Dopravní značky a jejich význam


Dopravní značky jsou určeny pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Význam a interpretaci dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu. Vedle dopravních značek je provoz řízen a ovlivňován dalšími zařízeními a v neposlední řadě také světelnými a akustickými signály.

Test dopravních značek

Vyzkoušteje Vaše znalosti dopravních značek ze všech kategorií v našem novém online testu. Od výstražných dopravních značek až po informativní.

Kategorie dopravních značek

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky označují účastníkům provozu místa, kde na pozemní komunikaci musí dbát zvýšené opatrnosti nebo na daném místě hrozí nebezpečí.

Zákazové dopravní značky

Účastníkovi silničního provozu je prostřednictvím zákazové dopravní značky dáno omezení (či zákaz), kterým se musí na pozemní komunikaci řídit.

Příkazové dopravní značky

Prostřednictvím příkazových dopravních značek je dán účastníkovi silničního provozu příkaz (např. přikázaný směr), který však není zákazem či omezením.

Dopravní značky upravující přednost

Pomocí dopravních značek upravující přednost je regulován pohyb (např. předností protijedoucích vozidel) účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky, které se vždy umisťují pod dopravní značku, mění popřípadě rozšiřují význam dané značky. Např. označením délky úseku, kde značka platí.

Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky, jak již z názvu vyplývá, informují účastníky provozu o určité události popř. mu pomáhají v orientaci na pozemních komunikacích.

Informativní dopravní značky směrové

Informativní dopravní značky směrové pomáhají účastníkům provozu po pozemních komunikacích v orientaci pomocí značek s viditelně ukázanou směrovou šipkou.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné značky dávají účastníkům provozu na pozemní komunikaci pokyn k úpravě jízdy. Konkrétně dle vyznačení, které je umístěno přímo na vozovce. Nejedná se tedy o klasickou svislou značku.

Světelné signály

Světelné signály jsou, všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích, v jakémkoliv případě nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení jako např. zábradlí, svodidla či odrazové zrcadlo vypomáhají účastníkům provozu na pozemních komunikacích v orientaci či upozorňují na určitou situaci na vozovce.

pruhled

Hodnocení: 96%