Přestupky na železničním přejezdu: Pokuty, body a na jak dlouho vám seberou řidičák

 • Na železničním přejezdu se lze dopustit mnoha přestupků

 • Za některé přijdete automaticky o řidičský průkaz

 • Dobře si ohlídejte, co policista do záznamu o přestupku vypisuje

 • Pro správní řízení doporučujeme vyhledat pomoc advokáta

Vjet na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, je jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků. Alespoň z pohledu zákona. Hrozí za něj nejen vysoké sankce, ale rovnou i odebrání řidičského průkazu. Pojďme se na jednotlivá ustanovení zákona a potenciální sankce související z přestupky na železničním přejezdu podívat.

Doporučujeme: Pokuta za jízdu na červenou – Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

Nejprve si vysvětleme, jak zákon 361/2000 Sb. vidí železniční přejezd. Věnuje se mu docela obsáhle ve dvou samostatných paragrafech:

§ 28
(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29
(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Automaticky za 7 bodů a bez řidičáku

Jak vidíte, porušit toho můžete hodně. Nejzávažnější přestupek je znám jako Nedovolená jízda přes železniční přejezd. Definován je § 125c / 1f) 9. tak, že „řidič při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno.“

Tento přestupek nelze projednat příkazem na místě (blokovou pokutou). Předává se vždy do správního řízení, ve kterém řidič dostane 7 trestných bodů do karty řidiče, pokutu 2500 až 5000 Kč a zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

Doporučujeme: Pokuta za jízdu s telefonem v ruce – Co zaplatíte a kolik dostanete bodů?

Tyto přísné sankce se netýkají pouze vjíždění na železniční přejezd, kdy jsou spuštěné závory nebo svítí výstražná signalizace (případně provoz na železničním přejezdu řídí pověřená osoba), ale dokonce i situace, kdy řidič vjíždí na přejezd, aniž by mohl bezpečně pokračovat v jízdě za ním. To se může týkat mnoha železničních přejezdů ve městech, za kterými je například křižovatka.

Běžně takto policie zastavuje řidiče i na nechráněných přejezdech bez signalizace, kdy se blíží vlak. Řidič sice vidí, že je vlak dostatečně daleko a ví, že s velkou rezervou přejezd bezpečně přejede, ale i toto konání je v rozporu s § 29 odst. 1 a lze za něj uložit výše uvedenou sankci. Řidič totiž musí počkat, když vidí nebo slyší vlak.

Nevjíždět, ani když už vlak projel!

Dalším přestupkem je vjíždění na jednokolejný přejezd v době, kdy vlak projel, ale ještě svítí signalizace. I když je z povahy věci jasné, že těžko ihned pojede druhým směrem vlak zpátky, jedná se o stejné porušení zákona. Myslíte si, že za to policie pokuty nedává? Omyl! Například blogger D-Fens popsal takovou policejní praxi z Českých Budějovic včetně vynucování si přiznání od řidičů.

V praxi se řidič může na přejezdu dopustit i dalších přestupků. Především nezastavení na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ nebo překročení nejvyšší dovolené rychlosti ve vymezené vzdálenosti, jak je uvedeno v § 28.

Doporučujeme: Pokuta za překročení rychlosti – Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

Tyto přestupky NEJSOU v rozporu s § 29 odst. 1, tedy nejsou definovány jako Nedovolená jízda přes železniční přejezd, ale… Zatímco měření rychlosti na železničních přejezdech nebývá zrovna obvyklou činností policie, kontrola zastavení na příkaz značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ ano.

Pokud byste se dostali do takové situace, důkladně si ohlídejte, co policista do bloku (pokud se rozhodnete řešit přestupek příkazem na místě) nebo do záznamu o přestupku (pokud chcete s věcí jít do správního řízení) zapisuje. Trvejte na vypsání přesné definice přestupku! Za nezastavení na stopce vám body nehrozí, za překročení rychlosti pak hrozí stejné sankce jako v jiných případech. Jde o to, aby se vás nesnažili policisté „uvařit“ na porušení povinnosti v rozporu s § 29 odst. 1. Nic takového se totiž v těchto případech nestalo.

Další možné přestupky na železničním přejezdu

Pamatujte na to, že dle § 17 / 5g „Řidič nesmí předjíždět na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.“ Tady strašně záleží na tom, jak to budou chtít policisté kvalifikovat. Hrozí, že to budou chtít kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti označené jako Nedovolené předjíždění. Tento přestupek se projednává ve správním řízení, udělí se za něj 7 bodů do karty řidiče a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Pokuta je 5000 až 10 000 Kč ve správním řízení. V takovém případě rozhodně vyhledejte pomoc právníka.

Dále je dobré myslet na to, že na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti se řidič nesmí otáčet a couvat a nesmí na něm nebo ve vzdálenosti kratší než 15 m zastavit a stát. Tyto přestupky se nejčastěji kvalifikují jako Nesprávný způsob jízdy nebo Jiné porušení povinnosti a uděluje se za ně příkazem na místě pokuta do 2000 Kč, ve správním řízení do 2500 Kč. Samozřejmě lze vždycky na podobné počínání nabalit další porušení povinností a sankce mohou být vyšší.

Přestupky na železničním přejezdu: Pokuty, body a na jak dlouho vám seberou řidičák
Ohodnoťte tento článek!
4.4 (87%) 20 hlas/ů

7 KOMENTÁŘE

 1. Co to tam píšete za ptákovinu/slušně řečeno/,že řidič dostane ,,trestné body”.Body se vždy odebírají.

  • Pavel Němec dostal řidičák a k němu do vínku 12 bodů…..Ty body Ti přišly poštou, nebo jsi pro ně musel na DI? Můžu řídit, když jsem žádné body nedostal?

 2. Pokud je u přejezdu značka “Stůj , dej přednost…” musím zastavit na takovém místě odkud mám rozhled
  – pokud mám ale dostatečný rozhled ve vzdálenosti menší než 15 m kde nesmím zastavit ?
  A pokuta je hned.

  • Zákaz zastavení (ať už značkou nebo vyhláškou) se nevztahuje na
   zastavení vlivem provozu, nebo jízdy v koloně apod. Vy jste snad někdy platil pokutu za to, že na silnici byla značka zákaz zastavení a vy jste zastavil před křižovatkou na stopce?

 3. Cokoliv psát o přejezdech je zbytečne. Pokud platí,že se musím vždy před předjetím rozhlédnout, tak to není funkční zabezpečovací system !!! Jak se mám rozhlédnout ,když na polovině přejezdů není na přijíždějící vlak vůbec vidět. Je to bordel. Je potřeba předělat na jiný systém – když sviti červená (jede vlak)nebo nic nesviti (porucha)- nemůžu jet a když bílá – můžu jet. Jaký je problém používat napr GPS polohy vlaku ?

 4. autor clanku JE NAPROSTY D.EBIL k zbliti clovek jak mohl ten co nataci vedet kdy prijede stihl by snad utyct pred navesem mel prijit o zivot aby AUTOR CLANKU BYL USPOKOJEN snad se ti stane neco STRASNE ty novinarska NULO . Priste se podepis

PŘIDAT KOMENTÁŘ: