem dopravní nehody, která vyřazuje poškozeného z běžného života po určitou dobu.

Doporučumeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Jak se prokazuje účelnost těchto nákladů?

Poškozený je povinen prokazovat účelnost těchto nákladů ve spojitosti s újmou na zdraví utrpěnou dopravní nehodou. K prokázání účelnosti nákladů spojených s péčí o zdraví se obvykle předkládá zdravotnická dokumentace obsahující konkrétní léčbu a medikaci, popř. doporučení rehabilitací. Tyto náklady se hradí tomu, kdo je vynaložil. Poškozený je oprávněn žádat přiměřenou zálohu na odškodnění těchto nákladů.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Náklady spojené s péčí o zdraví
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: