Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním: Bolestné, ušlý výdělek nebo náklady léčení

přidejte názor
Autor: profit

Právo na odškodnění po nezaviněné dopravní nehodě vzniká obvykle každému, kdo následkem autonehody utrpěl újmu na zdraví. Na co máte nárok při dopravní nehodě se zraněním poradíme v článku.

Nezaviněná dopravní nehoda 

Poškozený může žádat odškodnění od viníka nehody nebo přímo od pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Zraněný účastník autonehody může žádat odškodnění na základě právní úpravy zakotvené v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanském zákoníku. 

Odškodnění újmy na zdraví je oprávněn žádat řidič, spolujezdec v autě, chodec, cyklista nebo jiný účastník autonehody, který nebyl výlučným viníkem nehody a který utrpěl zranění. Odškodnění může žádat také poškozený, který utrpěl pouze lehká poranění (pohmožděniny, apod.).

Přehled náhrad k odškodnění 

Oběti dopravní nehody mají zpravidla právo na odškodnění zejména těchto náhrad:

 • Bolestné je náhrada nemajetkové újmy, většinou bývá uplatňována jako první. Bolestné lze uplatnit již po prvním lékařském ošetření po autonehodě. Výše odškodnění závisí na závažnosti utrpěných zranění. 
 • Ušlý výdělek (náhradu ztráty na výdělku) může žádat zaměstnanec a také OSVČ. Výpočet ztráty na výdělku u zaměstnance odpovídá výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před nehodou a náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami. Výpočet ušlého výdělku OSVČ je složitější, kdy při výpočtu se obvykle vychází z daňových přiznání za předcházející období autonehodě.
 • Náklady léčení představují finanční náhradu za zakoupené léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii apod. 
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu zahrnují pomoc poškozené osobě s běžnými denními činnostmi (pomoc s hygienou, s oblékáním, s podáváním stravy, léků, s nákupy apod.). 
 • Cestovné do zdravotních zařízení může žádat poškozený, který byl nucen cestovat do zdravotnického zařízení, aby zlepšil svůj zdravotní stav po nehodě. 
 • Ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) představují náhradu nemajetkové újmy na zdraví, kterou lze žádat přibližně jeden rok po dopravní nehodě, pokud poškozenému přetrvávají trvalé následky. Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje ve většině případů nejvyšší vymoženou částku. 

Každý případ autonehody se zraněním je individuální a je nutné posoudit, které náhrady a ve který časový okamžik může poškozený uplatnit k odškodnění.

Pozor na formuláře od pojišťovny 

Zraněný většinou nahlásí autonehodu pojišťovně vozidla viníka nehody, která obvykle zašle poškozenému formulář na vyplnění bolestného. Poškozený předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, který jej vyplní. Výpočet je zakotven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která vymezuje každému zranění určitý počet bodů podle závažnosti. Bolestné lze zvýšit, pokud nastanou nečekané komplikace při léčbě poranění. Ošetřující lékař bohužel nebývá v řadě případů dostatečně vyškolen pro určení výše bolestného a opakovaně se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech na formulářích: 

 • opomenutí některého ze zranění; 
 • nepřičtení bodů za operační zákroky; 
 • nezvýšení bolestného při komplikacích. 

Pro správný výpočet se doporučujeme obrátit na znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Znalec vypracuje specializovaný znalecký posudek k výpočtu bolestného, ve kterém zohlední všechny výše uvedené komplikace. Pojišťovna vozidla viníka nehody zpravidla uhradí náklady znaleckého posudku jako účelně vynaložený výdaj. 

Trestní řízení vůči viníkovi nehody 

U vážnějších dopravních nehod bývá většinou zahájeno trestní řízení proti viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestní řízení má pro poškozeného zásadní význam, protože v případě určení jeho spoluodpovědnosti za autonehodu, můžou nastat komplikace při získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

V některých situacích nabídne viník nehody poškozenému finanční náhradu, aby částečně odčinil vzniklou situaci a vyjádřil lítost. K přijetí této kompenzace je vhodné uzavřít s viníkem písemnou dohodu, ve které bude stanoveno, že vyplacená peněžní částka je nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla. V opačné situaci vzniká riziko, že dojde k započtení částky na odškodnění od pojišťovny.

Poškozenému lze tak doporučit být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení. 

Odškodnění lze získat mimosoudně 

Řada poškozených je přesvědčena, že odškodnění po autonehodě se zraněním lze získat pouze soudním sporem s viníkem nehody nebo s pojišťovnou vozidla viníka nehody. Z naší dosavadní praxe vyplývá, že odškodnění za zranění lze získat ve většině případů mimosoudně bez nutnosti absolvovat soudní proces, pokud nehrozí promlčení.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?