Komentář k novele bodového systému: Více peněz, co nejméně správního řízení

  • Bodový systém má po deseti letech projít novelou 

  • Návrh MDČR se snaží především omezit využívání správního řízení 

  • Systém se také „zjednoduší“ v tom smyslu, že za menší přestupky automaticky zaplatí řidiči více 

Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro vylepšení bodového systému. Ten funguje v České republice deset let a podle tiskové zprávy MDČR se osvědčil. Navzdory tomu ale připravil ministr Dan Ťok celou řadu novinek, které mají samozřejmě zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Úprav je poměrně hodně. Zájemci si je mohou prostudovat v oficiálně zveřejněné tabulce, případně si můžete také přečíst podrobné odůvodnění. Všechno to vypadá docela složitě, ale když se na celou věc podíváme s menším odstupem, zjistíme, že se novela v důsledku snaží o dvě obecné změny:

1) Co nejméně správního řízení 

Až na několik výjimek znamenají všechny změny zvýšení pokuty, kterou můžete dostat v rámci správního řízení. Aktuální maximum 50 000 Kč se posouvá na 75 000 Kč v případě nejzávažnějších prohřešků (řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, řízení bez příslušného řidičského oprávnění nebo jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla). Navyšovat se ale bude i jinde.

Doporučujeme: Měření rychlosti na dálnicích je blíž, než si myslíte. A netýká se jen opravovaných úseků

A dodržování maximální dovolené rychlosti samozřejmě nemůže být výjimkou. Za překročení o více než 40 km/h v obci a o více než 50 km/h mimo obec můžete dostat aktuálně pět až deset tisíc a navíc současný stav neumožňuje řešit věc na místě. Po úpravě ale bude pokuta ve správním řízením v rozmezí 7 000 až 25 000 Kč, ovšem, pokud budete pěkně spolupracovat, budete moci nově tuto věc vyřídit i v rámci blokové pokuty přímo na místě. Stačí zaplatit pět tisíc korun. Kromě toho odpadne přímá hrozba ztráty řidičského oprávnění.

Speciální pozornost si zaslouží změna týkající se jízdy v protisměru na dálnici, což je extrémně nebezpečná věc. Nově budete moci také toto vyřídit za pět tisíc v rámci blokové pokuty, také odpadá automatická ztráta řidičského průkazu a bodová sankce má klesnout ze sedmi na šest bodů.

Obecné navyšování maximálních částek v rámci správního řízení (někde to je i pětinásobek stávajících sankcí) má jediný cíl. Dan Ťok chce odradit řidiče od využívání správního řízení. To je mnohdy prezentováno ze strany ministerstva jako odsouzeníhodná snaha řidičů vyhnout se trestu. Fakticky jde přitom o zcela legitimní a zákonnou možnost, která navíc velice často odhalí pochybení policie. Správní řízení samozřejmě úřady zatěžuje a ty tak nestíhají vyřídit všechny pokuty. Nová opatření mají pomoci vybrat více peněz.

Ministerstvo chce úmyslně nastavit systém tak, aby byl rozdíl mezi blokovými pokutami a pokutami v rámci řízení větší. „Cílem tohoto odsazení sazeb pokut je zvýšení motivace k vyřízení přestupku příkazem na místě“, píše MDČR v odůvodnění změn.

2) Více peněz za menší přestupky

V rámci novely se také změní výše blokových pokut u některých méně závažných přestupků. Jde o případy, kdy policista mohl, respektive zatím ještě pořád může, sám ohodnotit nebezpečnost daného jednání a tomu přizpůsobit výši pokuty. Ale to se změní. Tam, kde se aktuálně pohybuje pokuta ve výši „až 2500 Kč“, dostanete po úpravě rovnou 2500 Kč.

Doporučujeme: Řidiči zaplatí policistům školení, které je naučí základním řidičským dovednostem

Oficiálně tuto změnu ministerstvo nazývá „zjednodušením“ a „zpřehledněním“ bodového systému. Což je asi pravda, ale řidičům to mnoho dobrého nepřinese. Typický příklad je překročení rychlosti o 20 km/h v obci. Je rozdíl, pokud člověk jede 70 km/h úzkou jednosměrnou ulicí v centru velkoměsta, nebo jede stejnou rychlostí v místech, kde už dávno žádné domy nejsou, ale podle značky se v obci ještě pořád pohybuje. Přestupky to nejsou stejně závažné, ale nově za ně máte dostat v obou případech rovnou 2500 Kč. A pokud nesouhlasíte, můžete jít do správního řízení, kde vám bude nově míst pěti tisíc hrozit pokuta až deset tisíc. Vlastně trest za to, že byste se chtěli bránit.

Všechny takto „zjednodušené případy“ najdete v tabulce:

Přestupek Stávající bloková pokuta Navrhovaná bloková pokuta
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3.) do 2500 Kč 2500 Kč
Nezastavení na signál nebo pokyn „Stůj“ (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 5.) do 2500 Kč 5000 Kč
Ohrožení nebo omezení chodce na přechodu, atd. (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 6.) do 2500 Kč 2500 Kč
Nedání přednosti v jízdě (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 8.) do 2500 Kč 2500 Kč
Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9.) do 2500 Kč 5000 Kč
Porušení omezení jízdy některých vozidel (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 17.) do 2500 Kč 1500 Kč
S větším výběrem peněz ovšem souvisí i první bod. To, že se překročení o více než 40/50 km/h má posunout tak, aby ho šlo vyřídit v rámci blokové pokuty, mimo jiné znamená i skutečnost, že úřady budou moci za takový přestupek rozesílat výzvy k uhrazení určené částky. (Majitel vozu v takových případech v podstatě pouze dostane oficiální žádost o úplatek a pokud ten do vymezené doby zaplatí, nikdo nic dále neřeší a nikomu se žádné body nedávají.) Tyto výzvy lze rozesílat pouze u přestupků, které se dají řešit blokovou pokutou, což v současnosti u výrazného překročení maximální rychlosti možné není, ale mělo by se to změnit. Že by šlo o přípravu na měření rychlosti na dálnicích? A jak je to tedy s tím zvyšováním bezpečnosti a výchovou řidičů?

V praxi od roku 2018?

Hodí se připomenout, že už teď je český bodový systém jedním z nejvíce represivních v rámci Evropy. A také že ministerstvo k těmto změnám nedokládá žádná konkrétní data, která by nám třeba dokázala, jak pozitivní vliv na chování řidičů má navyšování pokut. Místo toho se máme spokojit s tvrzením v tiskové zprávě, které říká, že veřejnost chce zejména „tvrdší stíhání za řízení pod vlivem drog či alkoholu a silniční pirátství“.

Je velká škoda, že se ministr Dan Ťok se stejným úsilím, jaké věnuje vymýšlení nových a nových represí pro řidiče, nevěnuje třeba řešení dostavby dálnice D8, kde to zatím vypadá na jeden obří problém, který bude stát daňové poplatníky obrovské peníze.

Návrh musí být teprve schválen. Možná by nebylo na škodu, kdyby řidiči napsali svým poslancům, co si o takových úpravách doopravdy myslí. Alespoň by ti, kteří nakonec budou o realitě silničního provozu hlasovat, získali i jiný pohled na věc. Pokud návrh ministerstva dopravy legislativním procesem projde, úpravy by se měly stát realitou v roce 2018.

Původní poslání bodového systému 

Na závěr letmá vzpomínka na to, jak byl odůvodňován bodový systém v roce 2004 před tím, než byl schválen (tehdejší důvodovou zprávu najdete zde). „Účelem systému je zejména postihovat recidivu páchání přestupků proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V České republice, stejně jako dříve v jiných evropských státech, se ukazuje, že pro určité skupiny řidičů nejsou sankce spočívající třeba i v opakovaném ukládání pokut dostatečně účinné ani odstrašující před pácháním dalších přestupků. Dostatečný preventivní účinek má pouze hrozba ztráty řidičského oprávnění.

A teď si může každý odpovědět na otázku, jak se s tímto původním záměrem slučuje neustálé navyšování pokut a chystaná možnost v některých případech vyřešit vše na místě za úplatu 5000 Kč.

Komentář k novele bodového systému: Více peněz, co nejméně správního řízení
Ohodnoťte tento článek!
4.7 (93.85%) 13 hlas/ů

4 KOMENTÁŘE

  1. Velmi dobrý článek, škoda že podobné věci se nedostanou mezi širokou veřejnost, která je pak v hloupé TV masírována tím, že “konečně” se podaří zatočit s “piráty” a veřejnost nadšeně hýká. Ovšem jen do té doby, než dojde i na ně a za často naprosto nevinný a neúmyslný přestupek po nich někdo bude chtít v lepším případě “jen” 2500 Kč na místě. O správním řízení ani nemluvě.
    Nevím, čím jsme si to zasloužili, že Ťok je takový magor, který nic neumí jen šikanovat řidiče. Místo aby se konečně začalo něco dít s roky zpožděnými dopravními stavbami atd. ANO, bude líp…. ale řidičům ne.

    • S příhlednutím k nedávné události, v mém okolí, také vidím obrácenou stranu tohoto opatření. Řidiči, kteří neřeší rychlou jízdu, neboť mají dostatek peněz, si klidně zaplatí pokutu na místě a pojedou dál s tím, že se jim nesmí do roka stát podobná událost. Budou doufat, že nebuduo opět přistiženi. Znám jednoho takového, kterému sebrali řidičák za překročení povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h. Pokud se to schválí, tak nehne ani brvou, zaplatí 5 000 Kč a pojede “piratit” dál. Není to u něj poprvé.

  2. Odebrat policistům pravomoc o rozhodnutí výši pokuty je věc nešťastná. To se bude ještě za pár let vracet zpět.

  3. Pokud nemá mít policista žádnou pravomoc rozhodnout o závažnosti přestupku, dočkáme se asi brzy i pomocníků policistů. Vlastně pak můžou být v terénu i nezaměstnaní na brigádě u MV. Policie ušetří a peníze se vyberou…..to je zase událost….Vážený pane ministře, snad tohle voliči sečtou za rok i vám….ANO…vám…

PŘIDAT KOMENTÁŘ: