Sražení chodce na přechodu a získání spravedlivého odškodnění

přidejte názor
Autor: Tiskový servis IIHS

Velmi častým typem dopravní nehody je srážka chodce na přechodu. Přečtěte si v tomto článku o právu na odškodnění nezaviněné dopravní nehody.

Každý poškozený chodec, kterého srazilo auto a který nehodu nezavinil, má právo na kompenzaci utrpěné újmy na zdraví ve formě finančního odškodnění. V těch nejzávažnějších případech může být nehodou způsobena i smrt chodce, v takovém případě mají právo na odškodnění pozůstalí zemřelého. 

Právo na odškodnění 

Poškozený má právo žádat o náhradu za utrpěnou újmu. Odškodnění dopravní nehody je ale obsáhlý proces, který se skládá z několika typů náhrad. Každá náhrada je zaměřená na něco jiného a uplatňuje se v jiné fázi tohoto procesu s ohledem na to, že každé zranění se hojí jinak a má jiné trvalé následky. Zpravidla jsou součástí odškodnění srážky chodce tyto náhrady: 

Bolestné jako odškodnění vytrpěné bolesti způsobené nehodou. Uplatní se u většiny dopravních nehod jako první, jelikož výši bolestného lze stanovit již po prvním ošetření, popřípadě po propuštění z nemocnice. Následné operace se také dají nahradit pomocí doplatku bolestného. 

Cestovné je náhrada za náklady vynaložené za pohonné hmoty a opotřebení vozidla při návštěvách nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. 

Náklady léčení slouží k odškodnění zejména prostředků ke koupi léků, rehabilitačních pomůcek nebo samotných fyzioterapií. 

Náklady péče je odškodnění za náklady, které jiná osoba vynaložila na péči o poškozeného, který je po srážce s vozidlem nesoběstačný a vyžaduje pomoc další osoby. 

Ušlý výdělek je odškodnění ušlých příjmů v době pracovní neschopnosti. V některých případech je možné získat odškodnění ušlého výdělku i u osob samostatně výdělečně činných. Někdy lze žádat také náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta). 

Ztížení společenského uplatnění je odškodnění trvalých následků. Výši této náhrady lze určit až po relativní stabilizaci zdravotního stavu poškozeného, takže se většinou uplatňuje jako poslední (v průměru zhruba rok od nehody). Jedná se o náhradu, která je zpravidla nejvyšší finanční kompenzací pro poškozeného.

Jednotlivé případy dopravních nehod zahrnujících srážku s chodcem je však potřeba posoudit individuálně. Každý případ je totiž jiný, tudíž i jejich proces odškodnění se může lišit. V případě smrtelné srážky chodce vozidlem je možné uplatnit následující náhrady: 

  • Odškodnění duševních útrap pro osoby blízké zemřelému. 
  • Náklady pohřbu. 
  • Náklady na výživu pozůstalých, pokud byli finančně závislí na zemřelém. 

Kde žádat o odškodnění 

Odškodnění újmy utrpěné dopravní nehodou se hradí z viníkova povinného ručení vozidla. V případě, že viník neplatil povinné ručení, náhradu poskytne Česká kancelář pojistitelů, aby bylo zachováno právo poškozeného na kompenzaci za jeho zranění. 

Kdy žádat o jednotlivé náhrady? Odvíjí se to zejména od zdravotního stavu poškozeného a jak rychle se jeho zranění hojí. 

Bolestné se uplatní již po prvním ošetření nebo hospitalizaci, kdy je možné zjistit rozsah utrpěné újmy. Cestovné, náklady léčení a náklady péče je možné žádat postupně v průběhu léčby poškozeného nebo hromadně po ukončení pracovní neschopnosti. Ušlý výdělek je možné žádat postupně každý měsíc nebo hromadně také po ukončení pracovní neschopnosti. 

 Na odškodnění trvalých následků je ale potřeba počkat. Je možné je stanovit až po relativním ustálení zdravotního stavu poškozeného, což je většinou jeden rok po nehodě. Ztížení společenského uplatnění bývá nejvyšší vymoženou částkou pro poškozeného. 

 Znalecký posudek místo formuláře pojišťovny 

Bolestné se stanovuje pomocí bodového systému vytvořeného Nejvyšším soudem. Metodika Nejvyššího soudu sice není právně závazný dokument, pojišťovny i soudy ho však v praxi respektují. 

Při stanovení výše náhrady u bolestného pojišťovna poskytuje poškozenému formulář k vyplnění. Dokument má vyplnit ošetřující lékař právě podle Metodiky. Ošetřující lékaři však většinou nejsou proškoleni k práci s Metodikou a pro určení výše náhrady nemají dostatečné zkušenosti. To může vést k chybně stanovené náhradě a nižšímu odškodnění. Také pro stanovení rozsahu trvalých následků poskytuje pojišťovna formuláře k vyplnění. 

Zároveň je třeba myslet na to, že pojišťovna je v procesu odškodnění protistranou poškozeného. Z těchto důvodů je vhodné ke stanovení spravedlivé výše odškodnění využít služeb specializovaného znalce, který nahradí formulář svým znaleckým posudkem. 

Trestní řízení viníka nehody 

Srážka chodce může vést k vážným zraněním, za které může být řidič i trestně odpovědný. Přičemž trestní právo rozlišuje podle rozsahu zranění trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Při trestním řízení se policie podrobně zabývá samotnou nehodou a jejími příčinami. Je také možné, že v trestním řízení bude určeno, že byl poškozený spoluodpovědný za vznik nehody (například pokud přecházel na špatném místě, v noci neměl reflexní prvky a podobně) Pro poškozeného je tedy výhodné být aktivní a zůstat informovaný o průběhu řízení. Spoluodpovědnost totiž způsobí zkrácení odškodnění. 

K dostatečné informovanosti má chodec určitá práva v trestním řízení, která mu náleží jakožto poškozenému. V případě právního zastoupení pak tato práva může vykonávat advokát poškozeného jako jeho zmocněnec. Jde například o prostudování trestního spisu, právo být účasten při výslechu obviněného řidiče nebo právní zastoupení u hlavního líčení. 

Praktické rady od právníka 

Jaké jsou rady o právníka? 

  • Namísto formulářů poskytnutých pojišťovnou využijte služeb znalce k vypracování znaleckého posudku na určení výše bolestného a ztížení společenského uplatnění. 
  • Buďte informovaní o průběhu trestního řízení s viníkem dopravní nehody. 
  • Začněte řešit odškodnění včas – co nejdříve po dopravní nehodě. Problematika promlčení je složitá a nejlepší je se jako laik těmto otázkám vyhnout. 
  • Pečlivě si ukládejte všechnu zdravotnickou dokumentaci, neboť lékařské zprávy jsou hlavní důkaz o rozsahu utrpěných zranění. 
JUDr. Zbyněk Drobiš, právník projektu odskodneninehody.cz
  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?