Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě lze získat mimosoudně, radí právníci

přidejte názor
Autor: odskodneninehody.cz

Zbyněk Drobiš a Radek Novotný jsou právníci, kteří pomáhají obětem autonehod získat spravedlivé odškodnění. Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je nutné v některých případech vybojovat s pojišťovnou vozidla viníka nehody, konstatují právníci a zároveň upozorňují na potřebu správného výpočtu výše odškodnění, která se každý rok mění.

V jakých případech mohou pozůstalí po oběti autonehody žádat odškodnění?

ZD: Zpravidla v případech, kdy oběť v pozici řidiče vozidla konkrétní autonehodu nezavinila nebo alespoň nebyla jejím jediným viníkem. Odškodnění mohou žádat pozůstalí po chodci, spolujezdci, cyklistovi nebo jiném přímém účastníkovi autonehody, který dopravní nehodu výlučně nezavinil.

RN: Odškodnění lze žádat ale také v případech, kdy je obětí spolujezdec viníka dopravní nehody. Obecně má pro případnou možnost pozůstalého vymáhat odškodnění autonehody zásadní vliv šetření této nehody policií.

Chápeme správně, že podstatnou roli v procesu vedoucím k získání odškodnění má probíhající trestní řízení vůči viníkovi nehody? 

RN: Přesně tak, viník nehody nemá obecně právo na žádné odškodnění, naopak z tzv. povinného ručení viníkova vozidla se odškodňují případní poškození. Z toho důvodu je pro řešení celé škodní události stěžejní zjištění, kdo nehodu zavinil, popřípadě spoluzavinil a v jakém poměru. V této otázce má zásadní význam vyšetřování na policii a následné posouzení nehodového děje a odpovědnosti státním zástupcem, resp. trestním soudem.

ZD: Pouze bych doplnil, že právě z těchto důvodů pozůstalým doporučujeme aktivní účast a zájem o průběh trestní řízení. Pozůstalí po oběti autonehody jsou v procesní pozici poškozených dle trestního řádu a mají řadu práv k uplatnění. Doporučujeme využít institut zmocněnce v trestním řízení, který se za pozůstalé může účastnit vyšetřovacích úkonů, výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu a hájit práva pozůstalých před trestním soudem.

Jaké jsou obvykle ukládány tresty pro viníky nehody v případech smrtelných autonehod?

ZD: Velice záleží na konkrétní nehodě a okolnostech. V případě, že byl viník nehody do doby, kdy se stala bezúhonný a okolnosti nehody nejsou nijak výjimečné, tedy řidič nebyl pod vlivem alkoholu, měl platné řidičské oprávnění, vozidlo bylo způsobilé jízdy a tak dále, standardním trestem je podmíněný trest odnětí svobody, zákaz řízení a v některých případech peněžitý trest.

RN: Nicméně tedy v případě, že viník porušil zákonnou povinnost zvláště hrubým způsobem, nejčastěji například řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, hrozí mu obvykle nepodmíněný trest odnětí svobody.

Kdy a kde uplatnit odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě?

RN: Odškodnění lze žádat přímo po pojišťovně vozidla, kterým byla nehoda způsobena, a to z povinného ručení vozidla. Zpravidla je to rychlejší, praktičtější a pro pozůstalé také komfortnější způsob získání odškodnění než žádat kompenzaci přímo po viníkovi autonehody.

ZD: Žádost o odškodnění lze odeslat na pojišťovnu vozidla viníka nehody téměř ihned po nehodě. V případě sporného skutkového děje, ale bude pojišťovna vyčkávat minimálně na usnesení o zahájení trestního řízení, kdy v pozici podezřelého nebude oběť autonehody. Proto je důležitý význam šetření autonehody policií.

Jaké náhrady mohou pozůstalí oprávněně žádat?

ZD: Blízcí pozůstalí, kterými jsou například manžel, potomci, sourozenci oběti, mohou žádat odškodnění duševních útrap, tedy jistou satisfakci za ztrátu blízké osoby a utrpení, které tuto ztrátu provází. Předpokladem plného odškodnění duševních útrap jsou dobré vztahy s obětí.

RN: Další náhradou je odškodnění nákladů pohřbu, kdy mají pozůstalí mají právo na odškodnění nákladů vzniklých v souvislosti se smutečním obřadem, uložením do hrobu a dalšími službami pohřebního ústavu. Poslední náhradou je pak právo na výživu pozůstalého, ke kterému měl zesnulý vyživovací povinnost, obvykle tedy pozůstalá manžel/ka a nezaopatřené děti.

Kdo může žádat odškodnění duševních útrap?

RN: Jak již bylo řečeno, zpravidla jde o blízké rodinné příslušníky nebo partnery. Odškodnění duševních útrap lze žádat v některých případech také u vzdálenějších příbuzných jakožto vnuků, prarodičů, neteře, sestřenice, apod. Vždy se posuzuje intenzita vztahu a dopad duševních útrap na pozůstalého.

Jaká je výše odškodnění duševních útrap pro autonehodu v roce 2022?

ZD: Výšeodškodnění duševních útrap závisí na dvou hlavních faktorech, prvním je výše průměrné hrubé nominální mzdy za rok předcházející smrti oběti nehody, za rok 2021 je to částka 37.839,– Kč. Pro pozůstalou osobu blízkou je pak výše odškodnění duševních útrap dvacetinásobek této částky. Druhým faktorem je intenzita vztahu a další okolnosti související se ztrátou milované osoby, které mohou vést k navýšení základní částky odškodnění.

RN: V případech fungujících rodinných vztahů činí odškodnění duševních útrap u nejbližších pozůstalých obvykle částku v rozmezí od 500.000,– Kč do 800.000,– Kč. V některých případech je však nutné správnou výši odškodnění duševních útrap vybojovat s pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Odškodnění lze získat mimosoudně nebo pouze soudně?

RN: Standardním postupem je mimosoudní vyřešení odškodnění ve spolupráci s pojišťovnou vozidla viníka nehody. K soudnímu řešení dochází obvykle tehdy, zkrátila-li pojišťovna poškozenými požadované odškodnění výrazným způsobem nebo došlo ke krácení odškodnění na základě pojišťovnou tvrzené spoluodpovědnosti zemřelého na nehodovém ději.

ZD: Pozůstalí jsou často přesvědčeni, že odškodnění lze získat pouze soudní cestou, ze které mají obavy. Ve většině případů lze však odškodnění pro pozůstalé po dopravní nehodě získat mimosoudně.

Oslovují viníci autonehod přímo pozůstalé k poskytnutí nějaké kompenzace?

ZD: Jistě, zavinit nehodu při které někdo přijde o život, je i pro viníka velice traumatický zážitek a často se stane, že má potřebu alespoň nějakou měrou zmírnit situaci, kterou způsobil. V takových případech pak může kontaktovat pozůstalé nebo jejich právního zástupce s návrhem setkání, omluvy nebo poskytnout peněžitou pomoc nad rámec odškodnění poskytnutého pojišťovnou.

RN: Jde o velmi citlivé téma. Ve většině případů se jedná o nedbalostní dopravní nehodu, kdy vzniká spousta emocí jak u pozůstalých, tak ale často i u viníka autonehody. Ke komunikaci je tak nutné přistupovat velice empaticky.

Jakou máte radu závěrem?

RN: Vždy se zajímejte o průběh šetření autonehody policií tak, aby nehodový děj s následkem smrti byl řádně vyšetřen a nevzniklo tak riziko neoprávněné spoluodpovědnosti oběti autonehody na vzniku dopravní nehody.

ZD: S pojišťovnou vozidla viníka nehody vyjednávejte k dosažení férového odškodnění pro pozůstalé. První nabídka odškodnění od pojišťovny nemusí být ideální.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právníci projektu odskodneninehody.cz
  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?