Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

přidejte názor
Autor: Zdroj: Se souhlasem JUDr. Drobiše

Jste obětí nezaviněné dopravní nehody a potýkáte se s trvalými zdravotními následky. V tom případě využijte své právo na odškodnění ztížení trvalého společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění představuje odborný termín a mimo odbornou debatu jej běžně zaměňujeme za pojem trvalé následky.

Ztížení společenského uplatnění

Obětem dopravních nehod se zraněním vzniká právo na celou řadu náhrad, kterou může vůči viníkovi, respektive jeho pojišťovně uplatnit (odškodnění z tzv. „povinného ručení“). V první řadě se jedná o odškodnění bolestného, ušlého výdělku, nákladů léčení, cestovného a nákladů péče o nesoběstačného poškozeného. Odškodněním trvalých následků se zabýváme až delší dobu po nehodě, zpravidla jeden rok. Důležitým faktorem je relativní ustálení zdravotního stavu do takové míry, aby bylo možné stanovit odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění je určen Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Pro výpočet správné výše této náhrady je nutné především zajistit veškerou lékařskou dokumentaci z doby léčení zranění vzniklých dopravní nehodou a jejich následků. Důležitá je také další lékařská dokumentace související s následnou léčbou (rehabilitační lékař, fyzioterapie, lázeňská péče).  Tato zdravotnická dokumentace pak tvoří základní podklad hodnocení a získání odškodnění trvalých následků po autonehodě.

Znalecký posudek

Pojišťovna vozidla viníka nehody řeší odškodnění trvalých následků autonehody obvykle tím způsobem, že zašle formulář oběti dopravní nehody, která jej předá ve většině případů ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Lékař formulář vyplní a předá zpět poškozenému, který jej zašle zpět pojišťovně a vyplatí nějakou částku odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Z našich zkušeností doporučujeme využít služby specializovaného znalce z oboru zdravotnictví pro výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění po autonehodě. Znalec provede vyšetření a převezme shromážděnou zdravotnickou dokumentaci. Z takto získaných informací pak připraví specializovaný posudek, ve kterém přesně stanoví výši odškodnění za ztížení společenského uplatnění na základě Metodiky Nejvyššího soudu. Náklady na tento posudek je zároveň možné uplatnit k úhradě pojišťovně vozidla viníka nehody.

Jak uplatnit ztížení společenského uplatnění

Pravidlem bývá, že s řešením ztížení společenského uplatnění je vhodné začít kolem jednoho roku od autonehody, a to v době, kdy je zdravotní stav již relativně ustálený. Právní rámec této náhrady je stanoven zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanským zákoníkem.

Z našich zkušeností pak plyne, že na základě vhodně zvolené právní argumentace a předložení znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu snižujeme riziko na zbytečné krácení pojistného plnění, včetně dalších průtahů při jednání s pojišťovnou.

Rada na závěr

Jelikož je tato náhrada obvykle nejvyšším odškodněním nemajetkové újmy po autonehodě, pak doporučujeme výpočet odškodnění přenechat specializovanému znalci.

JUDr. Zbyněk Drobiš

autor je právník projektu www.odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?