Práva poškozených při dopravní nehodě: Jak na odškodnění utrpěné bolesti

Při dopravní nehodě dochází často k újmě na zdraví u poškozeného, který nezpůsobil dopravní nehodu. Tento poškozený poté zjišťuje, jak získat odškodnění újmy na zdraví u pojišťovny viníka dopravní nehody. Jednou z nejčastěji uplatňovaných náhrad je bolestné.

Účelem odškodnění bolesti je náhrada za bolestivý stav a určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou újmou na zdraví následkem dopravní nehody. Občanský zákoník vymezuje, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění.

Doporučujeme: Je oprávněné krácení pojistného plnění s poukazem na amortizaci? 

Občanský zákoník blíže nestanovuje konkrétní výši částky pro odškodnění bolesti. K usnadnění odškodňovací praxe byla tak Nejvyšším soudem vypracována Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika stanovuje taktéž postup pro stanovení výše odškodnění bolesti. Pokud tedy utrpíte dopravní nehodu a budete uplatňovat odškodnění bolesti, pak využijete zejména tuto Metodiku. Vše o Metodice naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Přehled bolesti dle Metodiky se skládá z jednotlivých položek, kterým jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi těmito položkami. Metodika stanovuje, že pro určení výše odškodnění bolesti je třeba výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu. Jaká je však hodnota jednoho bodu?

Hodnota jednoho bodu je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest. Např. za rok 2015 činila tato hrubá měsíční mzda 26 467,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 264,67 Kč, vznikla-li bolest v roce 2016.

Doporučujeme: Co když nehodu způsobí nepojištěné vozidlo nebo je viník neznámý? 

Jak stanovuje Metodika, vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu, a proto výši bolesti lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti. Bolest může vznikat jak při samotné dopravní nehodě, tak při léčení nebo odstraňování následků újmy na zdraví.

Ohodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě kompletní zdravotní dokumentace, která má souvislost s újmou na zdraví utrpěnou dopravní nehodou. Výše odškodnění bolesti může být hodnotícím lékařem zvýšena v závislosti na komplikovanost léčby ve vztahu k položkám, jichž se komplikace týká, když základní ohodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy.

Příklady odškodnění bolesti dle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Újma Počet bodů Základní odškodnění bolesti (bolest v roce 2016)
Ztráta zubu 20 bodů 5 293,- Kč
Roztříštěná zlomenina bederního obratle 150 bodů 39 701,- Kč
Vymknutí ramenního kloubu 50 bodů 13 234,- Kč
Podvrtnutí a natažení zápěstí 20 bodů 5 293,- Kč
Drtivé poranění kolena 200 bodů 52 934,- Kč
Zlomenina kyčelní kosti 150 bodů 39 701,- Kč

V dalším článku se zaměříme na otázku odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě.

Pokud řešíte odškodnění dopravní nehody, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc vzhledem k individualitě každého případu a vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů v otázkách odškodnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Jak na odškodnění utrpěné bolesti
Ohodnoťte tento článek!
3.8 (76.67%) 6 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: