Kubera má pravdu, když označuje elektroauta za slepou cestu. A zároveň se mýlí

 • Předseda Senátu Jaroslav Kubera označil v novoročním projevu elektromobilitu za slepou cestu

 • Pokud jde o vliv na klima, má pravdu, vynuceným přesednutím do elektroaut ho nezachráníme

 • Přesto jsou elektromobily šetrnější k životnímu prostředí a mají také řadu provozních předností

 • Na rozdíl od spalovacího pohonu má elektromobilita plný rozvoj svého potenciálu teprve před sebou

Přestože elektromobilů zatím potkáváme na českých silnicích minimum, téma v české společnosti silně rezonuje. Vždyť kdy naposled se auta mohla pochlubit tím, že jim ve svém novoročním projevu věnoval zmínku jeden z našich nejvyšších ústavních činitelů? „Jako kdyby nestačila nejprve posedlost biopalivy a elektrovoltaikou (sic), na kterou budeme doplácet dlouhá léta. Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které už všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říci,“ řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). A vyznavačům elektromobility tím radost neudělal.

V Kuberových slovech se odrážela nálada široké české veřejnosti, která se k autům do zásuvky staví velmi zdrženlivě – nakolik můžeme soudit ze sociálních sítí, internetových diskuzí a koneckonců také absence výraznější politické podpory rozvoji elektromobility v České republice.

K mé práci patří mimo jiné to, že soustavně sleduji odezvu čtenářské veřejnosti na nejrůznější témata související s motorismem. Proto si troufám s velkou mírou jistoty tvrdit, že Češi se nestavějí k elektromobilům vlažně ze zpátečnictví. Podvědomě v nich spatřují ohrožení svého životního stylu, své mobility. Vnímají je  – nikoliv neopodstatněně – jako něco, co se jim snaží vnutit politické elity v dalekém Bruselu, zcela odtržené od reality života v poměrně chudé a převážně venkovské České republice. Podporu elektromobilů si dávají do souvislosti se sílícím tlakem na zakazování nebo omezování dieselů. Motorista, který horko těžko a za cenu značného zásahu do rodinného rozpočtu udržuje v provozuschopném stavu notně ojeté tédéíčko, aby si zajistil dopravu do zaměstnání a spojení se světem, dobře ví, že na nový ani zánovní elektromobil nikdy mít nebude. I když by si ho třeba rád koupil. Jakmile mu jednou jeho obstarožní ojetinu se spalovacím motorem zakážou, už si velký nákup z okresního města nikdy nepřiveze. Proto vyhledává a pozitivně kvituje zprávy o (zatím stále ještě četných a závažných) nedostatcích elektroaut a pochybuje o hlasech, které vidí v autech do zásuvky budoucnost. Intuitivně totiž cítí, že jeho budoucnost v nich rozhodně není.

Elektrickým Mercedesem na Moravu a zpět: Reportáž psaná u nabíječek

Může v nich ale být budoucnost osobní mobility v České republice jako taková? Má Kubera pravdu, když považuje elektroauta za slepou uličku? To závisí čistě na tom, kam se po té cestě chceme dostat.

Kdybychom snad doufali, že po ní s nulovými emisemi dojedeme ke zpomalení klimatické změny, museli bychom dát předsedovi Senátu za pravdu. Podpora elektromobility je mimořádně nákladný a neefektivní způsob, jak ke zmírnění nežádoucích dopadů klimatické změny přispět.

Studií porovnávajících CO2 bilanci elektrického a konvenčního auta za celý životní cyklus vzniká v posledních letech celá řada. S různými výsledky. Většinou se ale shodnou, že elektromobil vychází nakonec o něco příznivěji než auto poháněné spalovacím motorem. Konkrétně o pětinu až čtvrtinu. Záleží samozřejmě na tom, odkud se bere elektřina používaná k nabíjení. Ve Francii s vysokým podílem jaderných elektráren nebo v Norsku s jeho vodními elektrárnami je ekologický přínos nabíjecích aut tak zjevný, že se vůbec není o čem bavit. Podle organizace ICCT má průměrný evropský automobil celkové emise CO2 (se započtením výroby a recyklace) cca 260 g/km, zatímco elektromobil provozovaný v průměrném evropském energetickém mixu zhruba 130. Tedy polovinu. Uměl bych najít i méně příznivá čísla, ale buďme velkorysí a pracujme s těmito.

I auta se spalovacími motory spotřebovávají elektřinu. Sice nepřímo, ale málo jí není

Teď to bude trochu nepřehledné, ale zkuste udržet pozornost. Podle EU mají elektroauta do roku 2030 dosáhnout zhruba třetinového tržního podílu. Předpokládejme pro zjednodušení, že emise CO2 konvenčních aut se už snižovat nebudou a že trh zůstane navzdory zdražování vynucenému právě elektrifikací stejně velký jako dnes. Jestliže za deset let bude mít třetina nových aut o polovinu nižší emise, celkové snížení dělá zhruba 17 procent. Ale jen u nových aut, jichž se dnes prodá za rok zhruba 12 milionů. Což je zhruba jedna dvaadvacetina vozového parku EU. 17 děleno 22 je 0,77. Ve skutečnosti to bude o něco více, protože podíl elektrifikovaných aut bude průběžně narůstat po celou dekádu. Buďme velkorysí a pro jistotu odhadněme celkové snížení emisí CO2 k roku 2030 rovnou na čtyřnásobek vypočtené hodnoty. Tedy na tři procenta.

To ale nejsou tři procenta ze všech emisí CO2 v EU. Podíl osobních aut (a dodávek) na celkových evropských emisích je 14,8 %. Takže jsou to tři procenta ze 14,8 procent. A těch 14,8 je zase třeba vztáhnout k číslu 9,57 %, což je podíl EU na celosvětových emisích CO2.

Pro srozumitelnost ještě takto: 100 (100 procent celosvětových emisí CO2) * 0,0957 (podíl EU) * 0,148 (podíl aut na emisích EU) * 0,03 (náš přehnaně optimistický odhad celkového snížení automobilových emisí v EU díky elektromobilům) = 0,042. Právě jsme tedy dokázali za deset let snížit globální emise CO2 o čtyři setiny procenta a zmírnili tak oteplování planety o pár desetitisícin stupně. Za cenu destabilizace nejvýznamnějšího průmyslového odvětí, zvýšené nezaměstnanosti a horší dostupnosti individuální mobility v důsledku rostoucích cen nových aut. Pogratulujme si, že jdeme světu příkladem!

V každém novém domě povinná nabíječka elektroaut, zvažují v Británii

Naše prognóza se samozřejmě dopouští mnoha zjednodušení. Zanedbává třeba předpokládaný další růst podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu. Zanedbává ale také další zvyšování efektivity konvenčních motorů a potenciál alternativních paliv. Aktuální výpočty ukazují, že auto na CNG může být v celkové bilanci šetrnější než elektromobil! Legislativa EU však bere v úvahu pouze emise výfukové a tím elektroauta neúměrně zvýhodňuje. Je to špatná legislativa, která nás všechny bude v součtu stát spoustu problémů a její přínos ke zpomalení oteplování planety bude i při nejpříznivějším vývoji na hranici detekovatelnosti. Pokud to pan předseda Senátu myslel takto, má naprostou pravdu. Elektroauta jsou slepá cesta.

Je tu ale ještě jiný pohled. Vlastně dva. Budeme-li v návaznosti na předchozí odstavce pokračovat od veřejného zájmu k soukromému, další na řadě je veřejné zdraví. Nejmodernější auta se spalovacím motorem jsou co do produkce zplodin velmi čistá. Jenže za to platí nesmírnou technickou složitostí a tudíž i vysokou cenou. A pořád nějaké škodliviny produkují. Elektromobil může být, alespoň teoreticky, čistý dokonale. Z tohoto pohledu je nějaká forma veřejné podpory elektroaut zcela legitimní. Jestliže Praha bezplatným parkováním říká „elektroauta v ulicích vítáme“, těžko jí to můžeme mít za zlé. Kolona aut do zásuvky na magistrále je z hlediska kvality ovzduší přece jenom něco docela jiného než kolona aut se spalovacím motorem, třebas i tím nejmodernějším a nejčistším. Chceme-li od elektroaut nikoliv ochranu klimatu, ale lepší vzduch ve městech, za slepou cestu je dost dobře označit nemůžeme, i kdyby nám lezla krkem sebevíc.

Na tomto místě se také vypořádejme s častou námitkou zastánců konvenčního pohonu: „Zakazovat diesely je nesmyslné, protože mají malou spotřebu a velký dojezd a pro moje potřeby vhodnější pohon není.“ Víte, nechci se vás dotknout, ale argumentovat v ekologické diskuzi svými potřebami není moc chytrý postup. Kdyby z vašeho dieselu šlehaly do stran plameny, které spálí lidi na chodníku na popel, také byste obhajovali svoje právo jezdit takovým autem tím, že má malou spotřebu a velký dojezd? Jestliže vám někdo tvrdí, že vaše auto ničí jeho zdraví, neargumentujte svým pohodlím. Argumentujte tím, že moderní diesel produkuje škodlivin velmi málo. Že většinu pevných částic emitují jiné zdroje včetně prostředků hromadné dopravy. Popřípadě tím, že část odborníků považuje výzkum zdravotních rizik emisí dieselových motorů za vědecky vadný.

I u nás bude možné získat dotace na elektromobil. Citigoe iV pak bude stát zhruba 230 tisíc

A konečně zájem soukromý. Jak rád říkám (a říkal jsem to tuším i ve videodojmech s Audi e-tron): To, že pro většinu lidí v současnosti elektromobil není dobrým řešením, neznamená, že neexistují lidé, pro které už dnes dobrým řešením je. Po Praze jezdí spousta velkých a drahých aut, která se jen málokdy podívají mimo hranice města. A nezlobte se na mě, e-tron je na pojíždění od vilky na předměstí ke kadeřnici a do fitka prostě mnohem příjemnější než Q7 s rachtavým dieselem. Spousta majetnějších lidí má na střechách solární panely. Mimochodem, ty jsou dobrou ukázkou možného pokroku. Technologie ještě nedávno nákladně subvencovaná z veřejných zdrojů zlevnila natolik, že v mnoha částech světa se už lidem vyplácí i bez jakékoliv veřejné podpory. A třeba pro rozvážkové firmy může být elektromobil jako Škoda Citigoe velmi výhodnou investicí i bez dotací a úlev.

Co je ale nejdůležitější. Elektromobilita je stále na samém začátku. Zatímco spalovací motor dospěl k plné zralosti a dalšího pokroku dosahuje po miniaturních krůčcích za cenu obrovského úsilí, auta na elektřinu mají, obrazně řečeno, celý život před sebou. Baterie, infrastruktura, domácí nabíjení, to všechno přilákalo větší zájem výzkumníků a firem až v posledních letech. Auta do zásuvky, uváděná na trh jako nová za deset let, se zcela bezpochyby budou nabíjet rychleji, na jedno nabití dojedou dál a budou cenově výhodnější než dnes. Třeba i díky takovýmto inovacím:

Elektromobily by se v budoucnu mohly nabíjet z obsahu vaší toalety

Nemyslím si, že elektromobily konvenční auta z trhu vytlačí nebo by vytlačit měly. To ne. Jak se ale budou zlepšovat jejich schopnosti, bude také přibývat lidí, kteří jim dají přednost před spalovacím motorem. Diesel, benzin, alternativní paliva, elektřina, to všechno může a bude existovat vedle sebe a zákazníci se budou pro jednotlivé druhy pohonu rozhodovat na základě osobních potřeb a preferencí.

Pokud chtěl pan předseda Senátu říci, že za slepou cestu považuje masivní politické protežování elektroaut na úkor jiných šetrných druhů pohonu, přít se s ním nebudu. S obsahem jeho výroku tak, jak zazněl, ovšem souhlasit nemohu. Elektromobilita budoucnost nesporně má. A velkou.

Pozn: Původně vydaná verze článku obsahovala chybu ve výpočtu, která ale neměnila smysl výpočtu ani vyznění textu.

Kubera má pravdu, když označuje elektroauta za slepou cestu. A zároveň se mýlí
Ohodnoťte tento článek!
4.2 (84.04%) 213 hlas/ů

35 KOMENTÁŘE

 1. Gratuluji za sebevědomý a kritický článek! Nemohu jinak než souhlasit ve všech bodech.

  Bát se, že přijde náhlý konec spalovacích motorů, je jako bát se náhlé klimatické změny. Nemá se to přehánět. To, že dokázal Kubera vyplodit projev na téma elektromobility, je vidět, jak moc to přehání on sám.

  Třeba naší domácnosti by elektromobil vyhovoval, denní nájezd máme cca 10 – 60 km. Když jedeme přes naši pidizemičku, tak by stačilo jedno rychlonabíjení (1x -2x ročně). No a když jedeme do Albánie nebo do Norska na dovolenou, tak si půjčíme velký spalovák, poněvadž nepotřebujeme vlastní minivan nebo SUV.

  • Jenže zatímco klimatická změna závisí na přírodě, tak vám to SUV z Brusele jako neekologické zakážou kdy budou chtít a pojedete tak leda do p….

 2. Kubera je asi poslední člověk v politice,který ještě normálně uvažuje. Elektrický nesmysl na 4 kolech má jen podpořit prodej americké Tesly. Prodeje automobilů v USA klesly a tak budou nutit do Evropy své Tesly,které jsou naprosto ničemu. Auto stojí 1,5 mil a baterka 320 tis. kč.To nemluvím o katastrofální kvalitě “vychvalované” Tesly. Navíc elektřiny bude stále míň.Jakmile ukončí provoz hnědouhelné elektrárny,potom bude o 40% elektřiny na trhu méně.

  • Tak to jo. Elektromobily prosazují evropští politici, aby podpořily prodeje americké Tesly. Vlastně i v Číně se dnes prodává více e-mobilů než v Evropě a USA dohromady proto, aby se podpořil prodej americké Tesly. Vlastně jde o celosvětové spiknutí za účelem navýšení prodejů Tesly. A Zemně je placatá. Nebýt internetu, tak se taková moudra ani nedozvím.

 3. Elektromobil-proč ne,ale tam kde to má logiku a rozhodně “NE” zavádění prostřednictvím zákazů konkurenčních/konvenčních pohonů. Taxi, pošta, MHD a jiné lokální typy dopravy-tzv.okolo komína-tam je logické ano , ale ostatní doprava s delšími nájezdy km nedává smysl zejména s ohledem na reálný elektro-dojezd.

 4. Jde vyrobcum aut a politikum skutecne o ekologii cestou elektromobility? Podivejte se na strukturu uzivatelu, kterym by nevadil zasadni nedostatek, maly najezd. Jsou to ti, kteří dojizdi do práce z vesnic do firem v okresních a krajských mestech nebo do prumyslovych arealu.Z duvodu nevyhodnosti verejne dopravy vyuzivaji auta tak aby se dojizdeni vyplatilo – starsi auto s minimálními provozními naklady.Denni najezd mají cca do 50km a bydli v rodinných domcích kde nebude problém e-mobil nabijet.Problem bude jedine v tom, co se vyrabi a za co se prodava. Nechapu co je drahého na zarizeni které davno pouzivane, elektromotor, menic, ridici jednotka.Obejdu se bez vyrazne slozitejsiho(a tudíž dražšího spalovaku),ridici jednotka je jednodussi,neni potřeba slozita převodovka a pripadne ani diferencial .Staci zakladni vybava .Dojezd cca 150km. Chybi orientace na bezneho masového uzivatele , místo toho se vyrabi “luxusni verze”.Dotaci tech, kteří kupuji luxusni vozidla stat okrada všechny ostatní.Pokud chteji velka města elektromobilitu, at ji podporuji ze svého rozpoctu, jejich obyvatele muzou používat mestkou dopravu a navíc dobijeni na sídlištních parkovištích je zatím nerealne.Odhaduji, ze pokud se cena takového vozitka nedostane pod nejakych 150 000 tak se elktromobilita nerozhýbe.

  • Popsal jste to přesně. Bydlíme na vesnici, dojezd do práce, na nákup max. 30km. Auto s dojezdem kolem 200km, bude stačit i na nějaký ten výlet. Dobíjení u domu není problém, ale sídliště na tom budou asi hůř. Jen při dnešních cenách elektroaut, je to nereálné i vzhledem k mzdám. Proto každý drží své TDi na výlety, MPI kolem komína. Málokdo má na nové auto, natož na E-Golfa za milion. Takový Renault City K Ze, který se má v Evropě prodávat pod značkou Dacie, za nějakých 380 000 Kč, ale může být první vlaštovkou.

  • Máte pravdu, takhle podle vašeho popisu elektroauto může stát polovinu dnešních cen. Zapomněl jste totiž na baterii. Jinak nemám dojem, že by se výrobci nesnažili vyrábět malá a levná elektroauta. Prostě bez dotace to levněji nejde.

 5. Bohužel, zase se lidstvo chová hrozně. Proč by tu nemohli současně jezdit všechny vyráběné druhy pohonu našich aut, proč jen jeden, nebo maximálně dva? Život je přeci možnost volby, tak proč nám vnucují zase jen něco a něco jiného zakazují. Ať si každý vybere s jakým pohonem chce jezdit. A zase je to jen a jen o domluvě, jenže lidstvo se domluvit nechce.

  • Problémem “multidruhového” rozdělení více druhů pohonných soustav je mj. také v tom, že při více druzích současně dramaticky klesá rentabilita každého z těchto systémů, které jsou nutné k udržení toho kterého systému “v chodu”. Tedy – čím méně aut bude tankovat naftu/benzín, tím se bude prodražovat vše co s tímto druhem pohonných hmot souvisí a současně, pokud nebudou všichni jezdit na elektřinu, tak i systém zajištění sítě bude citelně dražší, byť možná, alespoň z počátku, budou náklady kompenzovány štědrými, ale nesmyslnými, dotacemi (z daní nás všech). Je tu ale i celá řada dalších aspektů, proč jsem, stejně jako pan Kubera, přesvědčen o “sleposti” cesty směrem k elektromobilům.

  • Ale v Evropě, narozdíl od Číny, nikdo neurčuje, že se musí vyrábět jen elektromobily. Jsou určeny pouze celkové flotilové emise. Jestli toho dosáhnou třeba CNG, nebo naftou je zcela jedno. Třeba Toyota se dění kolem elektromobilů může smát, protože flotilové emise s přehledem splňuje díky svým hybridům. A je to i velmi zábavné, protože před pár lety čelila se svými hybridy stejnému odporu veřejnosti, jako dnes čelí elektromobily. Holt všeobecný veřejný názor asi nebude to nejlepší vodítko pro odhad budoucnosti.

 6. Vy se mýlíte. Rozdíl v konstrukci elektromobilu a klasického auta není zas tak velký. Oba musí mít podvozek, tlumiče, pérování, brzdy, diferenciál, řízení atd. Podstatný rozdíl je jedině v motoru. Ano spalovací je o hodně složitější, ale je to s trochou nadsázky jen ocel a hliník. Elektromotory jsou sice mnohem jednodušší, ale je jich v autě více a hlavně složitost výroby a cena materiálů baterie činí tento pohon výrobně dražší.

  • Pokud mate 2 hnaci elmotory, nepotrebujete diferencial, vice jich nepotrebujete(tech vykonnych),nepocitam pomocne prcky.Proc by mělo byt vyrobne slozitejsi, naopak,pohon(motor, převodovka,prenos hnaci sily ke kolum) je vyrobne vyrazne jednodussi.Ano, baterie je problém.Samozrejme mate pravdu v tom, ze karoserie a ostatní skupiny zustanou stejne.

   • Složitost výroby jsem vztahoval samozřejmě na baterii i s ohledem na ekologické souvislosti. Ten problém baterie je naprosto zásadní, který všechny potenciální výhody znehodnocuje. Dokud nebude mít baterie aspoň desetkrát větší kapacitu při stejné váze a auto nebude levnější než současné spalovací, tak je celá elektromobilita jen drahý nesmysl.

    • Naopak. Problém baterie je pouze dočasný. A v současnosti je vlastně jediný problém baterií a to je cena. A to jenom díky tomu, že výrobní kapacity na baterie jso nižší než poptávka. Je jen otázkou pár let, než se dostaví výrobní kapacity baterií a cena půjde dolů ještě významněji než dnes, kdy klesá řádově o 10% ročně.

     • PS Nevím, proč by měla mít baterie 10x větší kapacitu?? S dnešní baterií ujede Tesla nějakých 500km. Jakože by měl být dojezd 5000Km a bez toho je elektromobilita nesmysl??? To je teda pěkný nesmysl.

     • Pan Zima tim myslel 10x vetsi hustotu energie v baterce.Lze to interpretovat tak ze dnesni velikost baterie se zmensi 10x.Mylite se, cena není jediny problém.Problem je vaha(tahate s sebou zbytečných200- 500kg),problém je nabijeni(pro nabiti 100kWh za 1/2hodiny potrebujete 200kW prikon,problem je infrastruktura(elektricka sit není na takove zatizeni dimensovana). Rici ze ” v brzku se to všechno vyresi” je poněkud odvazne. Prosazovat masove rozsireni elmobilu je politické rozhodnuti, zrovna tak politické rozhodnuti jsou emisni limity a o jejich nastaveni lze diskutovat, oporu v nejakem odbornem posouzeni nemaji(tim nerikam ze jsem proti snizovani emisi). Rozvoj mobility je mimo jiné důsledkem zmen po roce 1989 .Před rokem 1989 centralni podniky ve vetsich mestech, jednotny začátek pracovni doby, verejna doprava tomu prizpusobena, zbytek pracoval většinou vmiste(typicky JZD),decentralizace a s tim nutny rozvoj osobní mobility prinesly osvobozeni jednotlivce, moznost vyberu. O to všechno me chce politicka ekologie pripravit.Typicke je, ze to chce delat na ukor koncového spotrebitele který nemá moznost se bránit(ve volbách volim ty o kterých si myslim ze jsou rozumni), nesmyslne presuny zboží sem – tam nepostihuje,emise lodi v mezinárodních vodach také ne.Do politiky je třeba dostat vice odborne a prakticky zalozenych lidi, méně ideologu.Politici z povolani kteří jsou mimo realitu 30 let me fakt neberou.
      Elektromobilita patri tam, kde dava smysl – haly s vysokozdvižnými voziky, rozvoz posty po mestech,rozvazkove služby po mestech a v okoli, dojizdeni do práce – to vse bez dotaci státu.Praxe ukaze, zda je to zivotaschopne.Nesmyslne limity emisi uvolnit, zejména prakticky neskodny CO2.

 7. Podívejte se na vědeckou studii elektromobility od expertů z ČVUT zveřejněné v čísle 11/2019 v měsíčníku Stavebnictví (registrace je na webu zdarma). Podle analýzy je to zcela absurdní projekt ve všech směrech. Podstatou problému je znečištění velkých měst. Tak proč Praha/ČR vláda není s to dokončit vnitřní a vnější okruh a eliminovat průjezd 70.000 automobilů denně kolem Národního muzea? Proč neudělat ve velkých městech hromadnou dopravu třeba zdarma a neuzavřít jejich centra pro dopravu (klidně i s mýtem) s výjimkou nízko- a bezemisních obslužných a zásobovacích aut? Z celkového prodeje nových aut v ČR připadá jen 60.000 na fyzické osoby, zato se zobchoduje 765.000 ojetin. Potenciál prodeje elektromobilů v současném stavu jejich vývoje je mizivý. Ale automobilový průmysl je nevýnosnější složkou ekonomiky ČR a může být elektromobilitou skutečně zdevastován s možnými zdrcujícími dopady na ekonomicko-politický a společenský vývoj. Podle nejčernějšího scénáře auditorské firmy Deloitte může ČR přijít o 1,4 milionu pracovních míst. A to je trochu jiná debata než o tom, kolik stojí 1 km elektrovozu, mj. s očekávaným prudkým růstem ceny elektřiny.

  • Skutečnost je přesně opačná. Automobilový průmysl ČR bude zdevastován, jestliže zaspí nevyhnutelný nástup elektromobility. Protože nástup elektromobility není výmysl eurobyrokratů, jak to pochopili lidé bez rozhledu, ale světový trend, který dokonce mimo EU jede daleko rychleji. Nejvíc v Číně, kde se výrábí více e-mobilů než v EU a USA dohromady, pak v USA a daleko za nimi je Evropa. Ano, pár výrobců díky elektromobilitě skončí. Ale ignorovat technologický pokrok a vyrábět stále staré spalováky by znamenalo konec evropského autoprůmyslu jako celku.

 8. Je to jednoduché… vše má své pro a proti. Problém není technika, ale politická zvůle EU, které bere lidem svobodu volby a chce regulovat každý pšouk.
  A co je nejsměšnější, vysvětluje to “bojem proti klimatu”. Jaký efekt to na klima bude mít je dost přesně spočítáno v článku… Prostě si to nesmíme nechat líbit.. protože další “opatření” již stojí ve frontě…

  • Klasický výkřik do tmy. Nikdo nereguluje každý pšouk. Regulují se celkové flotilové emise a spalováky se klidně můžou dál prodávat. Skutečná regulace probíhá v Číně, kde je přesně určeno, kolik elektromobilů musí výrobce prodat, aby mohl prodávat spalovací pohony. A legrační na tom je, že proti této čínské striktní regulaci neřekl jediný výrobce ani slovo. Prostě to plní. Ale proti daleko měkčí regulaciv EU zaplavují média PR bláboly, které pak jejich nevědomí zákazníci opakují.

 9. Tak co se týče potenciálu elektrických aut, tak je tu ten problém, že zatímco elektromory jsou již v podstatě dokonalé, tak jelikož nelze překonat fyzikální limity, tak nelze do daného objemu a hmotnosty baterie akkumulátoru dát například dvojnásobný náboj pro zvýšení dojezdu na dvojnásobek. A to nelze prostě překonat ani náhodou. Navíc, čím větší náboj při menším objemu bude baterie mít, tak bude čímsi jako vysoce brisantní třaskavinou. Takže potenciál tu prostě pro el. auta není. Jen nějaká pseudoauta. Do skutečného terénu, na 20 hodinové jízdy denně s užitečným nákladem okolo 100 kg ani náhodou. Takže jakási forma, kdy zelení marxisté, podobní poučovatelům, co obtěžovali na technických vysokých školách za komunismu výukou například vědeckého komunismu, tak bez znalosti fyziky takto něco prosazují. A samozřejmě, zástup zchytralých lumpů to vítá, jelikž se na tom chystá napakovat.

  • Připomínáte ty chytrolíny, co jsou si zcela jistí, že podle všech vědeckých teorií čmelák nemůže nikdy létat. Přesto čmelák létá a elektropohony zvyšují své parametry s každou novou generací o desítky procent. Třeba BMW i3 v aktuální verzi nabízí o 100% vvyší dojezd při stejné ceně a objemu baterií, ve srovnání s jeho 6 let starou první verze. Jasně. Žádný potenciál tam není.

 10. Autor pomíjí nejzásadnější skutečnost a to je energetická náročnost. Pokud EU přistoupí na ukončení provozu tepelných elektráren a atomových reaktorů, nebude dostatek el.energie, která se již v současnosti stává nedostatkovou komoditou současnosti.
  Akumulátor jako bezprostřední zdroj pro elektromobil je jen těžce recyklovatelný a je vyroben z nedostatkových surovin.Má krátkou životnost. Udávaný dojezd elektromobilů je jen velice informativní a markantně je ovlivňován funkcí topení, klimatizace, povinného svícení, nepříznivými vlivy počasí (zamrzlá okna, zamlžená okna, déšť,…)
  Musím dát za pravdu panu Kuberovi, když elektromobil tak jako okrajový doplněk skutečných automobilů a vynucování konce jak vznětových tak zážehových vozidel, je cesta do pekel,….

  • “Akumulátor jako bezprostřední zdroj pro elektromobil je jen těžce recyklovatelný a je vyroben z nedostatkových surovin.Má krátkou životnost. Udávaný dojezd elektromobilů je jen velice informativní a markantně je ovlivňován funkcí topení, klimatizace, povinného svícení, nepříznivými vlivy počasí (zamrzlá okna, zamlžená okna, déšť,…)”

   coze? to zijete nekde jeste pred dvaceti lety ne?

 11. Nelze než souhlasit.
  Jen jedna poznámka – elektrický pohon automobilů tu byl v historii dříve než spalovací. To, že v tomto klání zatím po více než 100 letech z hlediska praktické využitelnosti stále vítězí spalovací motory, je dáno tím, že i přes velký pokrok techologie baterií není tak daleko, jak by bylo potřeba. Takže není moc pravděpodobné, že by se v nejbližší době v tomto ohledu něco změnilo výrazně k lepšímu. Spíše lze očekávat, že to bude záležitost ještě na několik desetiletí. A otázkou zůstává, jestli vůbec fyzikální zákony dovolí, aby se v rozhodujících parametrech (energetická kapacita, hmotnost, cena) elektřina fosilním palivům někdy vyrovnala.

 12. Proti EV nic nemám, když pominu zdroj energie, jsou na jeho straně z hlediska provozu je samá pozitiva.
  Ale, ten zdroj energie…
  Prostě akumulátor je špatně. Umíte si představit trochu rychleji podomácku dobíjet 150kWh akumulátor (tj. Aby měl BEV dojezd jako spalovak?) prostě nesmysl, na to nejsou vesnické sítě stavěné. A nebo by si musel majitel pořídit domácí akumulátorové úložiště které by si nepřetržitě dobijel z hybridní FVE ale v zimě by tak jako tak zatěžoval síť. Prostě velká těžká BEV s velkým akumulátorem jsou nesmysl nehledě na surovinovou a komponentovou závislost převážně na Číně. Když už BEV, tak nějaké jednoduche, lehké, malé 4 mistne auto, kterému postačí 15kWh baterie na 150km a jeho cena bude max do 200 tisíc. Velmi nízké provozní náklady by pak mohly vyvážit nízké pořizovací ceny konvecnich ojetých vozidel a přesvědčilo by to dojizdejici presedlat na tato vozidla. Bylo by to ve výsledku levnější než zkapacitnit MHD (železniční cesty). Pro těžkou dopravu a velké vzdálenosti bude muset být vynalezeno něco na bázi palivových článku ale ne vodikovych, to je další nesmysl.

 13. Docela solidní článek. Nicméně auta na baterie (nikoliv elektrouta obecně) budoucnost nemají. O jejich ekologičností se nemá smysl bavit, vidíme sami že ekologická nejsou. Jejich ekonomičnost je taktéž slabá, protože jsou drahá. Ale naprosto totální omyl je představa aut na baterky do města. Nejsou kde a jak nabít, rychlochargery ničí akumulátory. Nikdo nebude budovat infrastrukturu pokud nebude jezdit dost elektroaut. Nikdo si nekoupí elektrouto pokud nebude infrastruktura. Chapete to?
  Auta na baterky se hodí pro lidi kteří dojíždí cca 40km do práce a zpět a mají vlastní pozemek či garáž. A takových v Praze a obecně městech moc není. Takže představa kolon elektroaut na pražské magistrále je nereálná.
  Další omyl je představa, že auta na baterky mají vše před sebou. Nemají. Těch pokusů už bylo tolik a jsou už tak staré, že nelze auto na baterky považovat za moderní technologii. Naopak, je to zastaralá neefektivní technologie a slepá cesta. Jen zas bude pár let trvat než nato politici přijdou.
  Jediné co davá z celé téhle šaškárny smysl je mild hybrid. To je inteligentní technologie s jednoznačným přínosem bez omezení a bez zvýšení ceny aut.

  • S mild hybridem, tedy s jeho prinosem bych si tak jisty nebyl.Musite mit baterii s vetsi kapacitou aby podpora akcelerace a rekuperace mela smysl – to znamena vetsi vahu kterou musite vozit s sebou, vetsi problém ale bude caste startovani v mestskem provozu-tim je vyrazne zkracovana zivotnost baterie a zvetsuje se opotrebeni motoru,rovnez emise a spotřeba v prubehu startovani nejsou zdaleka optimalni.
   Ono chapani ekologicnosti je občas poněkud podivne – ekologicke je vytapeni RD elektřinou, přitom elektricka energie na vstupu el. topidla je cca 35% z energie která je obsazena v uhli.Automaticky kotel na uhli s ucinnosti 90% je neekologicky(vim SO2).Pokud elektrinu použiju na pohon tepelného cerpadla, dostane se bilance na uroven toho kotle, za predpokladu ze není prilis velka zima -pak topi v cerpadle integrovany elektrokotel.
   Politicka ekologie, to je spravny nazev pro dnesni snahu porucnikovani lidem.

  • Vy snad chodíte po hlavě?? Mild hybrid, který už prokázal svoji nesmyslnost (a proto jej většina výrobců opustila), jste označil za smysluplný a elektromobilitu, která se prodává po statisících za nesmysl. To je pěkný příklad nereflexe reality. Mild hybrid s pidibaterkou všechno co ušetří promrhá na pohon těžšího auta. Je jenom dražší, ale nešetří nic. Ta absence rozhledu a snaha vydávat elektromobilitu za výmysl evropských politiků, zatímco násobně víc e-mobilů se prodává v Číně a v USA je už fakt únavná.

 14. Rozhodně jasný komentář. Nač má mít někdo zbytečně velké auto, stačí stejné všem! Rovněž tak byty a domy! Proč má mít někdo vilu, když výroba stavebních hmot drancuje přírodu! Dva plus jedna pro každého a hotovo. A používání barev na barvení látek je krajně neekologické. Stejné modráky pro všechny se už v historii lidstva osvědčily! Vpřed pod prapory komunismu!!! A k čemu lidská práva a majetková práva vůbec! Soukromé vlastnictví je krádež ze společného majetku. Bohaté znárodnit a pro výstrahu věšet. Ovšem ekologicky na konopném provaze. Jak jste mladí, tak jste blbí – to co děláte a to, jak to propagujete už tu bylo a není to tak dlouho. Jenom jste se ve škole málo učili.

 15. V příspěvku pana Zdenka se mi zalíbil jeden velice důležitý temín: POLITICKÁ EKOLOGIE. Tam je pramen všeho zla, a všeho začínajícího útisku těch občanů, kteří nemají, nebo ví že nebudou mít dostatečné finanční prostředky na to, aby splnili požadavky politických ekologů. Možná ještě Západoevropané se mohou podivovat nad tím, co zase mají ti zlotřilí východoevropští potížisté za problém. Prostě dáme trochu více peněz na ekologičtější auta, na tom přece nic není. A když my řekneme, že na to nemáme, tak dostaneme spousty dobrých knížecích rad. No tak nebudete jezdit! Nebo: stejně máte příliš velká auta, koupíte si elektrické, malé. Alespoň bude na silnici víc místa, když ty staré šunky zmizí. Jeden z aspektů probíhající “ozeleňující revoluce” ještě nikdo nepojmenoval, a který vidím tiše skrytý za každým kázáním o nutnosti “okamžité” změny v chování lidstva je tento: mnoho z bohatších (ale i nemajetní zfanatizovaní studenti) si skrytě myslí, “příliš moc lidí jezdí auty, je nutné uzákonit takové předpisy, aby už na to neměli”. Že tím podrývají základní principy evropské liberální demokracie, to jim nevadí. Mají totiž stejné totalitární myšlení, jako ti, co nám 40 let vládli. A také nemají tušení, že tím připravují podmínky pro další možnou revoluci, která by mohla být neočekávaně krvavá, a ve které by sami kazatelé mohli přijít o život. O tomto, a o ničem jiném je současná situace. Páni kolegové – technici, co se tu dohadujete o technické životaschopnosti různých řešení, jsem také technik, vím o všech plusech a mínusech jak spalovacích motorů, tak řešení elektro, ale netroufl bych si jednoznačně říci, že nějaké řešení je slepá ulička. Na nějaký, byť specifický účel může být vyhovující. Je to vždy o tom, co ta věc nabízí, a za kolik.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: