Scania se zavazuje k podpoře cílů dekarbonizace

Scania reaguje na výzvu OSN, aby podniky vyvinuly větší úsilí a učinily odvážnější kroky v boji proti změně klimatu. Mezi ně patří například příslib stanovit vědecký cíl vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v tempu a rozsahu, který věda vyžaduje.

Před začátkem summitu OSN o změně klimatu, jenž se konal v New Yorku, byli přední podnikatelé vyzváni, aby pro své společnosti stanovili ambiciózní cíle za účelem omezení globálního nárůstu teploty na 1,5 °C ve srovnání s úrovněmi před industrializací. Na summitu OSN o změně klimatu byla společnost Scania jednou ze společností pověřených úkolem zdůrazňovat důležitost odvětví dopravy při přechodu k udržitelné občanské společnosti.

„Podniky hrají důležitou roli při omezování globálního oteplování a vytváření ekonomiky budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku. Rozhodnutí v podobě snahy o větší angažovanost a podepsání výzvy OSN posiluje náš závazek, ke kterému jsme se již dříve přihlásili a kterým je podporování přechodu směrem k udržitelnému odvětví dopravy,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Scania, Henrik Henriksson.

Společnost Scania v posledních letech usilovně pracovala na snižování úrovní emisí ze svých vlastních činností i uhlíkové stopy z dopravy a zavázala se k řadě cílů, včetně snížení emisí CO2 jak ze své pozemní dopravy, tak i vlastních činností do roku 2025 o polovinu. Kromě toho také plánuje do roku 2020 přejít na elektřinu 100% vyráběnou z nefosilních zdrojů.

K většině emisí CO2 však dochází při používání produktů společnosti Scania. I v této oblasti pracovala společnost Scania po celá desetiletí na minimalizaci emisí ze svých produktů prostřednictvím opatření přispívajících k větší hospodárnosti. Již více než 25 let nabízí společnost Scania nejširší portfolio produktů na trhu, které využívají alternativy k fosilním palivům. Součástí stávajícího závazku společnosti je učinit tento další velký krok vpřed a zahrnout emise z používání jejích produktů do cíle dekarbonizace.

„V boji proti změně klimatu již společnost Scania podnikla mnoho velkých kroků. Musíme však v této práci pokračovat a musíme zajistit, aby se k nám připojili i ostatní. Je třeba spolupracovat a navazovat partnerství s dalšími subjekty, které sdílejí stejné ambice v oblasti klimatu a udržitelnosti jako my,“ říká Henrik Henriksson.

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: