Dopravní značky a jejich význam

Dopravní značky jsou určeny pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Význam a interpretaci dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu. Vedle dopravních značek je provoz řízen a ovlivňován dalšími zařízeními a v neposlední řadě také světelnými a akustickými signály.

Kategorie dopravních značek

Dej přednost v jízdě tramvaji
Dopravní značky upravující přednost
Čerpací-stanice
Informativní dopravní značky
Konec-nejvyšší-dovolené-rychlosti
Příkazové dopravní značky
Boční-vítr
Výstražné dopravní značky
Jiný-zákaz
Zákazové dopravní značky
Informativní směrové dopravní značky
Informativní směrové dopravní značky
Dopravní značky - dodatkové tabulky
Dodatkové tabulky
Světelné signály
Světelné signály
Dopravní zařízení
Dopravní zařízení
Vodorovné dopravní značky
Vodorovné dopravní značky
Zařízení pro provozní informace
Zařízení pro provozní informace
Speciální označení vozidel
Speciální označení vozidel

pruhled

Hodnocení: 96%