Práva poškozených při dopravní nehodě: Náhrada právního zastoupení poškozeného v trestním řízení

Jsou veškeré škody a náklady hrazeny poškozenému z povinného ručení pojišťovnou? Bohužel tomu tak není ve všech případech. Vysvětlení a odpověď na tuto otázku částečně poskytuje soudní rozhodnutí, které si představíme k lepší znalosti práv poškozených autonehodou.

Byť poškozený dopravní nehodu nezavinil, je možné, že i tak poškozenému nebudou přiznány veškeré náhrady. V mnohých případech dochází k tomu, že se dopravní nehoda nehodnotí jako přestupek, nýbrž jako trestný čin (ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.), čímž je případ řešen v rámci trestního řízení. Poškozený se nechá v trestním řízení často právně zastoupit advokátem k ochraně jeho zájmů. Zde lze však narazit na komplikace, neboť náklady právního zastoupení v trestním řízení nebudou pravděpodobně uhrazeny poškozenému pojišťovnou viníka nehody s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Případ, který projednával Nejvyšší soud, vycházel z dopravní nehody s následky újmy na zdraví. Tato dopravní nehoda byla řešena v trestním řízení, kdy byl viník nehody uznán odpovědným za dopravní nehodu a byla mu také uložena povinnost uhradit poškozeným náklady právního zastoupení převyšující 100.000,- Kč. Náhrady této částky se domáhali z odpovědnostního pojištění viníka nehody. Pojišťovna viníka nehody však odmítla tyto náklady právního zastoupení uhradit s odůvodněním, že pojišťovna nebyla účastníkem trestního řízení a rozsudek trestního soudu ji nezavazuje. Žalobci podali tedy žalobu o náhradu nákladů právního zastoupení vůči pojišťovně.

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Žalobci se však neztotožnili s právním názorem soudu prvního stupně a podali odvolání. Ani odvolací soud však nepřisvědčil názoru žalobců a potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Toto rozhodnutí však žalobci napadli dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl, že „Pojistné plnění poskytované z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není neomezené a nehradí se z něj veškeré újmy, které poškozenému v důsledku škodní události vznikly, ale pouze nároky taxativně vypočtené v § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. Charakter nákladů ve smyslu § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb. je třeba vyložit jako účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na pojistné plnění vůči pojistiteli, nikoli náklady vynaložené v adhezním řízení při uplatnění nároku na náhradu škody proti škůdci. Náklady vynaložené poškozeným na právní zastoupení v adhezním řízení tak nejsou podřaditelné pod § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně není dán.“

Nejvyšší soud tedy dovolání zamítl a stanovil, že náklady právního zastoupení poškozených vynaložené a přiznané trestním soudem v rámci trestního řízení nehradí pojišťovna z povinného ručení, ale přímo odsouzený viník nehody. S tímto přístupem Nejvyššího soudu nesouhlasíme, jelikož cílem povinného ručení by měla být maximální garance plnění pojistitelem.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě 

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 4112/2017 na webových stránkách www.nsoud.cz.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Náhrada právního zastoupení poškozeného v trestním řízení
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: