Jízda bez pásů, helmy a dětské sedačky: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

  • Zákaz řízení se za jízdu bez pásů, helmy nebo dětské sedačky nedává

  • Nicméně řidič se může poměrně snadno těmito přestupky vybodovat

  • Existují případy, kdy se pásy nebo helma použít nemusí

Každý ví, že se v autě musí připoutat, na motorce mít helmu a děti vozit v dětské sedačce. Jak se ale na tyto povinnosti dívá zákon č. 361/2000 Sb, tedy Zákon o provozu na pozemních komunikacích? Existují i situace, kdy není nutné tyto povinnosti splňovat.

Cílem tohoto článku není otevírat diskuzi nad tím, nakolik je oprávněné trestat přestupky, jimiž řidič ohrožuje pouze sám sebe. Chceme pouze přiblížit povinnosti řidiče z pohledu zákona. Mějte ale na paměti, že nepoužívání pásů, respektive helmy, může mít vedle pokuty i další dopady na váš rozpočet. Pokud by se řidič při nehodě zranil a nesplnil tyto povinnosti, pojišťovna bude obvykle krátit pojistné plnění například z úrazového pojištění.

Povinnost poutat se v autě – a kdy se poutat nemusíte

Povinnost být za jízdy připoután ukládá řidiči odstavec 1 § 6 zákona 361/2000 Sb. takto: „Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Podobně to vidí zákon i v povinnostech přepravovaných osob. § 9 zákona 361/2000 Sb. se vyjadřuje následovně: „Přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.“

Doporučujeme: Pokuta za jízdu s telefonem v ruce: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů?

Lze ale v některých případech jezdit bez pásů? Ano, ale i to přesně definuje zákon. V § 6 je uvedeno:
„Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí pro
a) řidiče při couvání vozidla,
b) řidiče, který nemůže užít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů,
c) řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie, řidiče vozidla jednotky požární ochrany a záchranného vozidla Horské služby při řešení mimořádných událostí a řidiče vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby v případech, kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem výkonu dalších povinností.“

S povinností spolujezdců připoutat se a možnosti pásy nepoužít je to podobné. § 9 totiž k výše uvedené povinnosti doplňuje:
(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově postižená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení.
(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) dále neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství při plnění jejich služebních povinností, obecní policii při plnění úkolů podle zákona, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v záchranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka poskytovatele zdravotnické záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi zdravotní služby.

Doporučujeme: Pokuta za překročení rychlosti: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

Pokud někdo nemůže použít pás ze zdravotních důvodů, musí mít vždy u sebe lékařské potvrzení, které je nutné při silniční kontrole policii ukázat.

Mnoho otázek se týká také historických vozidel, tedy veteránů, které pásy nemají. U nich je to jednoduché. Pokud vozidlo pásy z výroby nemá (případně je nemá jako homologovaný doplněk), nevztahuje se na posádku povinnost je používat. Což je logické. Ovšem pozor na děti! Pokud vůz pásy nemá, nesmí se dítě do tří let ve vozidle vůbec přepravovat. A pokud vůz nemá ani pásy vpředu, nesmí na sedadle spolujezdce vpředu sedět dítě menší než 150 cm. Pokud má vůz pásy vpředu a lze dopředu umístit dětskou sedačku, musí být dítě přepravováno v sedačce na tom sedadle, které pásy má.

Dětská sedačka a výjimky

Povinnosti řidiče spojené s přepravou dětí v dětský sedačkách jsme si již přiblížili podrobně v samostatném článku: Jak vidí používání dětských autosedaček zákon? Docela přísně

Samozřejmě lze ve zvláštních případech i na bezpečnostní pásy a dětské sedačky aplikovat výjimku, zejména pokud jde o tzv. krajní nouzi. Typicky to může být případ odvozu zraněného do nemocnice nebo záchrana osob při živelné události.

Doporučujeme: Jak správně vybrat dětskou autosedačku? Jen na cenu nehleďte

Tady by řidiči nezbylo než se případně bránit ve správním řízení. Pochybujeme však, že v případě třeba záplav a evakuace osob budou policisté zastavovat vozidla ujíždějící z postižených oblastí a kontrolovat u nich připoutání pásem a povinnou výbavou… I když u některých bychom se tomu vlastně ani příliš nedivili.

Motocykly a helma

Povinnosti řidiče motocyklu upravuje také § 6 a jeho spolujezdce § 9 zákona 361/2000 Sb. „Řidič je povinen… mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.“

To však neplatí „pro řidiče vozidla Horské služby v případech, kdy použití ochranné přílby by mohlo ztížit nebo znemožnit komunikaci se zachraňovanou osobou.“

Doporučujeme: Osm věcí, které by si řidiči aut měli uvědomovat o motorkářích

Podobně i pro spolujezdce platí: „Přepravovaná osoba je povinna užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě…“

To ale znovu neplatí „pro člena Horské služby v případech, kdy by použití ochranné přílby mohlo ztížit nebo znemožnit komunikaci se zachraňovaným nebo kdy použití ochranné přílby vylučuje zdravotní stav zachraňovaného.“

Ohledně povinností spolujezdce na motocyklu platí ještě následující:
(6) Přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí nohama dotýkat stupaček a nesmí kouřit.
(7) Boční sezení na motocyklu je zakázáno.

Ještě dodejme, že na druhém sedadle motocyklu nelze přepravovat osoby mladší 12 let. Tělesnou výšku nebo hmotnost spolujezdce pak zákon nijak neupravuje.

A jak je to se sankcemi za porušení výše uvedených povinností?

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu upravuje § 125c / 1k. Řidiči za to hrozí příkaz na místě (bloková pokuta) do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Zároveň řidič dostane tři trestné body do karty řidiče. Za nepoužití dětské sedačky jsou pokuty stejné, ale řidič dostane čtyři trestné body. Zákaz řízení za to není, pokud se tedy řidič „nevyboduje“.

Ohledně pokut za nepřipoutaného spolujezdce se nedávno poměrně jasně vyjádřil Ústavní soud. Více jsme psali také už v samostatném článku: Ústavní soud: Řidič neodpovídá za nepřipoutaného spolujezdce

Jízda bez pásů, helmy a dětské sedačky: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů
Ohodnoťte tento článek!
3.7 (74.29%) 14 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: