Zranění při dopravní nehodě v roce 2022. Jak získat odškodnění?

přidejte názor
Autor: Depositphotos

Nezaviněná dopravní nehoda

Pokud poškozený utrpí autonehodu se zraněním, kterou výlučně nezavinil, pak má zpravidla právo na odškodnění újmy na zdraví. Pokud je dopravní nehoda sporná z hlediska zavinění, pak je zásadní šetření policií a následné rozhodnutí o určení viníka nehody.

Poškozeným lze tedy doporučit nepodceňovat probíhající trestní nebo přestupkové řízení a aktivně se zajímat o jeho stav. Výsledek trestního nebo přestupkového řízení může zásadně ovlivnit právo na odškodnění.

Zranění při dopravní nehodě

Právo na odškodnění za zranění při dopravní nehodě vzniká v případech drobných zranění (pohmožděniny, poranění krční páteře), středních zranění (zlomeniny) až po nejzávažnější zranění.

Poškození jsou často přesvědčeni, že nemají právo například na bolestné, když utrpěli pouze pohmožděniny a nenastala u nich pracovní neschopnost . Opak je však pravdou a jsou obvykle oprávněni žádat odškodnění za tato zranění.

Jaké odškodnění lze žádat?

Jaké konkrétní náhrady lze žádat k odškodnění je nutné posuzovat u každého případu individuálně. Obecně je okruh náhrad za zranění při autonehodě následující:

 1. Bolestné;
 2. Ušlý výdělek (zaměstnance anebo OSVČ);
 3. Náklady léčení;
 4. Cestovné do zdrav. zařízení;
 5. Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 6. Trvalé zdravotní následky (ztížení společenského uplatnění);
 7. Případná další nemajetková újma.

Kde uplatnit odškodnění

Poškození jsou také často přesvědčeni, že musí odškodnění uplatnit přímo u viníka nehody, což nemusí být komfortní pro oběť autonehody. Odškodnění za zranění při dopravní nehodě lze uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení a není nutné odškodnění řešit s viníkem nehody. Tento postup umožňuje přímo zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pozor při odškodnění bolestného

Nejčastěji uplatňovanou náhradou při řešení zranění po autonehodě je náhrada bolestného. Hodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě zdravotnické dokumentace, a to na formulář pojišťovny vozidla viníka nehody, který poškozený obdržel od pojišťovny.

V praxi se setkáváme s chybami ve výpočtech na těchto formulářích:

 1. opomenutí bodů bolestného za některá zranění při autonehodě;
 2. neuvedení bodů za operační zákroky;
 3. nenavýšení základního hodnocení bolestného, když jsou splněny podmínky pro jeho zvýšení.

Lze tak doporučit přenechat výpočet náhrady bolesti specializovanému znalci, který řádně a správně určí bodové hodnocení bolesti.

JUDr. Zbyněk Drobiš

autor je právník projektu www.odskodneninehody.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?