Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění pro nepřivolání policie

Může dojít k postihu při nepřivolání policie k dopravní nehodě z hlediska povinného ručení? Je vždy nutné odborné určení výše škody na místě dopravní nehody nebo lze také v některých případech spoléhat na laický odhad? Odpovědi na tyto otázky částečně poskytuje soudní rozhodnutí, které si představíme k lepší znalosti práv poškozených autonehodou.

Povinnost účastníků dopravní nehody přivolat policii k dopravní nehodě je vymezena zákonem o provozu na pozemních komunikací. Tento zákon stanovuje výše zmíněnou povinnost mimo jiné pro případ, kdy při dopravní nehodě vznikne hmotná škoda převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000,- Kč.

V případě, že pojištěný bez relevantního důvodu nesplnil svou povinnost ohlásit dopravní nehodu nebo sepsat společný záznam o nehodě, čímž ztížil nebo znemožnil řádné prošetření dopravní nehody pojistitelem, je pojistitel oprávněn požadovat na pojištěném náhradu toho, co za něj plnil poškozenému.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Případ, který projednával Nejvyšší soud, vycházel z dopravní nehody, která se stala v roce 2009. Účastníci dopravní nehody důvěřovali svému laickému názoru, že hmotná škoda na vozidle vznikla do 100.000,- Kč a neohlásili tak dopravní nehodu policii. Pojistné plnění z povinného ručení však tuto částku hmotné škody podstatně převýšilo. Pojistitel se domáhal na pojištěném spoluúčasti ve výši 40 % z plněné částky, a to z důvodu porušení zákonné povinnosti přivolat policii k dopravní nehodě. Když pojištěný odmítl uhradit pojišťovně spoluúčast, podala pojišťovna na pojištěného žalobu.

Okresní soud v Semilech vyhověl žalobě pojišťovny, a to s odůvodněním, že žalovaný porušil svou zákonnou povinnost ohlásit dopravní nehodu policii a spoléhal pouze na svůj laický odhad, jenž se posléze ukázal jako chybný. Tímto vzniklo pojišťovně vzniklo právo na úhradu části vyplaceného pojistného plnění. Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný odvolání.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě 

Odvolací soud se však neztotožnil s právním hodnocením soudu prvního stupně. Dle názoru odvolacího soudu nebylo při dopravní nehodě evidentní, že hmotná škoda převýšila částku 100.000,- Kč. Odvolací soud také uvedl že nedošlo ani k ztížení pojistného šetření, které by bylo způsobeno neohlášením dopravní nehody policii. Proti tomuto rozhodnutí podala pojišťovna dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud se ztotožnil s právním názorem odvolacího soudu a zamítl dovolání s odůvodněním, že „nelze mít za to, že škoda na vozidle zřejmě převyšovala 100.000,- Kč. Ze skutkových zjištění, z nichž vycházel odvolací soud a jejichž správnost nepodléhá dovolacímu přezkumu, totiž vyplývá, že se škoda těsně po kolizi na místě samém účastníkům po běžném ohledání jevila tak, že nepřevýší 100.000,- Kč, a to s ohledem na aktuální klimatické podmínky (tma, déšť), rozsah a průběh nehody a stav poškozeného automobilu po nehodě (ten byl pojízdný, netekla z něho žádná kapalina a byly na něm patrné pouze vnější poruchy na kapotě, světlech, náraznících a předních blatnících). Z uvedeného tudíž vyplývá, že žalovaný s ohledem na dané okolnosti případu mohl po nehodě usuzovat, že na poškozeném vozidle vznikla škoda zřejmě nepřevyšující částku 100.000,- Kč.“

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 23 Cdo 2007/2012 na webových stránkách www.nsoud.cz.

I přes uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu lze doporučitpřivolat policii k dopravní nehodě v případě jakýkoliv pochybností o výši hmotné škody k odstranění rizika případného postihu od pojistitele. Každý případ sporu s pojišťovnou je individuální a záleží na okolnostech konkrétního sporu.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění pro nepřivolání policie
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 5 hlas/ů

1 komentář

  1. Za mých mladých let stál nový reflektor 300,- Kč, kolik stojí dneska nový reflektor s diodami na Mercedes nebo BMW nemám zdání ( viz na dnešních novinkách oprava blatníku u Kie za 700000,- Kč – kamery čidla)- možná i škrábanec na laku přijde na 100000,- takže asi volat policii vždy.
    Druhá možnost je zvýšit limit na 1000000,- Kč . Nakonec vzhledem k rostoucím platům a inflaci by to byla přiměřená hranice.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: