Co říká zákon o kouření za volantem? V některých případech to může být přestupek

  • Zákon kouření za volantem plošně nezakazuje

  • V některých specifických případech je ale kouření zakázáno

  • Smůlu mají zejména profesionální řidiči, kouřit se ale nesmí ani na čerpací stanici nebo v tunelu

Kouření v autě obecně zakázáno není. Přesto je podle odborníků přinejmenším stejně nebezpečné jako zakázané používání mobilního telefonu.Soustředění řidiče neprospívají rituály spojené se zapálením a uhašením cigarety, ale i její konzumace, při které hrozí odklepnutí popela na sedačky.

V některých evropských státech mají přísnější pravidla a za kouření v autě, kde je spolujezdcem těhotná žena či děti hrozí vysoká pokuta. V Itálii tak může řidič dostat pokutu až 5000 eur. Ve Velké Británii dosahuje pokuta v přepočtu 1700 korun. A podobně jsou na tom řidiči ve Francii, Řecku, na Kypru a od května také nově v Rakousku.Ale jak je to u nás?

Od loňska sice máme tzv. „protikuřácký“ zákon, ale ten se řízení auta přímo netýká. Přesto zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu kouření v některých případech zakazuje. Nijak se přitom nerozlišuje, zda se jedná o klasické cigarety s hořícím koncem, nebo o technologie, které tabák nespalují, ale jen nahřívají.

Cigaretu si za jízdy legálně nevychutnají zejména profesionální řidiči všeho druhu a pak také řidiči všech jednostopých prostředků. Zákonné formulace hovoří zcela jednoznačně. Už § 7 se o kouření vyjadřuje následovně:

odst. 1 písm. d): „Řidič nesmí kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole“a také v odst. 2 téhož paragrafu, že „Řidič vozidla hromadné dopravy osob nesmí ve vozidle kouřit a za jízdy jíst a pít, bavit se s přepravovanými osobami a vpouštět je do prostoru vyhrazeného pro řidiče, rozjíždět se před uzavřením dveří a otevírat dveře před zastavením.“ Odstavec 3 pak ještě uvádí: „Řidič vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy(§ 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.) nesmí při přepravě osob ve vozidle kouřit.“

Dále se kouření věnuje § 9, který upravuje povinnosti přepravované osoby, tedy spolujezdce, kdy odst. 6 uvádí: „Přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí nohama dotýkat stupaček a nesmí kouřit.“

Doporučujeme: Přestupky na železničním přejezdu: Pokuty, body a na jak dlouho vám seberou řidičák

Za jízdy kouřit řidič vozidla s právem přednostní jízdy, tedy typicky sanitky, policejního či hasičského vozu nebo vládní limuzíny. Jak uvádí § 41 odst. 5: „Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.“

Ani tím ovšem silniční zákon s problematikou kouření nekončí. Zmiňuje také několik případů, kdy je zakázáno kouřit, pokud se řidič pohybuje mimo vozidlo. Například § 44 o čerpání pohonných hmot v odst. 1 říká: „V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla.“

Kouření bez kouře

Pro kuřáky, kteří se nedokážou cigarety za volantem vzdát, ale nechtějí kouřem a pachem obtěžovat své spolucestující a znehodnocovat interiér vozu, existuje alternativa v podobě zařízení IQOS. Funguje na principu zahřívaného tabáku. Elektronika honahřívá na teplotu přibližně 300 stupňů. Na českém trhu se tato technologie prodává necelý rok a podle údajů tabákového koncernu Philip Morris zatím oslovila sto tisíc lidí. Nezávislí zdravotní odborníci uznávají, že IQOS není tak škodlivý jako klasické cigarety. Upozorňují však, že stále představuje zdravotní riziko. K tomuto závěru dospěl třeba poradní panel britské vlády i vědecká studie publikovaná v odborném časopisu Tobacco Control.

Paragraf 46 se pak vyjadřuje následovně:

Odst. 1: „Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně
a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,
b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.“
A hlavně odst. 2: „V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.“

Doporučujeme: Pokuta za jízdu s telefonem v ruce: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů?

To jsou tedy případy, kdy zákon kouření vysloveně zakazuje. Nezapomínejme však ani na ostatní ustanovení, která by bylo možné na kouření za volantem vztáhnout.

Zejména v souvislosti s nedopalky lze zmínit § 5 upravující povinnosti řidiče, kdy dle odst. 2 písm. e) řidič nesmí: „vyhazovat předměty z vozidla.“ To samé se týká ale také § 9, který vymezuje povinnosti přepravované osoby v odstavci 5: „Přepravovaná osoba nesmí vyhazovat předměty z vozidla.“

Paragraf 5 se dále v odstavci 1 věnuje dalším povinnostem řidiče, především pak pod písmenem b): „Řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.“ Asi tušíte, že při případné kontrole mohou policisté na toto nabalit cokoli. Takže pokud si zrovna bude někdo zapalovat cigaretu a nerozjede se na rozsvícenou zelenou, policie to může považovat za přestupek.

Samozřejmě lze za porušení výše uvedených paragrafů zákona 361/2000 Sb. udělit řidiči pokutu. § 125c / 1k vymezuje totiž také tzv. „Jiné porušení povinnosti“, za které lze udělit příkaz na místě (blokovou pokutu) do 2000 Kč, ve správním řízení je sazba 1500 až 2500 Kč. Body za to nejsou. Pozor ale na to, že pod § 125c / 1k jsou také některé bodované přestupky. Pokud by vám snad chtěli policisté dát pokutu, trvejte na vypsání přesného znění, jakého porušení povinnosti jste se to vlastně dopustili. Jinak byste se mohli při kontrole bodového konta dočkat nepříjemného překvapení.

Co říká zákon o kouření za volantem? V některých případech to může být přestupek
Ohodnoťte tento článek!
4.4 (88.57%) 14 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: