Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění bolesti v roce 2018

Odškodnění bolesti představuje poměrně často uplatňovanou náhradu poškozeným újmou na zdraví po autonehodě. Finanční hodnota jednoho bodu bolesti je pohyblivá. Jaká je tedy v roce 2018?

Účelem odškodnění bolesti je náhrada za bolestivý stav a určitou míru nepohodlí, stresu nebo obtíží spojených s utrpěnou újmou na zdraví následkem dopravní nehody. Odškodnění bolesti lze obvykle hodnotit po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Odškodnění bolesti je tak nutné odlišit od ztížení společenského uplatnění, což je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky.

Doporučujeme: Právo manželů na odškodnění újmy na zdraví po autonehodě 

V rámci odškodňovací praxe pojišťoven z tzv. „povinného ručení“ se náhrada bolesti vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Přehled bolesti dle této Metodiky se skládá z jednotlivých položek, kterým jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi těmito položkami. Metodika stanovuje, že pro určení výše odškodnění bolesti je třeba výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu.

Hodnota jednoho bodu bolesti je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest. Za rok 2017 činí tato hrubá měsíční mzda 29.504,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 295,04 Kč, vznikla-li bolest (dopravní nehoda) v roce 2018.

Příklady určení výše odškodnění bolesti

Újma Počet bodů Základní odškodnění bolesti (bolest v roce 2018)
Vymknutí ramenního kloubu 50 bodů 14.752,- Kč
Podvrtnutí a natažení zápěstí 20 bodů 5.901,- Kč
Zlomenina kyčelní kosti 150 bodů 44.256,- Kč

 

Hodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě kompletní zdravotní dokumentace, která má souvislost s újmou na zdraví utrpěnou dopravní nehodou.

V případech vážné újmy na zdraví lze doporučit výpočet náhrady bolesti přenechat specializovanému znalci, který řádně určí také body bolesti za operační zákroky a provede rovněž navýšení bolesti dle individuálních kritérií.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Uvedená Metodika totiž vymezuje předpoklady pro navýšení základního hodnocení vytrpěné bolesti. Výše náhrady může být posuzujícím lékařem v závislosti na komplikovanosti léčby ve vztahu k položkám, jichž se komplikace týká, jestliže základní ohodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy. Rozlišují se následné stupně komplikací a jim přiřazené procentní zvýšení náhrady:

  • komplikace lehká – do 5 % – vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace);
  • komplikace středně závažná – do 10 % – vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom);
  • komplikace závažná – do 15 % – v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom);
  • komplikace těžká – do 20 % – celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace).

Pokud řešíte odškodnění dopravní nehody, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc vzhledem k individualitě každého případu a vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů v otázkách odškodnění.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění bolesti v roce 2018
Ohodnoťte tento článek!
4.8 (95%) 4 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: