Tramvaj má proti autům privilegia, přednost pro ni ale vždy neplatí

Zdroj: Archiv MF
  • Víte, jak se chovat k tramvaji, ke kolejím a zastávkám v silničním provozu?

  • Že má tramvaj vždycky přednost? To je rozšířený mýtus

  • Vozidla MHD se řídí dopravními značkami jako auta, někdy mají ale přece jen navrch

Tramvaj patří mezi některými motoristy k velmi obávaným prostředkům hromadné dopravy. Na rozdíl od autobusů se totiž nemůže vyhýbat překážkám a ani rychle zastavit, proto má v provozu určitá privilegia. Mezi rozšířené mýty patří, že má přednost vždy. Není to ale tak úplně pravda.

Na začátek je dobré si uvědomit, že případný souboj tramvaje s osobním autem v drtivé většině případů skončí špatně právě pro auto. Tramvaj je těžší, větší a i proto je dobré k ní přistupovat s respektem. Můžou v ní cestovat naráz desítky lidí, a tak ji někteří řidiči dávají přednost nikoliv z povinnosti, ale ze slušnosti. I na to je dobré být v provozu připraven.

Praha přeťala cyklopruhem konec dálnice D5. Jezdí tam 28 tisíc aut denně

Tramvaj je totiž účastníkem silničního provozu stejně jako řidič, cyklista nebo jezdec na zvířeti. Řídí se stejnými dopravními značkami i světelnými signály. Na mnoha křižovatkách se ale můžete setkat se specifickým signalizačním zařízením pro tramvaje a autobusy (označení S 15), které řidičům MHD dávají informace jako „stůj“, „jeď přímo“ nebo „jeď vpravo“. Určitě je znáte, jde o malé semafory se třemi otvory v horní řadě a jedním dole uprostřed. Signalizace probíhá pomocí žlutého světla.

Pokud tato světla nemá, musí se tramvaj zachovat podle dopravních značek a třeba i automobilům dát přednost. Takových míst dnes už mnoho není. Jedno najdete například na pražských Vinohradech v křižovatce ulic Blanická a Korunní, kdy tramvaj jedoucí z Blanické dává přednost autům jedoucím od Náměstí Míru. Totéž musí udělat i doleva odbočující souprava jedoucí opačným směrem. To ukazuje záběr z Google Street View:

Tramvaj jedoucí po Korunní musí dát přednost protijedoucím vozidlům
V opačném směru tramvaj odbočuje z Blanické do Korunní. I tady dává přednost

Velmi zajímavá situace nastává v Radlické ulici, kde se poměrně vytížená silnice kříží s kolejemi při jejich vjezdu a výjezdu z konečné stanice. Prostor je vybaven semafory, které jsou ale běžně vypnuté. Řidič vozidla jedoucího do kopce směrem od Smíchova má podle značení přednost před tramvají, která ze zastávky vyjíždí. Naopak tramvaji, která do zastávky vjíždí, musí dát přednost on. Takto vypadá dotčená křižovatka:

Radlická a její křížení s tramvajovými kolejemi. Tady řidiči často dávají přednost MHD ze slušnosti

Jak je to možné? Na tomto místě se totiž pro směr do stanice aplikuje pravidlo, které říká, že tramvaj má před automobily přednost ve chvíli, pokud s nimi jede souběžně a odbočuje vlevo nebo vpravo přes jejich směr jízdy. Stejně tak má tramvaj přednost, pokud auta potřebují odbočit přes koleje, ať už vlevo nebo vpravo. Toto pravidlo zohledňuje právě fakt, že tramvaj nemá možnost se komukoliv vyhnout ani rychle zpomalit.

Jak se chovat ke kolejím?

Tramvaj ale nemusí ovlivňovat naši jízdu jen v případě, kdy se s ní setkáme. Obezřetně musíme přistupovat také ke kolejím a nástupním ostrůvkům. O tom hovoří paragraf 13 zákona 361/2000 sbírky. „Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou “Objíždění tramvaje” povolena jízda vlevo.“

Řidiči se vyhýbají autobusovým pruhům, i když nemusí. Blokují tak provoz

Zkracovat si cestu po kolejích před ostrůvkem je tedy přestupek. Platí to také o tramvajovém pásu, tedy ohraničeném prostoru pro tramvaj. Zákon říká: „Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.“

Pokud tedy chcete přes tramvajový pás předjíždět třeba kolonu aut, jde o přestupek. Přestože řidiči skútrů si takto rádi usnadňují jinak nesnadné proplétání kolonou. To se děje třeba na zmiňované Radlické, jen směrem dolů, kde se často tvoří zácpy.

Kdy tramvaj předjet?

Tramvaj teoreticky předjet lze, pokud jede ve vašem jízdním pruhu a značení předjíždění umožňuje. V praxi je ale takových míst pomálu. Tam, kde by to šlo, bývá obvykle zákaz. Pár výjimek se ale najde, například Trojská ulice v Praze. I tam ale řidiči raději počkají za tramvají a neriskují. Potkat v protisměru rychle jedoucí tramvaj z prudkého kopce směrem do Troji by určitě nebylo příjemné.

Trojská – tady můžete tramvaj předjet. V praxi si ale řidiči raději počkají

Pozor ale na situaci, kdy tramvaj zastaví v zastávce. Podle paragrafu 15 totiž „za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.“

O tom, jak se chovat k tramvaji a na co si dát pozor, pojednává i dopravně výchovné video BESIPu, které je zakončeno dokonce ostrým střetem staré Škody Favorit s prázdnou tramvají:

Tramvaj má proti autům privilegia, přednost pro ni ale vždy neplatí
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 3 hlas/ů

1 komentář

PŘIDAT KOMENTÁŘ: