Přehnaně agresivní cíle týkající se emisí CO2

Evropský parlament schválil snížení emisí nákladních vozidel o 35 % do roku 2030.

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA), zastupující sedm velkých výrobců nákladních automobilů v EU, je velmi znepokojena výsledkem hlasování Evropského parlamentu o úplně prvních emisních normách CO2 pro těžká nákladní vozidla.

ACEA je zvláště znepokojena přehnaně agresivními cíli na snížení emisí CO2, které poměrem 373 ku 285 hlasům podpořila většina poslanců Evropského parlamentu: o 20 % do roku 2025 a nejméně o 35 % do roku 2030. „Tyto cíle překračují rámec návrh předložený v květnu Evropskou komisí, který již byl velmi náročný,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Cíl pro rok 2025 požaduje, aby výrobci nákladních automobilů instalovali nové technologie do vozidel, která jsou již ve vývoji, a to i v případě, že to nebylo původně plánováno. „Výzkum a vývoj i výrobní proces evropského průmyslu nákladních automobilů by tyto cíle negativně ovlivnily, neboť doba realizace jednoduše neodpovídá dlouhým vývojovým cyklům nákladních automobilů,“ dodal Jonnaert.

ACEA v zásadě uvítala návrh Evropské komise podpořit prodej vozů s nulovými a nízkými emisemi prostřednictvím „superúvěrů“. Nyní však poslanci EP hlasovali za zavedení systému srovnávacích kritérií, který by zahrnoval „přirážku“ penalizující ty výrobce, kteří neprodávají povinnou kvótu nákladních vozidel s nulovými a nízkými emisemi.

Jonnaert k tomu dodal: „Zdá se, že poslanci Evropského parlamentu zjevně ignorují skutečnost, že potenciál elektrifikace nákladního vozového parku je mnohem nižší než u osobních automobilů kvůli problémům, jako jsou extrémně vysoké vstupní náklady, omezení dojezdu, nedostatečná infrastruktura – zejména podél dálnic – i neochota zákazníků tato vozidla používat.“

„Naši členové jsou i nadále odhodláni co nejrychleji snižovat emise CO2. Požadujeme vyváženou regulaci, která podněcuje, podporuje a urychluje technologický posun směrem k pohonným jednotkám s nízkými a nulovými emisemi, aniž by to ohrozilo konkurenceschopnost tohoto odvětví,“ zdůraznil generální tajemník společnosti ACEA Jonnaert.

ACEA bere na vědomí skutečnost, že pro závěrečnou zprávu Parlamentu hlasovala slabá většina. „Při pohledu do budoucna doufáme, že národní vlády zaujmou při přijímání společného postoje k budoucím cílům u CO2 vyváženější přístup.“

Analýzy ukazují, že výrobci nákladních vozidel v Evropě dosahují v průměru snížení spotřeby (tedy emisí CO2) v těžké nákladní dopravě o 1 % ročně.

Představitelé 28 vlád členských zemí EU ještě musí definitivní zákon odsouhlasit. Ministři životního prostředí se kvůli tomu sejdou 20. prosince.

Přehnaně agresivní cíle týkající se emisí CO2
Ohodnoťte tento článek!
3.8 (75.56%) 9 hlas/ů
Sdílejte

1 komentář

  1. Sic se lidstvo údajně podílí asi 3% na produkci CO2 a 97% je přírodní koloběh, ale i to je asi přehnaně optimistický odhad našeho přeceňovaného vlivu. Tento hon na čarodějnice jen naprosto směšný. Jestliže jedna aktivní sopka generuje tolik CO2 co celé liddstvo a na planetě je asi 1 000 000 sopek, aktivní+neaktivní, udělejte si obrázek sami co asi zmůžeme. Teď už víte proč nárůst co2 je posledních 40 let naprosto ignorující průběh emisí tohoto blahodárného plynu 🙂

PŘIDAT KOMENTÁŘ: