Další krok k likvidaci silniční dopravy

Ve výboru Evropského parlamentupro životní prostředí proběhlo hlasování k návrhu nařízení, které stanoví normy emisí CO2 pro nová těžká užitková vozidla. Jde o podobný proces, jako proběhl pro osobní a lehké užitkové automobily v minulých týdnech. V případě nákladních vozidel ale jde o úplně první omezení, k němuž EU přikročí. Hlasování Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí ENVI bylo reakcí na návrh Evropské komise, který byl zveřejněn v květnu. Nyní bude na plenárním zasedání EP, aby schválilo konečnou pozici pro trialogy. V Radě EU (členské státy) se očekává schválení pozice do konce roku. Tyto emisní standardy by se měly zavést během pouhých šesti let.

Mezi hlavními požadavky na nákladní vozidla jsou:

  • snížení emisí CO2oproti roku 2019 o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030
  • povinný podíl bezemisních městských autobusů v rámci nových prodaných vozidel
  • povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel.

Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA vyjádřilo z výsledku hlasování obavy. „Tyto cíle by představovaly velký problém, protože nezohledňují skutečnosti a složitost trhu s nákladními vozidly ani dlouhé vývojové cykly pro tato vozidla. Evropští poslanci by si měli uvědomit, že kamiony, které se dostanou na trh v roce 2025, se vyvíjejí již nyní. Rozhodnutí nezohledňuje fakt, že potenciál elektrifikace těžkých nákladních vozidel je mnohem nižší než u osobních automobilů, zejména pokud jde o vozidla zajišťující dodávky zboží na dlouhých trasách. Kromě toho zcela chybí potřebná infrastruktura pro dobíjení, zejména po dálnicích,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Nákladní vozidla přepravují 14 miliard tun zboží ročně. Zajišťují přibližně 72 % veškeré pozemní nákladní dopravy v Evropě, resp. 90 % celkové hodnoty dopravovaného zboží, přičemž představují pouze 5 % z celkových emisí CO2. Výkon nákladní silniční dopravy, vyjádřený v miliardách tunokilometrů, mezi lety 2000 a 2016 vzrostl o 20 %.

Další krok k likvidaci silniční dopravy
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: