Práva poškozených při dopravní nehodě: Manželé mají právo na odškodnění újmy na zdraví

01.11.2017
přidejte názor
Autor: Redakce

Při dopravní nehodě může nastat zranění manžela nebo manželky jako spolujezdce viníka dopravní nehody. Může poškozený manžel žádat odškodnění újmy na zdraví od pojistitele vozidla, kterým byla způsobena újma na zdraví?

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který upravuje obecně známé povinné ručení, nehradí pojistitel níže uvedené újmy, které je pojištěný povinen odškodnit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku dopravní nehody žily ve společné domácnosti:

  • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat; a
  • ušlý zisk.

Pojistitel tak hradí poškozenému manželovi náhrady spojené s ublížením na zdraví nebo usmrcením a také odškodnění ušlého zisku, pokud je ušlý zisk v souvislosti s utrpěnou újmou na zdraví.

Doporučujeme: Odškodnění trvalých zdravotních následků při dopravní nehodě

Náhrady za újmy na zdraví hledejte v občanském zákoníku

Konkrétní výčet náhrad újmy na zdraví, které je oprávněn poškozený manžel žádat k odškodnění, nalezneme v občanském zákoníku. Každá náhrada újmy na zdraví vzniká v jiný okamžik a za splnění jiných podmínek. Obecně se tak jedná o náhradu nemajetkové újmy (bolesti, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy) a majetkové újmy (náklady spojené s péčí o zdraví, náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti anebo po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na důchodu a náhradu za bezplatně konané práce).

Doporučujeme: Právo na odškodnění nákladů spojených s péčí o zdraví 

Právo žádat odškodnění přímo od pojišťovny

Odškodnění újmy na zdraví u manželů může představovat citlivou rodinnou záležitost, kdy však poškozený manžel nemusí uplatňovat odškodnění přímo u svého protějšku. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž vymezuje právo poškozeného uplatňovat svoje nároky přímo u příslušného pojistitele vozidla.

Při řešení odškodnění újmy na zdraví manžela doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?