Práva poškozených při dopravní nehodě v trestním řízení

Při dopravní nehodě vzniká poměrně často újma na zdraví poškozenému, která je považována za trestný čin. Viník dopravní nehody je následně obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozený by neměl podceňovat trestní řízení a aktivně se zajímat o jeho průběh k ochraně svých práv.

Kontrola stavu trestního řízení

Poškozený by měl mít základní přehled o trestním řízení tím, že by mu mělo být doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání viníka dopravní nehody, vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis, informace o podání obžaloby a vyrozumění o hlavním líčení před trestním soudem. V průběhu trestního řízení jsou vyhotoveny také často znalecké posudky z oboru zdravotnictví a oboru dopravy. Znalecký posudek z oboru dopravy může v některých případech vymezit určitou spoluodpovědnost poškozeného za dopravní nehodu. Tento znalecký posudek může mít pak negativní dopady k získání plného odškodnění újmy na zdraví následkem utrpěné dopravní nehody, kdy může nastat krácení odškodnění od pojišťovny pro znalcem vymezenou spoluodpovědnost.

Doporučujeme: Odškodnění pozůstalých, 1. díl

Poškozenému lze tedy doporučit být aktivní a dotazovat se vyšetřovatele na stav trestního řízení. V případě vyhotovení znaleckého posudku, prostudovat znalecký posudek a vyhledat kvalifikovanou právní a odbornou pomoc pro případ stanovení negativních závěrů pro poškozeného.

Uplatnění náhrady škody

V rámci probíhajícího trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody je poškozený často oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému (viníkovi dopravní nehody) povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému způsobena dopravní nehodou. Uplatnění náhrady škody je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování.

Kompenzace od viníka dopravní nehody

Pro viníka dopravní nehody je trestní řízení poměrně stresová životní zkušenost. Velice často viníci dopravních nehod uznají svou odpovědnost již v průběhu vyšetřování, omluví se poškozenému dopravní nehodou a nabídnou finanční kompenzaci.

Doporučujeme: Jak na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Při dohodě o finanční kompenzaci od viníka dopravní nehody je důležité pro poškozeného, aby bylo stanoveno, že finanční kompenzace je poskytnuta poškozenému nad rámec pojistného plnění z povinného ručení vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda. V opačném případě se poškozený vystavuje riziku, že poskytnutá finanční kompenzace od viníka dopravní nehody bude pojišťovnou započtena na některou jinou náhradu újmy na zdraví nebo věcné škody.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě v trestním řízení
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: