Odškodnění bolestného po autonehodě v roce 2023: Kolik peněz lze dostat, kde žádat a na co si dát pozor

přidejte názor
Autor: Tiskový servis MDČR

Dopravní nehody se bohužel stávají častým jevem na našich silnicích a mohou mít pro oběti vážné následky. Kromě fyzických zranění a poškození majetku mohou oběti utrpět také psychické následky, které mohou mít vliv na kvalitu jejich života. V tomto článku se zaměříme blíže na odškodnění bolestného po autonehodě v roce 2023

Odškodnění bolestného po dopravní nehodě představuje kompenzaci především za fyzické utrpení, které poškozený prožil při dopravní nehodě. Odškodnění bolestného lze řešit pro téměř jakékoliv zranění, ať se již jedná o pohmožděniny nebo zlomeniny. 

Kde žádat odškodnění 

Prvním krokem k získání odškodnění bolestného po autonehodě je uplatnění u pojišťovny vozidla viníka nehody nebo přímo u viníka nehody. Právo obrátit se rovnou na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Doporučujeme vymáhat odškodnění od pojišťovny vozidla nehody, protože tento postup je zpravidla rychlejší a jednodušší než vymáhání odškodnění přímo u viníka nehody. 

Jaké náhrady lze žádat

Zranění mohou většinou žádat tyto náhrady:

 • bolestné; 
 • ušlý výdělek (případně také renta); 
 • náklady léčení a cestovné; 
 • náklady péče o nesoběstačnou osobu; 
 • ztížení společenského uplatnění.

U každého poškozeného autonehodou je potřeba individuálně posoudit, které náhrady a v jaký časový okamžik je možné žádat ke kompenzaci. 

Jak získat odškodnění bolestného 

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy. Jejím cílem je zmírnit fyzické a duševní utrpení, které nastalo po autonehodě. Výše odškodnění bude určena na základě zdravotnické dokumentace a výsledků lékařských vyšetření. Výpočet odškodnění se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která každému zranění stanoví určitý počet bodů dle závažnosti. Body za jednotlivá zranění se sčítají. 

Odškodnění bolestného může být navýšeno pro komplikace léčby. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a odvíjí se od jednoho procenta průměrné hrubé měsíční mzdy za rok, který předcházel roku, ve kterém vznikla bolest. 

Pro letošní rok 2023 je hodnota jednoho bodu 403,53 Kč. 

Pro představu uvádíme příklady odškodnění bolestného pro autonehodu v roce 2023: 

 • podvrtnutí a natažení krční páteře = 30 bodů = 12.106 Kč; 
 • otřes mozku (těžký) = 60 bodů = 24.212 Kč; 
 • dislokovaná zlomenina levé klíční kosti = 80 bodů = 32.282 Kč.

Pozor na formuláře od pojišťovny 

Pojišťovna obvykle sama zašle poškozenému formulář k určení výše bolestného spolu s pokyny, jak má postupovat. Zraněný poté předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, který stanoví hodnotu bolestného. Vyplněný formulář následně předá poškozený pojišťovně, která mu vyplatí odškodnění. Tento postup není někdy nejvhodnější (zejména u vážnějších zranění), protože ošetřující lékař zpravidla nebývá dostatečně vyškolen pro stanovení nemajetkové újmy na zdraví, a proto se opakovaně setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

 • opomenutí některého ze zranění; 
 • nezohlednění operačních zákroků; 
 • nezvýšení bolestného z důvodu nečekaných komplikací. 

Na základě nesprávného výpočtu obdrží poškozený nižší odškodnění bolestného, než na které měl právo. Pro správný výpočet doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, který vyhotoví specializovaný znalecký posudek dle Metodiky Nejvyššího soudu. 

JUDr. Zbyněk Drobiš
Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?