Jak vidí používání dětských autosedaček zákon? Docela přísně

 • Zákon jasně vymezuje situace, kdy nemusí být použita autosedačka

 • Reálně nemusí sedačku použít jen taxikář v obci a vozidla záchranných sborů

 • Za porušení ustanovení zákona ohledně dětských sedaček hrozí i 4 trestné body do karty řidiče

Vozíte děti v dětské sedačce?

Používání dětských autosedaček vyžaduje zákon. Upravuje dokonce, kde smí a nesmí dítě v autě sedět. Existují i situace, kdy je dovoleno jezdit bez dětské sedačky, nicméně běžných motoristů se v reálném světě vlastně netýkají – až na jednu jedinou. Na následujících řádcích si připomeneme ustanovení příslušného zákona a důležité body stručně okomentujeme.

§ 6 zákona 361/200 Sb. popisuje použití dětských sedaček takto:

(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen:

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem: dítě mladší tří let, dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče

Dnes prakticky nenajdeme v provozu auto, které by nemělo na předním sedadle zadržný systém ve formě samonavíjecích bezpečnostních pásů. V případě osobních aut se takové ustanovení může týkat snad jen některých veteránů.

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě
1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy

Toto ustanovení vlastně nařizuje použití schválené dětské sedačky v každém případě, dokud dítě neváží 36 kg nebo neměří aspoň 150 cm. Jakou dětskou sedačku pro dítě vybrat, jsme si přiblížili v samostatném článku:

Doporučujeme: Jak správně vybrat dětskou autosedačku? Jen na cenu nehleďte

Zároveň ukládá povinnost v případě, kdy je dítě umístěno na sedačku vpředu vedle řidiče, vypnout airbag, pokud je jím auto vybaveno. Pokud nemá auto vypínatelný čelní airbag spolujezdce, nesmí být dětská sedačka sloužící pro přepravu dítěte proti směru jízdy vpředu umístěna.

Pozor, běžný omyl vyplývá z toho, že pokud řidič couvá, nemusí být připoután. Z toho řada lidí dovozuje, že při couvání neplatí ani povinnost používat dětskou autosedačku. Tak to ale není, dítě musí sedět připoutané v sedačce i při couvání.

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

Jakmile dítě přesáhne tělesnou výšku 150 cm nebo hmotnost 36 kg, může použít standardní bezpečnostní pás. V tomto případě se ale doporučuje, pokud ještě neměří aspoň okolo 150 cm, použít podsedák, aby pás fungoval správně. Zejména by neměl vést kolem krku, což značně zvyšuje riziko zranění.

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

Tato situace se může týkat vozů, ve kterých není vzadu dostatek prostoru pro třetí sedačku. Na prostředním mezisedadle tak lze ale přepravovat jen dítě starší 3 let. To samozřejmě musí mít pás. Řidič by měl v takové situaci dohlédnout na to, aby pás v případě nehody fungoval správně a nehrozil zraněním dítěte, například aby nevedl kolem krku. Toto je zároveň asi jediná reálná situace pro běžné motoristy, která dovoluje nepoužít dětskou autosedačku.

Doporučujeme: Už i dětské autosedačky mají airbagy. S první přichází Maxi Cosi

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f) neplatí

a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému,

Aby mohlo být dítě přepravováno bez sedačky, je potřeba lékařské potvrzení, které musí mít řidič u sebe.

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností, ve vozidle obecní policie při plnění jejích povinností, ve vozidle jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí a ve vozidle poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí nebo při poskytování zdravotních služeb přepravovanému dítěti,

Tato ustanovení, která dovolují přepravovat děti bez použití autosedačky, se vlastně běžného motoristy netýkají.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

Ano, taxikář nemusí použít v obci dětskou autosedačku, ale nesmí se tím porušit jiná ustanovení zákona. Dítě nesmí sedět vpředu a vždy musí mít pás.

(6) Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě případů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravované dítě za jízdy u sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole; v případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor lékařského potvrzení.

Toto ustanovení vysvětluje, za jakých okolností lze přepravovat dítě bez autosedačky ze zdravotních důvodů. Je k němu ale potřeba právě ono lékařské potvrzení.

Doporučujeme: Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění dítěte za použití nevhodné autosedačky

Přesto mohou nastat situace, v nichž lze děti přepravovat bez použití dětské autosedačky. Pamatuje na to především insitut krajní nouze, například odvoz zraněného do nemocnice nebo odvracení přímo hrozícího nebezpečí (například živelné pohromy). Tady pak bude hodně záležet na argumentační schopnosti řidiče ve správním řízení, takže bychom takových situací určitě nedoporučovali zneužívat. Na rozdíl od některých banálních přestupků přímo neohrožujících bezpečnost, které odvolací orgány házejí pod stůl, bychom na benevolenci v tomto případě příliš nespoléhali.

Za nedodržení ustanovení § 6 ohledně přepravy dětí ve vozidle hrozí řidiči nejen tzv. příkaz na místě (nové označení pro blokovou pokutu) do 2000 Kč (Policie navíc za toto ráda uděluje pokutu na horní hranici sazby, takže „za stovku“ to jen tak nebude), ale i čtyři trestné body do karty řidiče. Ve správním řízení je sazba 1500 až 2500 Kč. Postup ve správním řízení doporučujeme konzultovat se specialistou, protože pro obhajobu budou opravdu potřeba velice pečlivě zvážené argumenty a ne jen nějaký návod stažený z internetu.

Jak vidí používání dětských autosedaček zákon? Docela přísně
Ohodnoťte tento článek!
4.19 (83.81%) 21 hlas/ů

3 KOMENTÁŘE

 1. Já mám pořád nejasnosti o dětské sedačce na sedadle spolujezdce:
  – dle zákona musí být vypnutý airbag při sedačce proti směru jízdy – situace pro sedačku po směru jízdy tam není zmiňována, takže co není zakázáno je dovolena, tedy airbag může (nebo musí?) být zapnutý?
  – některá auta mají v manuálu, že sedačka po směru na spolujezdci být nesmí vůbec (protisměrná s vypnutým airbagem může) – proč?
  – v návodu nové sedačky (sezení po směru pro 18-36 kg) je zase psáno, že vpředu být může, ale má být vypnutý airbag

  Syn rád sedí v předu (a manželka s druhým dítětem vzadu) tak bych rád věděl, jak si to všechno správně vyložit.

  • Na pravidelném školení řidičů nám bylo instruktorem autoškoly vysvětleno, že pokud je dítě v sedačce na předním sedadle spolujezdce, tak airbag může být zapnutý, ale i nemusí, pokud z nějakého důvodu nechceš (proč bys ho ale vypínal, když s ním je to při nárazu bezpečnější). Pokud ale dítě vezeš v sedačce otočené proti směru jízdy (dítě kouká směrem dozadu; typicky u sedačky typu vajíčko u velmi malých dětí), MUSÍ být airbag vypnutý (airbag by při aktivaci při nárazu mohl dítě zabít).
   Zákon zároveň v par.6 odst. (1) písm. d říká, že povinností řidiče je “umístit a upevnit dětskou sedačku na sedadle a dítě do dětské sedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,” takže pokud by v návodu pro sedačku bylo, že ji nesmíš použít na přední sedadlo, tak to je potřeba dle zákona dodržet.
   Nějak se mi nechce věřit tomu, že v návodu u nové sedačky je psáno, že při umístění na předním sedadle po směru jízdy, musí být vypnutý airbag. Pokud je to pravda, tak dle zákona bys ho měl vypnout.

 2. Pane Žáku,
  ve větě: “Zároveň ukládá povinnost v případě, kdy je dítě umístěno na sedačku vpředu vedle řidiče, vypnout airbag, pokud je jím auto vybaveno,” nemáte pravdu. Špatně si vykládáte zákon a zbytečně matete lidi!
  Pokud je dítě v dětské autosedačce na předním sedadle, jež je vybaveno airbagem a to dítě v sedačce sedí čelem po směru jízdy (dívá se dopředu), tak pokud jiná okolnost nenařizuje vypnutí airbagu, není povinnost airbag vypínat. Povinnost vypnout airbag je pouze v situaci, kdy by dítě sedělo v sedačce opačně, tedy čelem proti směru jízdy (dívalo by se dozadu).

PŘIDAT KOMENTÁŘ: