Ulička pro záchranáře se bude od října tvořit u levého pruhu, jako v Německu

  • Ulička pro záchranáře se bude nově tvořit jinak, u levého pruhu

  • Stejně to funguje třeba v Německu a na Slovensku

  • Za neoprávněný vjezd do této uličky hrozí pokuta až 2500 Kč

  • Nové bude i označení vozidel s právem přednostní jízdy

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích přinese od října jednu velice důležitou novinku. Ulička pro záchranáře, kterou jsou v kolonách řidiči povinni vytvářet, se bude nyní tvořit mezi levým a druhým pruhem zleva, nikoli mezi pravým a druhým pruhem zprava, jako tomu je doposud.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích bude nově znít takto:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Doporučujeme: Jízda v prostředním nebo levém pruhu: Kdy to je přestupek a jaká je pokuta?

Vzniklá „ulička“ má sloužit hlavně vozidlům s právem přednostní jízdy s tím, že za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 korun. Pokud novelu schválí prezident, bude platit od října letošního roku spolu s dalšími novinkami, které se týkají třeba povinné výbavy. O té jsme psali v dřívějším článku „Povinná výbava nově: Žárovky a pojistky už nejsou nutné a lékárničku už nemusíte měnit“.

Mění se také světelné označení vozidel s právem přednosti v jízdě. Nově bude kombinovat červený a modrý maják, nicméně současné označení s modrými majáky zůstane zachováno.

Ulička pro záchranáře se bude od října tvořit u levého pruhu, jako v Německu
Ohodnoťte tento článek!
4.4 (88%) 5 hlas/ů

1 komentář

PŘIDAT KOMENTÁŘ: