Firma SPAR jmenovala společnost Scania Dodavatelem roku

Firma SPAR International s více než 13 100 nezávisle vlastněnými maloobchodními prodejnami potravin ve více než 45 zemích jmenovala společnost Scania preferovaným globálním dodavatelem roku.

„Jsme hrdí na to, že máme tohoto dodavatele, se kterým jsme vytvořili úspěšnou nákupní alianci, a že společně můžeme posílit program udržitelnosti pro širší komunitu firmy SPAR. Scania, která podporuje program udržitelnosti v odvětví dopravy, investuje značné prostředky do rozvoje dlouhodobých partnerství, která přesahují obecný prodejní přístup. Coby maloobchodní jednotky jsou jednotlivé organizace firmy SPAR často tlačeny zákazníky k tomu, aby prokazovaly pokrok, co se týče čistší distribuce, nižších emisí a snižování hluku v městských oblastech. Vítěz letošní ceny chce tento program i nadále prosazovat – nikoli za účelem zvyšování prodeje, ale z principu, protože skutečně věří, že má odpovědnost za dosahování trvalé udržitelnosti,“ uvádí společnost ve své tiskové zprávě

Stávající partnerství mezi společností Scania a partnerem firmy SPAR v Norsku, kterým je skupina NorgesGruppen a její velkoobchodní partner Asko, bylo vyzdvihnuto kvůli zavádění vozidel využívajících alternativní paliva. „Tyto iniciativy se šíří prostřednictvím poskytování a testování většího počtu vozidel na alternativní paliva,“ uvádí společnost ve své tiskové zprávě.

Například v Irsku uskutečnil velkoobchodní partner firmy SPAR, kterým je organizace BWG Foods, investice do 14 nákladních vozidel na stlačený plyn (CNG).

 

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: