Dětské autosedačky: Co o jejich používání říká zákon

 • Zákon jasně vymezuje situace, kdy nemusí být použita autosedačka

 • Reálně nemusí sedačku použít jen taxikář v obci a vozidla záchranných sborů

 • Za porušení ustanovení zákona ohledně dětských sedaček hrozí i 4 trestné body do karty řidiče

Vozíte děti v dětské sedačce?

Používání dětských autosedaček vyžaduje zákon. Upravuje dokonce, kde smí a nesmí dítě v autě sedět. Existují i situace, kdy je dovoleno jezdit bez dětské sedačky, nicméně běžných motoristů se v reálném světě vlastně netýkají – až na jednu jedinou. Na následujících řádcích si připomeneme ustanovení příslušného zákona a důležité body stručně okomentujeme.

§ 6 zákona 361/200 Sb. popisuje použití dětských sedaček takto:

(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen:

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem: dítě mladší tří let, dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče

Dnes prakticky nenajdeme v provozu auto, které by nemělo na předním sedadle zadržný systém ve formě samonavíjecích bezpečnostních pásů. V případě osobních aut se takové ustanovení může týkat snad jen některých veteránů.

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě
1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy

Toto ustanovení vlastně nařizuje použití schválené dětské sedačky v každém případě, dokud dítě neváží 36 kg nebo neměří aspoň 150 cm. Jakou dětskou sedačku pro dítě vybrat, jsme si přiblížili v samostatném článku:

Jak správně vybrat dětskou autosedačku? Jen na cenu nehleďte

Zároveň ukládá povinnost v případě, kdy je dítě umístěno na sedačku vpředu vedle řidiče, vypnout airbag, pokud je jím auto vybaveno. Pokud nemá auto vypínatelný čelní airbag spolujezdce, nesmí být dětská sedačka sloužící pro přepravu dítěte proti směru jízdy vpředu umístěna.

Chcete si vyzkoušet nejnovější vozy Kia? Projeďte se na testovací jízdě zcela zdarma.

Pozor, běžný omyl vyplývá z toho, že pokud řidič couvá, nemusí být připoután. Z toho řada lidí dovozuje, že při couvání neplatí ani povinnost používat dětskou autosedačku. Tak to ale není, dítě musí sedět připoutané v sedačce i při couvání.

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

Jakmile dítě přesáhne tělesnou výšku 150 cm nebo hmotnost 36 kg, může použít standardní bezpečnostní pás. V tomto případě se ale doporučuje, pokud ještě neměří aspoň okolo 150 cm, použít podsedák, aby pás fungoval správně. Zejména by neměl vést kolem krku, což značně zvyšuje riziko zranění.

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

Tato situace se může týkat vozů, ve kterých není vzadu dostatek prostoru pro třetí sedačku. Na prostředním mezisedadle tak lze ale přepravovat jen dítě starší 3 let. To samozřejmě musí mít pás. Řidič by měl v takové situaci dohlédnout na to, aby pás v případě nehody fungoval správně a nehrozil zraněním dítěte, například aby nevedl kolem krku. Toto je zároveň asi jediná reálná situace pro běžné motoristy, která dovoluje nepoužít dětskou autosedačku.

Už i dětské autosedačky mají airbagy. S první přichází Maxi Cosi

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f) neplatí

a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému,

Aby mohlo být dítě přepravováno bez sedačky, je potřeba lékařské potvrzení, které musí mít řidič u sebe.

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností, ve vozidle obecní policie při plnění jejích povinností, ve vozidle jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí a ve vozidle poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí nebo při poskytování zdravotních služeb přepravovanému dítěti,

Tato ustanovení, která dovolují přepravovat děti bez použití autosedačky, se vlastně běžného motoristy netýkají.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

Ano, taxikář nemusí použít v obci dětskou autosedačku, ale nesmí se tím porušit jiná ustanovení zákona. Dítě nesmí sedět vpředu a vždy musí mít pás.

(6) Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě případů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravované dítě za jízdy u sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole; v případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor lékařského potvrzení.

Toto ustanovení vysvětluje, za jakých okolností lze přepravovat dítě bez autosedačky ze zdravotních důvodů. Je k němu ale potřeba právě ono lékařské potvrzení.

Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění dítěte za použití nevhodné autosedačky

Přesto mohou nastat situace, v nichž lze děti přepravovat bez použití dětské autosedačky. Pamatuje na to především insitut krajní nouze, například odvoz zraněného do nemocnice nebo odvracení přímo hrozícího nebezpečí (například živelné pohromy). Tady pak bude hodně záležet na argumentační schopnosti řidiče ve správním řízení, takže bychom takových situací určitě nedoporučovali zneužívat. Na rozdíl od některých banálních přestupků přímo neohrožujících bezpečnost, které odvolací orgány házejí pod stůl, bychom na benevolenci v tomto případě příliš nespoléhali.

Za nedodržení ustanovení § 6 ohledně přepravy dětí ve vozidle hrozí řidiči nejen tzv. příkaz na místě (nové označení pro blokovou pokutu) do 2000 Kč (Policie navíc za toto ráda uděluje pokutu na horní hranici sazby, takže „za stovku“ to jen tak nebude), ale i čtyři trestné body do karty řidiče. Ve správním řízení je sazba 1500 až 2500 Kč. Postup ve správním řízení doporučujeme konzultovat se specialistou, protože pro obhajobu budou opravdu potřeba velice pečlivě zvážené argumenty a ne jen nějaký návod stažený z internetu.

Dětské autosedačky: Co o jejich používání říká zákon
Ohodnoťte tento článek!
4.2 (84.19%) 43 hlas/ů

7 KOMENTÁŘE

 1. Prosím vás, a co když je na sedadle spolujezdce sedačka po směru jízdy? Toto v zákoně není specifikováno, takže co není zakázáno, je povoleno, že? Airbag má (či musí) být v tomto případě zapnutý?
  Navíc některé automobilky v manuálu úplně zakazují na sedadle spolujezdce vozit sedačku po směru jízdy, jiné automobilky to umožňují – čím se tedy potom řídit? Policii, předpokládám, bude zajímat pouze zákon a sám pro zákaz také nevidím opodstatnění, když to u jiných automobilek jde..

  • Dobrý den,

   Řídit se musíte vždy platnou legislativou. Tzn. sedačka po směru jízdy být může. Jde o to , jestli ale nedáte raději na doporučení výrobce automobilu. Nicméně pokuta určitě nehrozí.

   Kuba

 2. Pokud jsem pečlivě četl, tak v zákoně, který citujete je “….. 36 kg a 150 cm…. Zdůrazňují a, v článku píšete 36 nebo 150 cm. Pojď správně citujete zákon, musí být splněny obě podmínky současné a ne jen jedna nebo druha. Jak to jde správně, když už to překladate veřejnosti?

  • Dobrý den,

   Vnímejte kontext věty. Je psáno”tělesná hmotnost NEPŘEVYŠUJE 36 kg a tělesná výška NEPŘEVYŠUJE 150 cm”. Tzn. že pokud je tedy alespoň jeden z údajů větší (36Kg/150cm), nemusí být autosedačka použita. Dále toto navíc jasně potvrzuje odstavec (1) e).

   Kuba

 3. Jaká to je když řídím nákladní automobil o váze nepřevyšující 7,5t mohu tam dítě mít v autosedačce nebo ne nikde se nemohu dočíst jak to je děkuji

PŘIDAT KOMENTÁŘ: