Práva poškozených při dopravní nehodě: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků

Při dopravní nehodě dochází často k újmě na zdraví trvalého charakteru. Jakým způsobem se určuje odškodnění těchto trvalých zdravotních následků?

Trvalé zdravotní následky, které mají nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, jsou v rámci odškodnění újmy na zdraví odborně označovány jako ztížení společenského uplatnění. Dle právní úpravy platné až do konce roku 2013 se při určení odškodnění ztížení společenského uplatnění vycházelo z vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve které byly uvedeny jednotlivé položky újmy na zdraví a k nim byla přiřazena sazba bodů. Hodnota jednoho bodu činila 120,- Kč. Příklad: ztráta dominantní ruky v zápěstí byla hodnocena 1200 body, tj. částkou ve výši 144.000,- Kč. Základní odškodnění ztížení společenského uplatnění bylo možné v určitých případech navýšit, k čemuž se postupem času vypracovala rozsáhlá judikatura. Uvedené odškodnění ztížení společenského uplatnění při ztrátě ruky mohlo tak činit i desetinásobek základního odškodnění.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti

Nový občanský zákoník blíže nestanovuje konkrétní výši odškodnění ztížení společenského uplatnění. Obecně platí, že odškodnění ztížení společenského uplatnění má být stanoveno dle zásad slušnosti. Nejvyšší soud však k usnadnění určení ztížení společenského uplatnění vypracoval Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Vše o Metodice naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Výpočet ztížení společenského uplatnění již není natolik jednoduchý jako u vyhlášky č. 440/2001 Sb. a je nutné vyhledat znalce v oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví. Tento znalec na základě prozkoumání zdravotnické dokumentace a vyšetření poškozeného vypracuje znalecký posudek ke stanovení ztížení společenského uplatnění dle Metodiky.

Maximální výše odškodnění ztížení společenského uplatnění u nejvážnějších újem na zdraví se pohybuje v rozmezí od cca 10 mil. Kč do cca 20 mil. Kč. Ke zhodnocení ztížení společenského uplatnění se přistupuje až po relativním ustálení zdravotního stavu, zpravidla však po roce od dopravní nehody.

Doporučujeme: Je oprávněné krácení pojistného plnění s poukazem na amortizaci? 

Uvedená Metodika je tak využívána v odškodňovací praxi pojišťoven v rámci mimosoudního odškodnění dopravních nehod, stejně tak v soudních řízeních. Při řešení odškodnění trvalých zdravotních následků je tak vhodné vyhledat kvalitního znalce a specializovaného advokáta ke stanovení ztížení společenského uplatnění dle Metodiky, aby měl poškozený jistotu o správnosti výše tohoto odškodnění.

Do budoucna je možné, že se změní přístup při odškodnění ztížení společenského uplatnění a namísto Metodiky budou využívány jiné metody. V současné době je však Metodika důležitá v běžné praxi k odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: